Дослідження закономірностей структуроутворення при навуглецюванні сплаву системи Fe-Mo-Cr-C

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро; Журфонд
Abstract
UKR: Проведено дослідження закономірностей впливу додаткового легування на структуроутворення при навуглецюванні залізних сплавів, легованих карбідоутворюючим елементом. Для дослідних сплавів встановлено оптимальні температурні інтервали утворення структур колоніального типу. Визначено властивості трифазних аустенітно-карбідних колоній, встановлено оптимальні параметри хіміко-термічної обробки та остаточної термічної обробки, що забезпечують необхідні властивості сплава.
ENG: The regularities of the infusion of additional alloying on the structure formation during carburization of metal alloys alloyed with a carbide-hardening element were investigated. For the latest alloys, optimal temperature intervals for the formation of colonial-type structures have been established. The power of triphase austenite-carbide colonies was determined, and the optimal parameters of chemical-thermal processing and residual thermal treatment were established to ensure the necessary power of the alloy.
Description
О. Мовчан: ORCID 0000-0003-1543-7160; К. Чорноіваненко: ORCID 0000-0003-1613-7784
Keywords
навуглецювання, in situ композит, Fe-Mo-Cr-C, карбідоутворення, фронт, структуроутворення, carbonization, in situ composite, carbide-formation, front, structure-formation, КСЯСМ
Citation
Мовчан О. В., Чорноіваненко К. О. Дослідження закономірностей структуроутворення при навуглецюванні сплаву системи Fe-Mo-Cr-C. Стратегія якості в промисловості і освіті : матеріали XVІI Міжнародної конференції (Варна, 5–8 червня, 2023 р.). Дніпро : Журфонд, 2023. С. 119–123.