Джейн Остін у пошуках щастя: «Гордість і упередження» в оригіналі й перекладі»

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: Магістерська дипломна робота присвячена дослідженню концептуально-художньої своєрідності архітектоніки роману Дж. Остін «Гордість і упередження». У дослідженні було проаналізовано концептуально-художню рецепцію творчості Дж. Остін та визначено методологію дослідження роману «Гордість і упередження». Було розглянуто роль жінки, культури та гендеру в творчості Дж. Остін, роль роману Дж. Остін «Гордість і упередження» в розвитку британської літератури ХІХ ст., а також розкрито символічні мотиви роману та виявлено концептуальні його особливості в ідеях Дж. Остін про жіноче щастя. Окрім цього, розглянуто герменевтику, інтертекстуальність і референції в романі. Магістерська дипломна робота складається з трьох розділів, одного додатку, в процесі написання використано 46 цитованих літературних джерел – 39 з яких англомовні.
ENG: The Master's Degree Diploma Paper is devoted to the study of the conceptual and artistic originality of the architecture of J. Austen's novel "Pride and Prejudice". The study analyzed the conceptual and artistic reception of J. Austen's work and determined the research methodology of the novel "Pride and Prejudice". The role of women, culture and gender in J. Austen's work, the role of J. Austen's novel "Pride and Prejudice" in the development of British literature of the 19th centurywere considered, as well as the symbolic motives of the novel and its conceptual features in J. Austen's ideas about women's happinesswere revealed. In addition, hermeneutics, intertextuality and references in the novel were considered. The Master's Degree Diploma Paper consists of three sections, one appendix, 46 citedliterary sources were used in the writing process - 39 of which are in English.
Description
Keywords
гендер, фемінність, просвітництво, інтертекстуальність, герменевтика, Джейн Остін, «Гордість і упередження», gender, femininity, Enlightenment, intertextuality, hermeneutics, Jane Austen, Pride and Prejudice, ВКР, КФП
Citation
Книш А. В. Джейн Остін у пошуках щастя: «Гордість і упередження» в оригіналі й перекладі» : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 035 – Філологія / наук. керівник Т. І. Власова ; Укр. держ. ун-т науки і техногогій. Дніпро, 2022. 76 с.