Аналіз засобів і шляхи підвищення надійності кріплення спеціальної будівельної техніки на залізничній платформі

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро, Україна
Abstract
UKR: Мета. Метою роботи є дослідження засобів підвищення надійності кріплення спеціальної будівельної техніки на залізничної платформі. У статті здійснено загальний аналіз засобів і шляхи підвищення надійності кріплення спеціальної будівельної техніки на залізничної платформі під час транспортування залізничним транспортом, яка встановлена горизонтально на залізничній платформі. Наведені характеристики способів кріплення машин, особливості застосування пристосувань для кріплення, тому що силовий спосіб закріплення техніки ґрунтується на збільшенні сили тертя, що виникає між вантажем та платформою, та проаналізовані їхні недоліки. Методика. Дослідження виконано на основі аналізу літературних джерел, досвіду використання засобів кріплення спеціальної будівельної техніки, та розроблення пропозицій по використанню можливих засобів кріплення техніки на рухомому складі, проведена оцінка перспективності їх застосування. Результати. У процесі виконання досліджень встановлено, що комплекти універсальних багатообороніх кріплень надійне і міцне кріплення спеціальної техніки до спеціально визначених для цього вузлів і деталей на залізничній платформі, що не допустить під час транспортування коливання і поступальні переміщення (розхитування), а також перекидання машини. Наукова новизна. Наукова новизна роботи полягає у тому, що вперше, на основі вибраних концепцій сформована система вибору надійного кріплення спеціальної будівельної техніки. Практична значимість. Розв’язано актуальну проблему щодо підвищення рівня надійності та міцності кріплення спеціальної колісної та гусеничної техніки на залізничній платформі.
ENG: Goal. The purpose of the work is to study the means of increasing the reliability of fixing special construction equipment on the railway platform. Method. The study was carried out on the basis of the analysis of literary sources, the experience of using special construction equipment fasteners, and the development of proposals for the use of possible equipment fasteners on rolling stock, and an assessment of the prospects for their application was made. The results. In the process of conducting research, it was established that sets of universal multi-defense fasteners are a reliable and strong attachment of special equipment to specially designated nodes and parts on the railway platform, which will prevent oscillations and translational movements (shaking) during transportation, as well as overturning of the machine. Scientific novelty. The scientific novelty of the work lies in the fact that for the first time, based on the selected concepts, a system for choosing reliable fastening of special construction equipment has been formed. Practical significance. The urgent problem of increasing the level of reliability and strength of fastening special wheeled and tracked machinery on the railway platform has been solved.
Description
А. М. Нетеса: ORCID 0000-0002-3364-3446; С. О. Яковлев: ORCID 0000-0002-6431-4303; Г. Коваленко: ORCID 0000-0003-0578-0205
Keywords
кріплення спеціального аварійно-рятувального обладнання, висування особового складу, attachment of special emergency rescue equipment, deployment of personnel, КВПС, КБВ
Citation
Коваленко Г. П., Нетеса А. М., Яковлев С. О. Аналіз засобів і шляхи підвищення надійності кріплення спеціальної будівельної техніки на залізничній платформі. Транспортні системи та технології перевезень. Дніпро, 2022. Вип. 24. С. 40–45. DOI: 10.15802/tstt2022/272062.