Механізм забезпечення економічної безпеки підприємств транспорту в умовах фінансової нестабільності (дисертація)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: Метою дисертаційного дослідження є теоретико-методичне обґрунтування та розробка механізму забезпечення економічної безпеки підприємств транспорту в умовах фінансової нестабільності. Розроблено науково-методичні підходи до прийняття управлінських та інвестиційних рішень в умовах невизначеності та непередбачуваності. Удосконалено наукові підходи до створення та впровадження механізму забезпечення економічної безпеки транспортних підприємств. Розроблено економіко-математичні моделі застосування заходів економічної безпеки в умовах фінансової нестабільності. З використанням розроблених методичних підходів з урахуванням факторів невизначеності та ризиків виконано оцінку стану економічної безпеки підприємств транспорту. Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що основні наукові положення та рекомендації можуть вирішувати завдання щодо формування дієвих напрямів удосконалення механізму забезпечення економічної безпеки підприємств транспорту в умовах фінансової нестабільності. Практичну цінність мають результати аналізу стану економічної безпеки досліджуваних підприємств транспорту, на підставі яких запропонований план створення механізму забезпечення економічної безпеки в умовах фінансової нестабільності.
ENG: The aim of the dissertation research is the theoretical and methodological rationale for and development of a framework for ensuring the economic security of transport enterprises in terms of monetary instability. Scientific and methodological approaches to managerial and investment decision making under uncertainty and unpredictability conditions have been developed. Scientific approaches to the developing and implementing of the framework for ensuring the economic security of transport enterprises have been improved. Economic and mathematical models have been developed to take economic security actions in times of financial instability. The state of economic security of transport enterprises has been assessed based on the developed methodological approaches given uncertainty factors and risks. The practical significance of the findings is that the key scientific statements and guidelines are capable of solving tasks related to the development of effective trends to improve the framework for ensuring the economic safety of transport enterprises in terms of financial instability. The outcomes of analyzing the state of the studied transport enterprises' economic security are of practical value; based on these outcomes, a plan was suggested involving the development of a framework for ensuring economic safety in terms of financial instability.
Description
С. Дехтяр: ORCID 0000-0002-5513-3367
Захист – 12 січня 2023р., Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Keywords
економічна безпека, механізм, транспорт, нестабільність, невизначеність, ризик, загроза, небезпека, фінансова стійкість, прибуток, розвиток, economic security, framework, transport, instability, uncertainty, risk, threat, danger, financial stability, profit, development, КОІО
Citation
Дехтяр С. С. Механізм забезпечення економічної безпеки підприємств транспорту в умовах фінансової нестабільності : дис. … д-ра філософії : спец. 051. Дніпро, 2022. 187 с.