Стратегія діяльності пасажирського вагонного депо (ПКВЧД-11) в умовах скорочення пасажирських перевезень

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро
Abstract
UKR: На сьогоднішній день, депо знаходиться у скрутному становищі: воно діє в умовах майже повного зносу рухомого складу, який списується швидше, ніж оновлюється; фізично та морально застарілого обладнання; нестачі інвестування та ін. Метою дипломної роботи є розробка стратегії діяльності пасажирського вагонного депо в умовах скорочення пасажирських перевезень. У дипломній роботі зроблено: аналіз сутності стратегії та стратегічних рішень; аналіз техніко-економічних показників депо та його структури управління; аналіз транспортного ринку; SWOT-аналіз ПКВЧД-11. У роботі обґрунтовані методи оптимізації використання пасажирських вагонів. У роботі визначено: необхідну кількість рухомого складу для ефективної роботи депо та визначено кількість ремонтних позицій депо для завантаження депо додатковими ремонтами. Практична значимість полягає у тому, що розраховано необхідну кількість вагонів для завантаження додатковими ремонтами та збільшення доходу за рахунок завантаження додатковими ремонтами.
ENG: To date, the depot is in a difficult position: it operates in conditions of almost complete wear of rolling stock, which is written off faster than renewed; physically and morally obsolete equipment; lack of investment, etc. The purpose of the thesis is to develop a strategy for passenger carriage depot in the context of reduced passenger traffic. Thesis includes: analysis of the essence of strategy and strategic decisions; analysis of technical and economic indicators of the depot and its management structure; transport market analysis; SWOT-analysis of the passenger carriage depot. The methods of optimizing the use of passenger cars are substantiated in the work. The paper determines: the required number of rolling stock for the efficient operation of the depot and determined the number of repair positions of the depot to load the depot with additional repairs. The practical significance is the fact that the required number of cars for loading with additional repairs and increase in revenue due to loading with additional repairs has been calculated.
Description
Keywords
стратегії, стратегічні рішення, пасажирське вагонне депо, пасажирські перевезення, кількість ремонтних позицій, додатковий дохід, strategies, strategic decisions, passenger car depot, passenger transportation, number of repair positions, additional income, ВКР
Citation
Коновалова І. М. Стратегія діяльності пасажирського вагонного депо (ПКВЧД-11) в умовах скорочення пасажирських перевезень : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 073 – менеджмент / наук. керівник Т. Ю. Чаркіна ; Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. А. Лазаряна. Дніпро, 2020. 97 с.