Аналіз існуючих способів стикування електрифікованих ділянок

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро
Abstract
UKR: Метою даної статті є аналіз існуючих способів стикування електрифікованих ділянок різних систем струму і рівнів напруги в контактній мережі при наскрізному русі поїздів.При перепалі проводів контактних підвісок на нейтральних вставках і станціях стикування відбувається розрегулювання контактної мережі на суміжних анкерних ділянках і, як наслідок, необхідні значні витрати часу на її відновлення.Крім того, при перепалі й обриві проводів контактної мережі відбувається пошкодження струмоприймачів і іншого дахового обладнання електрорухомого складу, що призводить до тривалих затримок поїздів. У зв'язку з цим для запобігання цих негативних явищ рекомендується використовувати закордонний досвід струморозподілу на переїздах, де експлуатується негабаритний автомобільний транспорт.
RUS: Целью данной статьи является анализ существующих способов стыкования электрифицированных участков разных систем тока и уровней напряжения в контактной сети при сквозном движении поездов.При пережогах проводов контактных подвесок на нейтральных вставках и станциях стыкования происходит разрегулировка контактной сети на смежных анкерных участках и, как следствие, необходимы значительные затраты времени на ее востановление.Кроме того, при пережогах и обрыве проводов контактной сети происходит повреждение токоприемников и другого крышевого оборудования электроподвижного состава, что приводит к длительным задержкам поездов. В этой связи для предотвращения этих негативных явлений рекомендуется использовать зарубежный опыт токораздела на переездах, где эксплуатируется негабаритный автомобильный транспорт.
ENG: The purpose of this article is to analyze the existing methods of joining electrified sections of different current systems and voltage levels in the contact network during the through traffic of trains.In the case of burns of the wires of the contact suspensions on neutral inserts and docking stations, the contact network is misaligned on adjacent anchorage sites and, as a consequence, considerable time is required to restore it.In addition, during burns and breakage of the wires of the contact network, there is damage to current collectors and other roof equipment of the electric rolling stock, which leads to long delays in trains. In this regard, to prevent these negative phenomena, it is recommended to use the foreign experience of the current division at the crossings, where oversized road transport is operated.
Description
В. Дьяков: ORCID 0000-0002-6141-8393
Keywords
атмосферна електрика, прямий удар блискавки, блискавковідвід, модель, зона захисту, атмосферное электричество, прямой удар молнии, молниеотвод, модель, зона защиты, atmospheric electricity, direct lightning strike, lightning rod, model, protection zone, КІСЕ
Citation
Дьяков, В. О. Аналіз існуючих способів стикування електрифікованих ділянок / В. О. Дьяков, С. В. Звягінцев // Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті. – 2018. – № 15. – С. 31–37. – DOI: 10.15802/ecsrt2018/171922.