Напрямки удосконалення перевезення зернових вантажів в Україні залізнчиним транспортом

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро
Abstract
UK: Мета. Метою статті є дослідження методів організації перевезень зернових вантажів залізничним транспортом, що використовуються у світі та аналіз можливості їх застосування в Україні. Методика.Дослідження виконані на основі методів аналізу стану розвитку процесів перевезення зернових вантажів в Україні та в інших державах, а також можливості їх впровадження в нашій країні. Результати. В роботі проаналізовані основні методи перевезення зернових вантажів різними видами транспорту за кордоном та в Україні. Наукова новизна. Наукова новизна роботи полягає у тому, що в ній наведено дослідження методів організації перевезень зернових вантажів, що використовуються у світі та аналіз можливості їх застосування в Україні. Практична значимість. Практична значимість роботи полягає у тому, що її результати можуть бути використані для удосконалення логістичних схемам доставки зерна у морські порти.
RU: Цель. Целью статьи является исследование методов организации перевозок зерновых грузов железнодорожным транспортом, используемых в мире и анализ возможности их применения в Украине. Методика. Исследования выполнены на основе методов анализа состояния развития процессов перевозки зерновых грузов в Украине и в других государствах, а также возможности их внедрения в нашей стране. Результаты. В работе проанализированы основные методы перевозки зерновых грузов различными видами транспорта за рубежом и в Украине. Научная новизна. Научная новизна работы заключается в том, что в статье приведены исследования методов организации перевозок зерновых грузов используемые в мире и анализ возможности их применения в Украине. Практическая значимость. Практическая значимость работы заключается в том, что ее результаты могут быть использованы для совершенствования логистических схем доставки зерна в морские порты.
EN: Purpose. The purpose of the article is to explore the methods of organizing the transportation of grain cargo by the rail used in the world and the analysis of the application opportunities in Ukraine. Methodology. The studies are based on the methods of analyzing the state of development of the grain cargoes transportation in Ukraine and in other countries, and the possibility of launching in our area. Findings. The paper analyzes the main methods of grain cargoes transportation by various types of transport abroad and in Ukraine. Originality. The scientific novelty of the work is the research of the organizing methods of the transportation of the grain cargoes used in the world and the analysis of the opportunity to use in Ukraine. Practical value. The practical value of the work is the use of re-sults to improve the logistics delivery system of grain cargoes to seaports.
Description
О. Мурадян: ORCID 0000-0002-6399-2970, В. Олег: ORCID 0000-0001-5681-6365
Keywords
залізничний транспорт, вантажні перевезення, зернові вантажі, організація перевезень, железнодорожный транспорт, грузовые перевозки, зерновые грузы, организация перевозок, railway transport, freight transportation, grain cargoes, transportation organization, КУЕР
Citation
Мурадян, О. В. Напрямки удосконалення перевезення зернових вантажів в Україні залізничним транспортом / О. В. Мурадян, В. В. Олег // Транспортні системи та технології перевезень : зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпро, 2018. – Вип. 15. – С. 58–65. – DOI: 10.15802/tstt2018/150203.