Лексичні особливості текстів документів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпровський національний університет імені О. Гончара
Abstract
UK: Стаття містить рекомендації щодо методики викладання теми „Лексичні особливості наукових та ділових текстів” у вищих навчальних закладах.
RU: Статья содержит рекомендации относительно методики преподавания темы „Лексические особенности научных и деловых текстов” в высших учебных заведениях.
EN: The article contains the recommendations concerning teaching methods on the topic Lexical peculiarities of scientific and official texts in institutions of higher education.
Description
Keywords
синонімія, омонімія, полісемія, паронімія, переклад текстів на комп’ютері, синонимия, омонимия, полисемия, паронимия, перевод текстов на компьютере, synonymy, homonymy, polysemy, paronimiya, translation by computer, КГД
Citation
Кулакевич Л. М. Лексичні особливості текстів документів. Дослідження з лексикології і граматики української мови : зб. наук. пр. Дніпропет.нац. ун-ту ім. Олеся Гончара. 2010. № 9. С. 165–173. Повний текст.