Наукові дослідження університетських бібліотек України

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Abstract
UKR: Робота спрямована на аналіз сучасного стану наукових досліджень університетських бібліотек України і світу. На прикладі бібліотеки ДНУЗТ розглянуто сучасні напрями науково-дослідних робіт та апробовані на практиці моделі інноваційних сервісів для підтримки наукових досліджень.
RUS: Работа направлена на анализ современного состояния научных исследований университетских библиотек Украины и мира. На примере библиотеки ДНУЖТ рассмотрены современные направления научно-исследовательских работ и апробированы на практике модели инновационных сервисов для поддержки научных исследований.
ENG: The work is aimed at analyze the current state of scientific researches of university libraries in Ukraine and in the world. In the case of DNURT library reviewed current trends of scientific and research works and tested in practice of innovative services model for support of scientific researches.
Description
T. Колесникова: ORCID 0000-0002-4603-4375
Keywords
наукові дослідження, науково-дослідна робота, університетська бібліотека, наукова комунікація, проект «БібліоСинергія», модель «Library Publishing», е-журнали, е-конференції, бібліотека ДНУЗТ, научные исследования, научно-исследовательская работа, университетская библиотека, научная коммуникация, проект «БиблиоСинергия», е-журналы, е-конференции, библиотека ДНУЖТ, scientific research, research work, university libraries, scientific communication, project "BiblioSynergy", model «Library Publishing», e-journals, e-conferences, library of DNURT, НТБ
Citation
Колесникова, Т. О. Наукові дослідження університетських бібліотек України [Електронний ресурс] / Т. О. Колесникова // Бібліотеки вищих навчальних закладів: досвід та перспективи : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 11-13 жовт. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – Режим доступу: http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/for_lib/konf-2016-1/dopovidy.pdf#page=27.