Розвиток місцевого самоврядування у процесі реформування адміністративно-територіального устрою України

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Львів
Abstract
UK: Висвітлено питання, пов’язані з розвитком місцевого самоврядування в Україні. Визначено, що основою саморегуляції населення є відповідний територіальний устрій. Акцентовано увагу на реформі адміністративно-територіального устрою України, окреслено перспективи її втілення та перешкоди на шляху до реалізації.
EN: The article covers the questions of local self-government development in Ukraine. It is identified that a particular territorial system is a basis for population self-regulation .The attention is focused on the administrative-territorial reform of Ukraine, perspectives and obstacles to its implementation.
Description
Keywords
місцеве самоврядування, територіальний устрій, реформа, територіальна громада, децентралізація, local self-government, territorial system, reform, local community, decentralization, КФД (ЛФ)
Citation
Сірик, З. О. Розвиток місцевого самоврядування у процесі реформування адміністративно-територіального устрою України / З. О. Сірик // Ефективність державного управління : зб. наук. пр. ЛРІДУ НАДУ. – Львів, 2016 – Вип. 1/2 (46/47). Ч. 1. – С. 248–256. – DOI: 10.33990/2070-4011.46/47.2016.176156.