Проектування освітнього простору особистості

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Мелітопольський інститут державного та муніципального управління “Класичного приватного університету”, Мелітополь
Abstract
UK: У пропонованому навчальному посібнику обґрунтовано роль освітнього простору в життєдіяльності особистості, психологічні засади його формотворення і функціонування. Досліджено неперервну освіту як визначальну властивість освітнього простору. В організаційній структурі освітнього простору детально описано психологічні аспекти формальної, неформально та інформальної освіти. Запропонований діагностичний інструментарій діагностики життєвого простору особистості. Посібник адресований викладачам, студентам і всім, кого цікавлять психолого-педагогічні детермінанти розвитку сучасного освітнього простору особистості.
RU: В предлагаемом учебном пособии обоснована роль образовательного пространства в жизнедеятельности личности, психологические основы его формообразования и функционирования. Исследована непрерывное образование как определяющую свойство образовательного пространства. В организационной структуре образовательного пространства подробно описано психологические аспекты формальной, неформально и информального образования. Предложенный диагностический инструментарий диагностики жизненного пространства личности. Пособие адресовано преподавателям, студентам и всем, кого интересуют психолого-педагогические детерминанты развития современного образовательного пространства личности.
Description
Keywords
посібник, особистість, освітній простір, пособие, личность, образовательное пространство, КФЕБ
Citation
Ткач, Т. В. Проектування освітнього простору особистості : навчальний посібник / Т. В. Ткач. – Мелітополь : Мелітопольський ін-т держ. та муніципального управ., 2015. – 62 с. Наводиться фрагмент тексту.