Статті КВПС

Permanent URI for this collection

EN: Articles of DMTS

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 110
 • Item
  Особливості організаційних і технічних заходів щодо підвищення рівня живучості і вибухопожежобезпеки потенційно небезпечних об’єктів
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Оніщенко, В'ячеслав В.; Сухай, Сергій Михайлович
  UKR: Мета. Робота спрямована на дослідження особливостей організаційних і технічних заходів підвищення рівня вибухопожежобезпеки потенційно небезпечних об’єктів. Методика. Для досягнення поставленої мети: 1) проведено дослідження з визначення можливих небезпек та ризиків на потенційно небезпечних об’єктах; 2) проаналізовано практичні організаційні і технічні заходи щодо підвищення рівня вибухопожежобезпеки небезпечних об’єктів; 3) оцінено склад і можливості системи раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення, а також можливості реалізації цієї системи на відповідних об’єктах Збройних сил України; 4) розглянуто основні види автоматизованого сповіщення та принципи їх роботи, також проаналізовано наявних технічні рішення. Результати. Узагальнено особливості організаційних і технічних заходів щодо підвищення рівня вибухопожежобезпеки об’єктів зберігання засобів ураження. З’ясовано ключові етапи реалізації технологічних рішень для забезпечення живучості потенційно небезпечних об’єктів. Наукова новизна. Уперше проведено аналітичне обґрунтування необхідності застосування на об’єктах зберігання засобів ураження, інших потенційно небезпечних об’єктах систем моніторингу небезпеки та своєчасного оповіщення про можливі надзвичайні ситуації. Розглянуто особливості конструктивно-технологічних рішень щодо підвищення рівня вибухопожежобезпеки об’єктів зберігання засобів ураження шляхом проведення організаційних та технічних заходів. Практична значимість. Упровадження ефективних конструктивно-технологічних рішень щодо застосування систем моніторингу небезпеки та своєчасного оповіщення про можливі надзвичайні ситуації дозволить перейти від заходів локалізації збитків до прогнозу і попередження катастроф і надійного захисту об’єктів зберігання засобів ураження Збройних сил України, інших потенційно небезпечних об’єктів та об’єктів критичної інфраструктури держави.
 • Item
  Аналіз способів кріплення при перевезенні озброєння, військової техніки залізничним транспортом
  (Видавничий дім «Гельветика», 2023) Бех, Петро Вікторович; Гудімов, Віктор Володимирович; Максименков, Євген Анатолійович
  UKR: Метою роботи є проведення аналізу організації безперервності перевезень військових частин Збройних Сил України. Наразі важливим є питання готовності здійснювати переміщення військових частин (підрозділів) в короткі строки, не порушуючи їх цілісності, із забезпеченням можливості раптового переходу до виконання завдань за призначенням, що є невід’ємною складовою військових операцій (бойових дій) [1–3]. Висвітлено проблемні питання під час навантаження військових ешелонів та транспортів в сучасних умовах. Визначені комплексні заходи, спрямовані на оптимізацію часових показників та витрат часу на вантажно-розвантажувальні операції. На підставі проведеного аналізу зроблено висновки про необхідність створення та виготовлення комплектів універсальних багатообертових кріплень на кожну техніку. Успіх виконання військових перевезень залежить в першу чергу від організації тісної взаємодії між органами військового управління та органами управління на видах транспорту, від своєчасної та якісної підготовки військової частини до перевезення. Взаємодія з органами управління на видах транспорту здійснюється з питань забезпечення та регулювання військових перевезень, узгодження технічних можливостей та здійснення контролю підготовки до виконання перевезень [4–6]. Наукова новизна полягає в постановці задачі по підготовці військової техніки до перевезення до виходу підрозділів ешелону на станцію навантаження. А також одночасно з підготовкою техніки відбувається заготівля кріпильних матеріалів і пристосувань. Екіпажі військової техніки в підготовці до перевезення проводять тренування заїзду технікою на рухомий склад та кріпленню її з вибраним способом кріплення згідно Правил. Управління військових сполучень на залізницях спільно з керівництвом залізниць здійснюють своєчасне забезпечення перевезень рухомим складом, безперервне управління військовими перевезеннями, вживають заходів з прискореного просування ешелонів та транспортів в зоні відповідальності, контроль економії бюджетних коштів під час виконання навантажувально– розвантажувальних операцій. З моменту віддачі наказу по військовій частині на перевезення підготовка до перевезення проводиться під керівництвом начальників ешелонів. Ця підготовка складається з підготовки особового складу, підготовки техніки, майна і вантажів.
 • Item
  Спосіб уступної розробки скельних порід
  (ДО "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій", м. Київ, 2023) Радкевич, Анатолій Валентинович; Петренко, Володимир Дмитрович; Тютькін, Олексій Леонідович; Остапенко, Ігор Сергійович
  UKR: Спосіб уступної розробки скельних порід включає буріння в передній частині уступу свердловин малого діаметра не більше двох рядів, а в наступній частині уступу - свердловин більшого діаметра, розміщення в них вибухової речовини з ініціатором, герметизацію гирла свердловини набійкою, комутацію вибухової мережі, її підривання. Свердловини малого діаметра бурять в два ряди на відстані між ними в 3,0…4,0 м, а в наступній частині уступу бурять свердловини більшого діаметра в два ряди на відстані між ними в 5,0…6,0 м. При цьому в першу чергу здійснюють підривання свердловинних зарядів малого діаметра, що приводить до дрібного подрібнення порід та їх переміщення на більшу відстань від уступу. В другу чергу здійснюють підривання зарядів більшого діаметра, що приводить до більш крупного подрібнення порід та їх переміщення на меншу відстань від уступу, створюючи цим широкий фронт для навантажувальних робіт, коли на дальніх ділянках уступу завантаження здійснюють за допомогою фронтального навантажувача, а на ближчих до укосу - екскаватором.
 • Item
  Features of Electromagnetic Compatibility in Railway Transport
  (IEEE Publication Recommender, 2023) Serdiuk, Tetiana; Buriak, Serhii Yu.; Serdiuk, Svitlana; Gololobova, Oksana O.; Serdiuk, Kseniia; Skalko, Viktor; Voznyak, Oleh M.
  ENG: The paper is devoted to the study of the causes of electromagnetic interference on railways, methods for their determination and combating them. Various approaches to studying the influence of interfering influences in the operating conditions of railway transport are considered. The actual permissible values of the level of interference from various sources currently operating on the railways of Ukraine are given.
 • Item
  Про задачу ефективного розподілу робіт між наявною технікою при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій
  (Громадська організація "Українська наукова спільнота", Київ, Україна, 2023) Бісик, Сергій Петрович; Богомаз, Володимир Миколайович; Арістархов, Олег Михайлович; Боренко, Микола Віталійович; Борисенко, Андрій Миколайович
  UKR: Мета роботи: побудувати математичну моделі задачі ефективного розподілу робіт між наявною технікою на одному об’єкті відновлення, розроблення алгоритму розв’язування задач такого типу та побудова множини її ефективних розв’язків на конкретному прикладі. Метод дослідження: моделювання, системного аналізу. Результати дослідження: побудовано математичну модель задачі ефективного розподілу робіт між наявною технікою на одному об’єкті відновлення, розроблено алгоритм розв’язування задач такого типу та побудова множини її ефективних розв’язків. Теоретична цінність дослідження: результати проведеного дослідження доцільно застосовувати при плануванні роботи по відновленню об’єктів транспортної інфраструктури та об’єктів критичної інфраструктури, які пов’язані з переміщенням великих об’ємів земляних мас. Цінність дослідження: В роботі побудовано математичну модель задачі ефективного розподілу робіт між наявною технікою на одному об’єкті відновлення при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. В моделі враховано задані кількості видів екскаваторів та кожного з видів екскаваторів, умову обмеженості кількості транспортних засобів для кожного виду екскаваторів, яка породжує час простою останніх. Обмеження дослідження: обмеження дослідження полягає у використанні інформації, що перебуває у вільному доступі. Тип статті: теоретична.
 • Item
  Correction of Behavior when Working with Psychotrauma in War Conditions
  (The legal entity "ASPECT-PRO" LTD, Bulgaria, 2023) Golovkova, Liudmyla S.; Sheviakov, Oleksii V.; Ostapenko, Ihor S.
  ENG: The Russian invasion of Ukraine has led to massive destruction of the economy and the amount of losses is estimated at more than 700 billion dollars. Increased demand in the construction and building structures market due to the restoration of Ukraine requires an increase in the production of sandwich panels. TPK-Center LLC specializes in the production of products for industrial and commercial construction, such as sandwich panels and metal products. Changes in the external environment of the company's operations, the structure of demand for sandwich panels with different insulation materials require changes in its marketing strategy in terms of product mix. Based on the analysis of the business portfolio, such strategic decisions as "BUILD", "HOLD", harvesting and elimination strategies are proposed. A study of the company's customers was The purpose of the article was to find out the specifics of the work of psychologists and psychotherapists with psychotraumas at the behavioral level during the war. Methods. Original psychological methods are proposed and methods of psychological assistance for psychological injuries during the war are described in detail. A complex of scientific and educational cycles of psycho-educational materials is presented, which change the military cadre into a resource one, which is actively introduced into the educational process and implemented in applied professional activities in various fields of psychological science and practice. A set of practical exercises, methods of neurolinguistic programming, individual practices of working with yourself are presented. The results. Key errors of behavior in war conditions, ways of transition from a state of decline to a state of elevation are analyzed. Scientific novelty. The study revealed the peculiarities of social functioning when working with psychotrauma in the conditions of war. The practical significance. Eriksonian hypnosis is offered in the treatment of post-traumatic stress disorder - a complex mental condition that occurs as a result of trauma. The experience of hypnotherapy as an artificial lie therapy for a positive result is presented. The conducted investigations allow us to draw preliminary conclusions. Indeed, work with psychotrauma in the conditions of war is accompanied by critical moments, the most difficult of which is behavior correction. Providing psycho-prophylactic help by applying the proposed correction method allows you to prevent extremely negative consequences that can deform the personality. Accordingly, further development and approval of the corrective behavioral method of psychoprophylaxis against a wider background is necessary in order to recommend its use to specialists in behavioral economics.
 • Item
  Роботизація діагностики систем залізничної автоматики та зв’язку
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Костенко, Крістіна Леонідівна; Сердюк, Тетяна Миколаївна; Скалько, Віктор Володимирович
  UKR: Мета. Дослідження спрямоване на: отримання нових знань про застосування електродвигунів у робототехніці; оцінку і вибір двигунів, які доцільно вживати в роботах, що пересуватимуться вздовж залізничної лінії і точно визначатимуть місце ушкодження; розробку методу діагностування пристроїв залізничної автоматики та зв’язку на основі роботизації їх технічного обслуговування й пошуку несправностей; оцінку використання робототехніки на залізницях України та світу. Методика. Проаналізовано інформацію з використання електродвигунів у робототехніці, а також застосування роботів на виробництві, яку автори отримали з огляду світової літератури, монографій, реферативних, повнотекстових та лекційних баз даних, наукового співробітництва з передовими кафедрами Університету Твенте, Нідерланди. Результати. У ході дослідження: 1) з’ясовано значення робототехніки, що дає можливість замінити людину на важких і тривалих роботах; 2) складено функціональну схему робота, приводу маніпулятора, його складові та принцип дії; 3) обґрунтовано різні типи використання приводів у роботах: електричних, пневматичних та гідравлічних; застосування в електричних приводах різних типів двигунів, їх принцип дії, значення та доступність; 4) визначено перспективність упровадження електроактивних полімерів та еластичних нанотрубок, які удосконалять у подальшому роботів; 5) запропоновано використання роботів у методах діагностування та виявлення пошкоджень систем автоматики та зв’язку, що полегшить та зменшить час обслуговування; 6) спрогнозовано подальший розвиток наукових досліджень та предметного напряму на залізничному транспорті. Наукова новизна. Уперше запропоновано використовувати роботів для пошуку несправностей у лініях залізничної автоматики та зв’язку, впровадити новітні приводи, які дозволяють удосконалити роботу роботів, зменшити кількість помилок під час визначення дефектів ліній, підвищити точність та ефективність визначення місця ушкодження лінії. Практична значимість. За отриманими результатами досліджень можна прогнозувати подальший розвиток наукових досліджень із роботизації діагностики систем залізничної автоматики та зв’язку, предметного напряму на залізничному транс-порті, навчання за новою спеціальністю 174 «Автоматика, робототехніка та комп’ютерно-інтегровані технології». Ці дослідження також можуть бути корисними під час організації науково-практичних семінарів, конференцій, лекцій, курсів підвищення кваліфікації тощо.
 • Item
  Дослідження впливу проєктних параметрів вібраційного конвеєра на його технічні характеристики
  (Українсьий державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Богомаз, Володимир Миколайович; Анофрієв, Павло Григорович
  UKR: Мета. Дослідження спрямовано на: визначення характеру впливу проєктних даних на технічні характе-ристики двотрубного вібраційного конвеєра з ексцентриковим приводом, зокрема діаметр труби та потуж-ність приводу; побудову аналітичних залежностей зазначених величин від проєктних характеристик: типу та властивостей вантажу, довжини транспортування, продуктивності; проведення графічного аналізу впливу. Методика. Для досягнення мети використано алгоритми розрахунків, представлені в сучасній технічній літературі, та проведено аналіз факторів і величин, які впливають на значення потужності приводу та діаме-тра труби. Установлено, що для визначення потужності приводу вібраційних конвеєрів необхідно провести детальний розрахунок, який включає: кутову швидкість конвеєра, частоту обертання ексцентрикового вала, швидкість транспортування матеріалу, внутрішній діаметр труби, загальну масу коливальної системи, жорс-ткість пружної системи та параметри ресор, зусиль у шатуні у випадку зарезонансного режиму роботи та в період пуску. Результати. Для двотрубного вібраційного конвеєра, призначеного для транспортування свинцевого конгломерату, проведено графічний аналіз впливу довжини транспортування, продуктивності на величину потужності приводу та габаритні розміри труби. Установлено, що функція зміни діаметра труби від продуктивності є нелінійною зростаючою (у разі фіксованих інших параметрів), а величини потужності приводу від продуктивності – лінійною зростаючою. Наукова новизна. Автори вперше виконали дослі-дження залежності потужності приводу та діаметра труби двотрубного вібраційного конвеєра з ексцентри-ковим приводом на нижній трубі, побудували аналітичні залежності технічних характеристик (потужності та діаметра) від проєктних параметрів: продуктивності, довжини транспортування, типу та фізико-механічних властивостей транспортованого вантажу. Для конвеєра, який транспортує свинцевий агломерат, побудовано графічні залежності діаметра труби та потужності приводу від величини продуктивності та дов-жини конвеєра. Практична значимість. Використання побудованих залежностей дає можливість визначити загальний характер зміни вищезазначених технічних характеристик у разі варіювання проєктних парамет-рів, таких як продуктивність та довжина конвеєра. Запропоновані залежності можуть бути використані для швидкого визначення раціональної потужності приводу конвеєра за конкретних проєктних даних.
 • Item
  Відновлення об’єктів інфраструктури як елемент сталого розвитку країни на історії одного мосту
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Ключник, Сергій Владиславович; Гернич, Микола Володимирович
  UKR: Мета. Метою даної роботи є проведення аналізу збитків які зазнала наша держава від пошкоджень і руйнувань транспортних штучних споруд внаслідок бойових дій та доля мосту, що був прикладом мостобудування нашої держави в мирний час і зазнав трансформацію у воєнний час. Методика. Аналіз збитків завданих державі внаслідок війни, частка в них інфраструктурних об’єктів, дослідження способів технічного прикриття транспортних напрямків за рахунок будівництва тимчасових споруд на ближньому обході від пошкоджених (зруйнованих) транспортних об’єктів. Результати. Результатом даної роботи є зібрані данні про збитки завдані транспортній інфраструктурі, зокрема транспортним спорудам, в наслідок збройної агресії російської федерації. Проаналізовані приклади відновлення руху транспорту через водні перешкоди по-будовою дамби з водопропускними трубами та мостового переходу з тимчасовим мостом на ближньому обході від пошкодженої (зруйнованої) транспортної споруди. На прикладі відремонтованого перед війною мосту розглянуто вплив військових дій на споруду та шляхи її технічного прикриття при швидкому та на-дійному забезпеченні руху транспорту через водну перешкоду на визначеній ділянці дороги. Наукова новизна. Проаналізовані збитки нашій державі, інфраструктурі, транспортним об’єктам які завдані війною. Наукова зацікавленість полягає у прийнятих рішеннях по відновленню руху автомобільного транспорту в залежності від місцевих умов, наявних матеріальних ресурсів, сил і засобів які забезпечують швидке та надійне відновлення руху транспорту через водну перешкоду. Практична значимість. Спираючись на досвід забезпечення руху транспорту через водні перешкоди на ділянках доріг із пошкодженими (зруйнованими) транспортними спорудами розроблені дієві способи спорудження тимчасових транспортних споруд на ближньому обході, які забезпечують швидке відновлення і безпеку руху.
 • Item
  Психологічна профілактика професійної кризи навчання в контексті поведінкової економіки
  (Український державний університет науки і технологій (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна), 2023) Шевяков, Олексій Володимирович; Головкова, Людмила Степанівна; Остапенко, Ігор Сергійович
  UKR: Мета. Метою статті було знаходження захисту від негативних наслідків професійної кризи навчання, який би базувався на моральних цінностях і сприяв інтеграції конструктивних ідей минулих поколінь у сьогодення. Методи. Запропоновано до реалізації ідею психопрофілактики за допомогою історичних методів. Результати. Схарактеризовано чинники кризи професійної підготовки здобувачів економічних та військових спеціальностей. Розглянуто особливості структури психічних явищ та концепцію психологічного забезпечення процесу психопрофілактики. Наголошено на необхідності впровадження системного підходу на основі емпіричних даних, що включають дослідження, спрямовані на гармонізацію психологічного стану. Наукова новизна. Емпіричне дослідження виявило особливості соціального функціонування здобувачів економічних та військових спеціальностей. Практичне значення. Існують відмінності у психологічному самопочутті фахівців економічних та військових спеціальностей: для них характерне переважання інтересу до історії, що відображає зацікавленість до професії, захоплення нею; у період кризи самооцінка та локус контролю досягають рівнів, що свідчать про неадекватну оцінку та невміння використовувати власні сили для досягнення мети. Психологічний супровід професійної адаптації в цей період передбачає визначення обсягу, якості та форми надання інформації про підприємство, господарство, підрозділ, специфіку діяльності, різноманітні послуги, про колектив, його структуру, традиції, групові норми, соціальні очікування. Як правило, така інформація надходить до адаптуючої людини в тій чи іншій формі, в достатній або надмірній кількості, але без наукового обґрунтування. Проведені розвідки дозволяють зробити попередні висновки. Дійсно, професійне становлення здобувачів супроводжується критичними моментами, найскладнішим з яких є криза професійної підготовки, яка припадає на 3 курс. Надання психопрофілактичної допомоги шляхом застосування запропонованого історико-наукового методу дозволяє запобігти вкрай негативних наслідків, які можуть деформувати особистість. Відповідно, необхідний подальший розвиток і апробація історико-наукового методу психопрофілактики на ширшому фоні, щоб рекомендувати його використання викладачам і студентам.
 • Item
  Підвищення ефективності вантажних і пасажирських перевезень на напрямках з паралельними ходами
  (Український державний університет науки і технологій, м. Дніпро, Україна, 2023) Курган, Микола Борисович; Байдак, Сергій Юрійович; Гусак, Марина Анатоліївна; Новік, Руслан Борисович; Хмелевська, Неля Петрівна
  UKR: Мета. Метою роботи є визначення заходів для підвищення логістичних операцій при спеціалізації напрямків для вантажних і пасажирських перевезень шляхом передачі частини транзитного вантажопотоку на паралельні ходи. Вирішення задачі вибору раціонального розподілу вантажних й пасажирських перевезень залежно від спеціалізації напрямків дозволить оптимізувати використання пропускної й провізної спроможності та інвестицій у розвиток інфраструктури. Методика. Оптимізація транспортного процесу під час змішаних перевезень передбачає можливість відокремлення вантажного руху від пасажирського. Запропонована методика передбачає вирішення задачі вибору раціонального розподілу вантажних й пасажирських перевезень залежно від спеціалізації напрямків. Ідея такого розмежування базується на тому, що на мережі залізниць можна виділити станції, між якими існує декілька паралельних маршрутів курсування поїздів. Дослідження виконано на мережі залізниць, що зв’язує Львів і Київ. При вирішенні задачі розглядалися різні показники: довжина маршруту, час руху, механічна робота локомотива, навантаження на колію та інші. Крім того враховувалися граничні умови: обсяги пасажирообігу, вантажообігу, пропускна спроможність ділянок й допустима швидкість руху поїздів. Результати. Розроблено математичну модель перерозподілу поїздопотоків на мережі залізниць, що забезпечує раціональну роботу залізничної колії при мінімальних витратах на реконструкцію залізниці. Наукова новизна. Встановлено, що у випадку розділення руху, терміни проведення ремонтів можуть бути іншими через меншу інтенсивність руху, що дозволяє зосередитись на конкретних видах ремонтних робіт, а не на всіх видах робіт одночасно. Хоча загальні принципи періодичності ремонтів можуть залишатися тими ж у обох випадках, схеми періодичності можуть відрізнятися в залежності від багатьох факторів, зокрема, інтенсивності експлуатації, технічного стану транспорту, термінів проведення ремонтів та наявності спеціалізованого персоналу. Практична значимість. Із застосуванням запропонованих авторами нових підходів до вирішення поставлених завдань встановлені схеми раціонального розподілу вантажних і пасажирських перевезень на замкнутих полігонах регіональних філій Південно-Західної й Львівської залізниць що до-зволить визначити заходи для підвищення логістичних операцій та зменшити експлуатаційні витрати на перевезення вантажів і пасажирів.
 • Item
  Дослідження впливу потужності вагонопотоків на показники плану формування поїздів
  (Видавничий дім «Гельветика», Університет митної справи та фінансів, Дніпро, 2022) Кузьменко, Альбіна Ігорівна; Бех, Петро Вікторович; Лашков, Олександр Васильович; Максименков, Євген Анатолійович
  UKR: Інтенсифікація роботи залізничного транспорту, як однієї із ключових галузей економіки країни, є головним у рішенні завдання повного й своєчасного задоволення потреб бізнесу в перевезеннях. Залізничний транспорт і в перспективі буде виконувати основний обсяг масових перевезень, і насамперед кам’яного вугілля, руди, чорних металів, лісу, продовольчих вантажів, хімічних і мінеральних добрив, нафтопродуктів, будівельних матеріалів. Удосконалення технології роботи станції включає заходи, спрямовані на скорочення простою вагонів, раціональне використання технічних засобів, якими обладнана станція, скорочення непродуктивних витрат, підвищення доходності залізниці, що потребує постійної уваги та корегування оперативного плану формування вантажних поїздів, утримування технічного оснащення станції на достатньому рівні, який забезпечував би її стійку та безаварійну роботу, спрямовану на задоволення потреб перевізного процесу. Основною задачею даної роботи є визначення головних напрямків поліпшення експлуатаційної роботи сортувальних станцій.
 • Item
  Особливості реалізації технологічних рішень проєкту будівництва мостового переходу з тимчасовим мостом
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Остапенко, Ігор Сергійович
  UKR: Мета.Основною метою статті є дослідження методики проведення інженерно-технічної розвідки й реа-лізації конструктивно-технологічних рішеньпроєкту будівництва мостового переходу з тимчасовим мостом, які булипошкодженівнаслідок ведення бойових дій. Методика.Досягнення поставленої метипередбачаєаналіз практичних конструктивно-технологічних рішень провадження робіт із будівництва йвідновлення мостових переходівіз тимчасовими мостами, атакож вивчення та узагальнення практичного досвіду впро-ваджених технологічних рішень поєднання дерев’яних типових конструкцій зісталевими типовими прого-новимибудовами. Результати.Узагальненодосвід особливостей ведення інженерно-технічної розвідкив районах будівництва йвідновлення мостових переходів на деокупованих територіях. З’ясованоключові етапи реалізації технологічних рішень проєкту будівництва мостового переходу з тимчасовим мостом, пош-кодженим унаслідок ведення бойових дій, із застосуванням комбінації сталевихінвентарних мостових конс-трукцій тамостовихконструкційіз дерева. Наукова новизна. Уперше досліджено особливостіведення ін-женерно-технічної розвідки з метою реалізаціїотриманих результатів у відповідній проєктній документаціїна будівництвотимчасового мосту. Розглянуто особливості конструктивно-технологічнихрішеньіз раціо-нальним поєднанням різних матеріалів і конструкцій під час будівництватимчасових мостів, що забезпечує тривалий термін їх експлуатації. Практична значимість. З’ясованіелементи організації й проведення ін-женерно-технічної розвідки місцевості, водних перешкод, будівельних майданчиків, бази матеріально-технічного забезпечення та інших заходів будутьсприяти якісній підготовці проєктноїдокументації на буді-вництво мостових переходів з тимчасовими мостами. Особливості застосування зазначених устатті нестан-дартних проєктів провадження робіт і конструктивно-технологічних рішень під час будівництватимчасових мостівмають низку технологічних переваг, які дають можливість забезпечити ефективне відновлення зруйнованих бойовими діями мостів устислі терміни. Висвітлені в статті деякі технологічні способикомбінацій дерев’яних конструкцій таелементів зі сталевими прогоновими будовами проїзної частини під час будівництватимчасових автомобільних мостів підвищуютьїх вантажопідйомність.
 • Item
  Вплив людського фактора на пильність при керуванні транспортними засобами
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Буряк, Сергій Юрійович; Гололобова, Оксана Олексіївна; Сердюк, Тетяна Миколаївна; Афанасов, Андрій Михайлович; Скалько, Віктор Володимирович; Ямбург, Ксенія О.; Білухін, Дмитро Сергійович
  UKR: Мета. Метою даного дослідження є пошук шляху вдосконалення системи моніторингу і контролю стану людини, яка приймає безпосередню участь у керуванні транспортними засобами, шляхом запозичення знань і здобутків зі сфери наукових вишукувань в питаннях, що займаються визначенням реакції людини на дію різних факторів впливу, подразнюючих чинників, взаємодії один з одним та технічними засобами, спроможністю до тривалого підтримання працездатності тощо. Методика. Оскільки транспортні перевезення вимагають як високих професійних, так і особистісних навичок, то необхідно розробляти та впроваджувати системи моніторингу й контролю стану людини, які б відповідали запитам здобутків сучасного рівня технічного розвитку. Для визначення факторів впливу на людину проведено аналіз досліджень у цій сфері. Результати. Акцентовано, що кожна людина має, по-перше, власні, притаманні тільки їй, особливості, а по-друге, не може перебувати у двох однакових станах у різні моменти часу. Ураховуючи ці та інші аспекти, слід розробити універсальний підхід до питання визначення та перевірки відповідальності людини за прийняття відповідних рішень. Установлено основні фактори впливу на увагу машиніста. Серед них вагоме місце, окрім фізіологічного, посідає психоемоційний стан, який теж потрібно враховувати. Наукова новизна. Розвиток технологій призводить до нових потреб і надає нові можливості практично у всіх галузях. Однією з таких є вивчення здатностей людини до концентрації уваги, підтриманні зосередженості та фокусуванні на поставленій цілі. Запропонований підхід дозволяє ширше поглянути на питання ролі та місця людини, її інтегрованості в перевізний процес. Практична значимість. Проведений аналіз форм впливу та видів навантаження на різні системи сприйняття людини дозволив окреслити завдання визначення спроможності людини до відповідальних дій під впливом вагомих чинників.
 • Item
  Substantiation of the Parameters of the Bench for Testing of Railway Wheels for Contact and Fatigue Strength
  (Technologija, Kaunas, 2022) Raksha, Serhii V.; Anofriev, Pavlo G.; Kuropiatnyk, Oleksii S.; Glavatskij, Kazimir Ts.; Bohomaz, Volodymyr M.; Posmitiukha, Oleksandr P.; Volkova, Svetlana A.
  ENG: Strength indicators are important parameters of the railway wheels, as they determine the allowable service life of both the wheel itself and the wheelset as a whole. Therefore, the development of bench equipment that allows in the laboratory to reproduce or simulate the real conditions of the wheel load in order to conduct strength tests, is an urgent scientific and practical task. The purpose of this work is to substantiate the parameters of the bench for testing railway wheels for fatigue and contact strength. As the bench has to test railway wheels for fatigue and contact strength at the same time, the requirements of various normative and methodological documents, which determine the procedure for conducting such tests on separate benches, were combined when determining the parameters of the bench. We determined that the working force of the bench should vary from 10% to 100% of the wheel endurance limit, the duration of the tests should correspond to five million load cycles with a frequency of 5 to 10 Hz. To reduce the duration of the tests, pushing on the wheel was carried out by several rollers, which were evenly distributed around the wheel. For the proposed bench, we obtained the dependence that connects the parameters of the test wheel, the parameters of the bench, the wheel pair axle load and the wheel material endurance limit. The results of this study can be used as a basis for the development of new schemes of benches for railway wheels tests.
 • Item
  Використання майна наплавного мосту НЖМ-56 зважаючи на виклики військового сьогодення
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, Україна, 2022) Гернич, Микола Володимирович; Ключник, Сергій Владиславович
  UKR: Мета. Метою даної роботи є вивчення досвіду використання майна наплавного залізничного мосту НЖМ-56 для технічного прикриття важливих транспортних споруд та швидкого відновлення руху автомобільного транспорту через водні перешкоди на постраждалих в наслідок ведення бойових дій територіях України, з огляду на виклики військового сьогодення. Методика. Вивчення досвіду наведення та експлуатації автомобільних понтонних переправ споруджених з майна наплавного залізничного мосту (НЖМ-56) підрозділами Державної спеціальної служби транспорту через річку Десна в Чернігівській області. Результати. Результатом даної роботи є зібрані данні про переваги та проблемні питання, що виникли при наведені та експлуатації наплавних автомобільних мостів споруджених із майна наплавного залізничного мосту. Використання наявного матеріального ресурсу, а саме майна наплавного залізничного мосту (НЖМ-56), для побудови на ближньому обході від зруйнованих в наслідок ведення бойових дій мостів мостових переходів з наплавними мостами дало можливість в стислі терміни відновити рух автомобільного транспорту на дорогах державного значення. Виявлені слабкі сторони при експлуатації наплавних мостів, це дерев’яне мостове полотно, яке не витримує інтенсивне колісне навантаження та незначна відстань між плавучими опорами (понтонами) по фасаду, що вимагає безперервного догляду за переправою. Відпрацьовані напрямки подальших досліджень для покращення технічних та експлуатаційних характеристик. Запропоновано розглянути можливість використання сталезалізобетонних прогонових будов високого відсотку заводського виготовлення для перекриття прогонів наплавних мостів. Наукова новизна. Наукова зацікавленість полягає в тому, що для швидкого та якісного відновлення руху через широкі та глибокі водні перешкоди, був використаний наявний матеріальний ресурс, майно наплавного залізничного мосту (НЖМ-56), для наведення автодорожніх переправ, що значно покращило транспортну логістику постраждалих в наслідок бойових дій регіонів України. Практична значимість. Спираючись на вивчений досвід наведення наплавних (понтонних) мостів (переправ) можливо зробити висновок, що наплавні мости є ефективним способом забезпечення транспортної логістики в складних місцевих умовах повноводних річок із суттєво змінним протягом року рівнем води, мають низьку переваг, тому використання даних конструкцій може забезпечити швидкісне та якісне відновлення руху.
 • Item
  Забезпечення безперервності військових перевезень на випадок виходу з ладу об’єктів транспорту
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, Україна, 2022) Гудімов, Віктор Володимирович; Максименков, Євген Анатолійович
  UKR: Мета. Метою роботи є проведення аналізу організації безперервності військових перевезень в умовах ведення бойових дій Збройними Силами України. Наразі важливим є питання з взаємодії різних видів транспорту в умовах виходу з ладу важливих об’єктів транспортної інфраструктури. Методика. На сьогодні у Збройних Силах України створена система підвезення матеріальних засобів, яка в основному задовольняє потреби військ, що задіяні до виконання завдань в бойових операціях. Для з’ясування шляхів вирішення проблемних питань, пов’язаних з виконанням військових перевезень у ході підготовки та проведення бойових дій, які впливають на якість їх виконання, проведено аналіз організації та здійснення військових перевезень. Результати. У разі руйнування окремих об’єктів транспорту (залізничних мостів) здійснюється уточнення плану військових перевезень з направленням військових ешелонів обхідними маршрутами. Якщо продовження перевезення залізничним транспортом неможливе, військові ешелони розвантажуються і зосереджуються в районах збору для продовження руху своїм ходом до районів призначення або до нових районів навантаження. За основу розробки технологічного процесу роботи ТПР (тимчасово перевантажувальний район)повинен бути прийнятий графік подачі та прибирання вантажних та порожніх составів на станції вивантаження (навантаження). Наукова новизна полягає в вирішенні задачі вибору оптимального варіанту передачі військових ешелонів та транспортів через ТПР. Одним з найважливіших елементів ТПР є прилягаюча водна дільниця з поромними переправами (наплавними мостами) з річкових плавучих засобів. Проведення розрахунків передачі військ та вантажів через ТПР надає можливість вибрати варіант раціонального використання автомобільного і трубопровідного транспорту, а також мінімальних затрат моторесурсів при прямуванні військових ешелонів зі станції вивантаження на станції навантаження. Практична значимість. Відповідно проведеного аналізу надано рекомендації щодо збереження мережі логістичного забезпечення підрозділів в особливий період, конкретно живучості транспортних споруд. Можна сформулювати подальші напрямки наукових досліджень, для створення раціональної системи розташування підрозділів технічного прикриття найбільш вразливих транспортних об’єктів, а також для швидкого відновлення їх при руйнуванні.
 • Item
  Досвід відновлення зруйнованих автомобільних штучних споруд
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, Україна, 2022) Ключник, Сергій Владиславович; Горбатюк, Юрій Миколайович
  UKR: Мета. Питання відновлення автомобільного руху є важливим завданням для відновлення логістичних державних і місцевих переміщень. Метою роботи є вивчення та впровадження досвіду відновлення транспортної інфраструктури та будівництва фортифікаційних споруд, його поширення, широкого впровадження вивчених уроків в навчальний процес підготовки підрозділів Державної спеціальної служби транспорту та інших спеціалістів мостобудування. На прикладі відновлення автомобільного руху через річку Ірпінь для легкових автомобілів без обмежень вантажопідйомності показано досвід використання балок резерву під залізничне навантаження для автомобільного моста. Наведено приклад відновлення штучних споруд на обході поруч з мостом. Методика. Питання відновлення автомобільного руху є важливим завданням для відновлення логістичних державних і місцевих переміщень. Наведено приклади відновлення штучних споруд. Також показано використовування сучасних технологій, механізмів, способів відновлення споруд на обході або на старій осі моста. Результати. Основні елементи мосту через р. Ірпінь розташованого на автомобільній дорозі загального користування державного значення Іб технічної категорії М-06 Київ-Чоп (на м. Будапешт через м. Львів, Мукачеве, Ужгород) в наслідок бойових дій в Україні зазнали руйнування від механічного пошкодження. Характеристика руйнувань не сприяє відновленню штучної споруди на існуючій осі споруди. Відновлення мосту виконано на ближньому обході – за 50 м нижче по течії річки Ірпінь. Наукова новизна. Сьогодні є актуальним необхідність відновлення штучних споруд виникає у зв’язку з їх руйнуванням у ході війни та після катастроф природного, техногенного і воєнного характеру. Нагальною потребою є вивчення та впровадження досвіду відновлення транспортної інфраструктури та будівництва фортифікаційних споруд, його поширення серед особового складу, широкого впровадження вивчених уроків в навчальний процес підготовки підрозділів Державної спеціальної служби транспорту. Практична цінність. Отриманий практичний результат використання резервних прогонових будов малих та середніх залізничних мостів, який підтверджує універсальну можливість застосування конструкцій інвентарного мостового майна, не тільки для ведення відновлювальних робіт на залізниці, але і для відновлення і будови тимчасового автомобільного мосту.
 • Item
  Конструктивно-технологічні рішення інвентарного мостового майна під час будівництва тимчасових мостових переходів
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, Україна, 2022) Остапенко, Ігор Сергійович
  UKR: Мета. Дослідження конструктивно-технологічних рішень застосування інвентарного мостового майна при будівництві і тимчасовому відновленні мостових переходів. Розроблення рекомендацій щодо багатоцільового застосування металевих балок інвентарного мостового майна при будівництві і тимчасовому відновленні мостових переходів під нормовані навантаження. Методика. Для досягнення поставленої мети, проведена робота: дослідження висвітлених в літературі конструктивно-технологічних рішень застосування інвентарного мостового майна (балки Пейне) при будівництві і тимчасовому відновленні мостових переходів; вивчення та узагальнення досвіду проєктування та технологічних рішень поєднання дерев’яних конструкцій і деталей з металевими балками при будівництві тимчасових мостових переходів. Результати. Результатом даної роботи є зібрані дані про переваги та недоліки застосування металевих прогонових будов мостів у поєднанні з дерев’яними конструкціями і елементами. Аналіз можливості використання даних конструкцій для швидкого відновлення мостових переходів і забезпечення безпечного руху транспорту. Наукова новизна. Вона полягає в тому, що для швидкого та якісного відновлення зруйнованої транспортної інфраструктури, зокрема автомобільних і залізничних мостів, пропонується використовувати металеві балки інвентарного мостового майна тривалого зберігання, в поєднанні із дерев’яними конструкціями і елементами, включених у сумісну роботу. Це дасть можливість раціонально використовувати наявний резерв матеріалів, високі темпи відновлення та надійне забезпечення руху відповідного транспорту. Практична значимість. Спираючись на отримані дані досліджень можливо зробити висновок що конструктивно-технологічні рішення застосування інвентарного мостового майна (балки Пейне) при будівництві і тимчасовому відновленні мостових переходів мають низку технологічних переваг які дають можливість забезпечити ефективне відновлення зруйнованих бойовими діями залізничних споруд в стислі терміни. Спосіб поєднання дерев’яних конструкцій і елементів з металевими балками прогонових будов проїзної частини при тимчасовому відновленні автомобільних мостів підвищує їх вантажопідйомність.
 • Item
  Аналіз методів розрахунку стійкості зсувонебезпечних схилів
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, Україна, 2022) Тютькін, Олексій Леонідович; Дубінчик, Ольга Іванівна; Кільдєєв, Віталій Романович; Новік, Руслан Борисович
  UKR: Мета. Аналіз методів розрахунку стійкості зсувонебезпечних схилів і подальший розвиток їх в європейських нормативних документах. Методика. Розглянуті варіанти методів розрахунку стійкості укосів різними авторами. В варіаційних методах приймались різні визначення функціонала і потім знаходиться його мінімум. В способі М. М. Герсеванова функціонал являв собою суму горизонтальних сил, які діяли на масив із гіпотетичного ґрунту. В методі Ю. І. Соловйова функціонал – це відношення роботи сил, які утримують схил до роботи сил, які зсувають на переміщення. В способі Копаші – це сума вертикальних навантажень, які діють на поверхню ковзання в сипучому середовищі. В скороченому методі Терцагі шукається мінімум відношення моменту сил, які утримують до моменту сил, які зсувають укіс. Результати. Дослідженнями міцності та стійкості схилів успішно займалися вітчизняні та зарубіжні вчені. Це є складна задача, що визначається необхідністю одночасного врахування двох основних чинників: рельєфу і гравітаційної сили. Основним для визначення стійкості схилів є уявлення про те, що напружений стан порід у верхній частині земної кори формується діючими повсюдно гравітаційною і тектонічною силами. Вагомий внесок в перерозподіл напружень вносить рельєф земної поверхні. Наукова новизна. В Єврокоді 7 дається рекомендація можливості виконати попередній розрахунок природного укосу з використанням характеристичних значень, який дає приблизне уявлення про величину загального коефіцієнта надійності до початку проектування. Практична значимість. Часто як будівельні майданчики використовуються території, безпосередньо розташовані на схилах. Основами для фундаментів будівель і споруд є ґрунтові масиви, які знаходяться в складних інженерно-геологічних умовах. Зсуви є геологічним процесом, який виникає на будь-якій ділянці схилу або укосу, внаслідок порушення рівноваги порід при збільшенні крутизни схилу в результаті підмиву водою, ослаблення міцності порід при вивітрюванні або перезволоженні опадами і підземними водами, дією сейсмічних поштовхів, будівельною і господарською діяльністю людей. Визначення коефіцієнта стійкості є необхідною умовою для висновку про можливість використання схилів для будівництва.