Створення «готелів на колесах» – шлях до зниження вартості туристичної подорожі (препринт)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Житомирський державний технологічний університет, Житомир
Abstract
UKR: Враховуючи, що туристична галузь є однією з високодохідних у розвинених країнах світу, автор пропонує на рівні держави прикласти зусилля задля розвитку туризму в Україні. На думку автора, слід звернути увагу на розвиток залізничного туризму. Переобладнання існуючих та нових поїздів під спеціальні туристичні поїзда, так звані «готелі на колесах» дозволить залучити пасажиропотік, адже турист зможе комфортно розміститися в купе і суттєво зекономити на послугах готелів на зупинках прямування туристичного маршруту. В Україні потрібно організувати туристичні перевезення таким чином, щоб клієнт міг за якомога менші гроші отримати більше послуг. Нарощування потенціалу пасажирських перевезень у цій сфері безпосередньо залежить від організаційних заходів та інвестицій у розвиток залізничної інфраструктури й рухомого складу. Таким чином, пріоритетом повинно стати не лише придбання необхідної кількості одиниць рухомого складу переважно нового покоління, що відповідає європейським технічним нормам щодо залізничного транспорту, а й надання можливості приватним компаніям вийти на ринок перевезень (надати необхідні ліцензії, доступ до залізничних колій та мереж тощо). Умови оплати за використання інфраструктури мають бути однаковими для всіх перевізників, включаючи й Укрзалізницю. Задля зростання туристичного потоку туристичні залізничні компанії повинні звернути увагу на наступні напрямки розвитку: впровадження високошвидкісних магістралей, підвищення рівня сервісу у поїздах, організацію тематичних поїздок залізницею.
RUS: Учитывая, что туристическая отрасль является одной из высокодоходных в развитых странах мира, автор предлагает на уровне государства приложить усилия для развития туризма в Украине. По мнению автора, следует обратить внимание на развитие железнодорожного туризма. Переоборудование существующих и новых поездов под специальные туристические поезда, так называемые «отели на колесах» позволит привлечь пассажиропоток, ведь турист сможет комфортно разместиться в купе и существенно сэкономить на услугах отелей на остановках следования туристического маршрута. В Украине нужно организовать туристические перевозки таким образом, чтобы клиент мог за как можно меньшие деньги получить больше услуг. Наращивание потенциала пассажирских перевозок в этой сфере напрямую зависит от организационных мероприятий и инвестиций в развитие железнодорожной инфраструктуры и подвижного состава. Таким образом, приоритетом должно стать не только приобретение необходимого количества единиц подвижного состава преимущественно нового поколения, отвечающий европейским техническим нормам по железнодорожному транспорту, но и предоставление возможности частным компаниям выйти на рынок перевозок (предоставить необходимые лицензии, доступ к железнодорожным путям и сетей и т.д.). Условия оплаты за использование инфраструктуры должны быть одинаковыми для всех перевозчиков, включая и Укрзализныцю. Для повышения туристического потока туристические железнодорожные компании должны обратить внимание на следующие направления развития: внедрение высокоскоростных магистралей, повышение уровня сервиса в поездах, организация тематических поездок по железной дороге.
ENG: Given that the tourism industry is one of the high-developed countries, the author proposes to develop tourism in Ukraine. It is necessary to pay attention to the development of railway tourism. If a converted old train under a special tourist train, it will attract passenger traffic. Tourists will be able to save on services of the hotel. For the development of railway tourism is necessary to conduct organizational activities to enhance the country's image and the railway as a whole. This will attract investment in infrastructure and rolling stock. Thus, priority should be given not only to the purchase of modern passenger trains, but also enabling private companies to enter the transportation market. To increase the flow of tourists tourist railway companies must pay attention to the following areas of development: the introduction of high-speed highways, increasing the level of service in trains, the organization of thematic trips by rail.
Description
Л. Марценюк: ORCID 0000-0003-4121-8826
Keywords
туризм, туристична подорож, залізничний туризм, транспортний туризм, пасажирські перевезення, туристическая поездка, железнодорожный туризм, транспортный туризм, пассажирские перевозки, tourism, tourist trip, railway tourism, transport tourism, passenger transportation, КЕМ
Citation
Марценюк, Л. В. Створення «готелів на колесах» – шлях до зниження вартості туристичної подорожі: [препринт] / Л. В. Марценюк // Вісн. Житомир. держ. технолог. ун-ту. – 2015. – № 3 (73).