Інтерференція глобалізації на трансформацію електронного інформаційного менеджменту

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Abstract
UK: Розглядається взаємозв'язок електронного інформаційного менеджменту та глобалізації. Досліджуються методологічні основи інтерференції електронного інформаційного менеджменту на економіку корпорацій в умовах глобалізації.
RU: Рассматривается взаимосвязь электронного информационного менеджмента и глобализации. Исследуются методологические основы интерференции электронного информационного менеджмента на экономику корпораций в условиях глобализации.
EN: Correlation electronic information management and globalization. The methodological foundations interference of electronic information management at the corporate economy under globalization.
Description
Каїді, В. В. Інтерференція глобалізації на трансформацію електронного інформаційного менеджменту [Електронний ресурс] / В. В. Каїді // Бібліотека університету на новому етапі розвитку соціальних комунікацій : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., 1–2 груд. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т зал. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпро, 2016. – DOI: https://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.4252649.
Keywords
електронний інформаційний менеджмент, глобалізація, інтерференції електронного інформаційного менеджменту, інформаційна економіка, электронный информационный менеджмент, глобализация, интерференции электронного информационного менеджмента, информационная экономика, electronic information management, globalization, interference of electronic information management, information economy
Citation