Лідерство у студентському колективі (презентація)

No Thumbnail Available
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро
Abstract
UK: Для дослідження феномену лідерства у студентському колективі та для досягнення поставленої мети використовувалися теоретичні методи дослідження, зокрема аналіз і синтез, узагальнення, пояснення. У результаті проаналізовано проблеми формування лідерських якостей студентів закладів вищої освіти, розглянуто історію розвитку проблеми лідерства, багатогранність поняття. Представлені трактування феномена лідерства, існуючі у вітчизняній і зарубіжній літературі. Аналізується феномен рольової диференціації лідерства в групі, висвітлюється роль бібліотек у формуванні лідерської компетентності студентів. Для ефективного формування у студентів лідерських якостей потрібно вивчати їх психологічні особливості й зазначається, що бібліотеки відіграють значущу роль у процесі формування лідерських якостей у студентів.
EN: To study the phenomenon of leadership in the student collective and to achieve this goal, theoretical research methods were used, in particular, analysis and synthesis, generalization, and explanation. As a result, the problems of the leadership qualities formation in students of higher educational institutions are analyzed, the history of the leadership problem development and the versatility of the concept is considered. The article presents the interpretation of the phenomenon of leadership, existing in domestic and foreign literature. The phenomenon of role differentiation of leadership in a group is analyzed, the role of libraries in the formation of students' leadership competence is highlighted. For the effective formation of leadership qualities in students, it is necessary to study their psychological characteristics and it is noted that libraries play a significant role in the process of formation of leadership qualities in students.
Description
Keywords
лідер, лідерство, лідерські якості, студентське середовище, рольова диференціація, leadership skills, student environment, role differentiation, leadership
Citation
Жукова А. Р. Лідерство у студентському колективі : [презентація]. University Library at a New Stage of Social Communications Development : тези доп. VI Міжнар. конф., (м. Дніпро, 7–8 жовт. 2021 р.). Дніпро, 2021. URL: http://conflib.diit.edu.ua/Conf_univ_Library_2021/paper/view/24835.