Статті КБВ

Permanent URI for this collection

RU: Статьи
EN: Articles

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 200
 • Item
  Технології відновлення рейок залізничної колії
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро; ФОП Середняк Т. К., 2023) Радкевич, Анатолій Валентинович; Арбузов, Максим Анатолійович; Губар, Олексій Васильович
  UKR: Основною метою дослідження є розвиток ресурсозберігаючих технологій експлуатації рейок залізничної колії. Визначена актуальність подовження строку служби рейок. Проаналізовано існуючі методи відновлення рейок залізничної колії. Проведено дослідження причин інтенсивного зношення рейок. Проаналізовано взаємозв’язок між параметрами колії та величиною зносу рейки. Проведено дослідження фізичних властивостей металу рейки. Вимірювалася твердість рейок. Вимірювалася зносостійкість рейок. Встановлено, що на зносостійкість впливає хімічний склад рейкової сталі. Встановлено, що колеса вагонів мають завищенні значення твердості, що негативно відображається на рейках та стрілочних переводах. Розглянуто технологію шліфування рейок і технологію наплавлення рейок. Шліфування рейок знімає поверхневі мікродефекти, і тоді не відбувається їх розвиток. Наплавлення рейок формує відновлений шар металу з високою зносостійкістю.
 • Item
  Аналіз науково-технічних аспектів одержання газобетону зниженої густини (препринт)
  (Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування, Рівне, 2023) Сторчай, Надія Станіславівна; Радкевич, Анатолій Валентинович; Соколов, Ігор Анатолійович; Зібров, Іван Федорович
  UKR: У статті представлено літературний огляд, за результатами якого встановлено, що на тлі загальносвітових тенденцій ефективного використання сировинних та енергетичних ресурсів застосування автоклавного газобетону як теплоізоляційного та конструкційного матеріалу є перспективним. Однак виробництво автоклавного газобетону зниженої середньої густини з необхідною для транспортування та монтажу міцністю при стиску є актуальним питанням і потребує комплексного рішення.
 • Item
  Спосіб уступної розробки скельних порід
  (ДО "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій", м. Київ, 2023) Радкевич, Анатолій Валентинович; Петренко, Володимир Дмитрович; Тютькін, Олексій Леонідович; Остапенко, Ігор Сергійович
  UKR: Спосіб уступної розробки скельних порід включає буріння в передній частині уступу свердловин малого діаметра не більше двох рядів, а в наступній частині уступу - свердловин більшого діаметра, розміщення в них вибухової речовини з ініціатором, герметизацію гирла свердловини набійкою, комутацію вибухової мережі, її підривання. Свердловини малого діаметра бурять в два ряди на відстані між ними в 3,0…4,0 м, а в наступній частині уступу бурять свердловини більшого діаметра в два ряди на відстані між ними в 5,0…6,0 м. При цьому в першу чергу здійснюють підривання свердловинних зарядів малого діаметра, що приводить до дрібного подрібнення порід та їх переміщення на більшу відстань від уступу. В другу чергу здійснюють підривання зарядів більшого діаметра, що приводить до більш крупного подрібнення порід та їх переміщення на меншу відстань від уступу, створюючи цим широкий фронт для навантажувальних робіт, коли на дальніх ділянках уступу завантаження здійснюють за допомогою фронтального навантажувача, а на ближчих до укосу - екскаватором.
 • Item
  Відновлення залізничної інфраструктури для поліпшення логістичних перевезень
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро; ФОП Середняк Т. К., 2023) Радкевич, Анатолій Валентинович; Курган, Микола Борисович; Курган, Дмитро Миколайович
  UKR: Метою дослідження є поліпшення логістичних перевезень на обраному маршруті з розробкою заходів з відновлення колійної інфраструктури, що передбачає визначення обсягів робіт, потрібних матеріалів та засобів, необхідних для усунення зруйнованого земляного полотна і верхньої будови колії. Розв’язання поставленого завдання досягнуто за рахунок покращення існуючої системи організації перевезень вантажів на напрямку Конотоп-Терещенська. В роботі використані рекомендації Міжнародних конференцій з логістики і транспортної безпеки, що містять основні принципи організації робіт з відновлення земляного полотна, штучних споруд та верхньої будови залізничної колії. Запропоновано комплекс заходів з відновлення інфраструктури на прикладі перегону Кролевець-Брюловецький для відновлення руху поїздів і забезпечення заданої провізної спроможності.
 • Item
  Співставлення ефективності сталевого та комбінованого каркасів
  (Київський національний університет будівництва i архітектури, Київ, Україна, 2023) Банніков, Дмитро Олегович; Нікіфорова, Наталія Анатоліївна; Леонтієва, Ірина Вадимівна
  UKR: Останнім часом в практиці проектування все частіше перед замовниками проектних робіт та інвесторами різноманітних проектів постає дилема стосовно вибору будівельного матеріалу для несучих будівельних конструкцій. При цьому вибір, як правило, обмежується двома видами матеріалів – сталь та залізобетон. Кожен з цих матеріалів має свої переваги та недоліки, результатом чого є їх різна ефективність застосування для різноманітних типів будівельних конструкцій. Основну увагу при цьому відводять кошторисній стороні, оскільки в сучасних складних та динамічних умовах вона в багатьох випадках виявляється домінуючою. У статті наведено результати досліджень виконаної магістерської дипломної роботи з порівняльного аналізу ефективності сталевого і комбінованого каркасів (сталево-залізобетонного) на прикладі будівлі фільтрувальної станції. Будівля має габарити в плані 54 × 36 м при загальній висоті близько 22 м. Її несучий каркас являє собою статично невизначені плоскі рами, що складаються з колон та ригелів у вигляді ферм. В поздовжньому напрямку будівлі рами об’єднані в просторову систему за допомогою конструкцій покриття. Будівля є безкрановою та має три поверхи кожен висотою близько 6,5 м. В ході досліджень розглядувані варіанти поперечної рами аналізувались за допомогою методу скінчених елементів на базі багатофункціонального проектного комплексу ЛІРА-САПР. В результаті були отримані відповідні поперечні перерізи для навантажень за кліматичними умовами України. Співставлення варіантів показало, що перший конструктивний варіант виявляється на 9 % дешевшим. Приймаючи до уваги додаткові технологічні переваги при його виготовленні сталевий каркас може вважатись більш ефективним для розглянутих умов будівництва та бути рекомендованим для практичної реалізації. Окремо слід завважити, що такий каркас має також в середньому в 5 разів меншу загальну масу, що слід вважати його додатковою перевагою.
 • Item
  Substantiating Parameters of Short-Delay Blasting and Seismic Safety while Constructing the Inclined Tunnel
  (IOP Publishing Ltd, 2022) Petrenko, Volodymyr D.; Bondarenko, Nataliia; Miroshnyk, Vitalii; Burskyi, Maksym; Konoval, Volodymyr
  ENG: Implementation of blasting works in mining engineering and underground construction requires new effective blasting technologies in conducting an explosion. Short-delay blasting is a technology that requires scientific substantiation of its parameters. The application of explosion technology with increased blast intervals between charges is characterized as successful. However, the degree of reduction of seismic action and, accordingly, an increase in seismic safety needs clarification of the parameters of short-delay blasting. The scientific paper analyzes the delay time of the blast of charges and the classification of the degree of damage to buildings and structures. Seismic safety parameters for the inclined tunnel "Skhidnyi" while tunneling at the quarry of the Inhulets Ore Mining and Processing Plant (in the city of Kryvyi Rih) have been substantiated. The functional dependence of the maximum vibration velocity on the seismically safe distance has been obtained, as well as the dependence of the coefficient, the value of which characterizes the mass of the explosive. This allows for a quick evaluation of seismic safety parameters when calculating the parameters of blasting operations in the case of short-delay blasting.
 • Item
  Regularities of the Stress State of the Rock Massif Around the Single-Vault Station under Construction by NATM
  (IOP Publishing Ltd, 2022) Radkevych, Anatolii V.; Tiutkin, Oleksii L.; Kuprii, Volodymyr; Tkach, Taisiia
  ENG: Subway stations are underground facilities of high responsibility. The use of new construction technologies requires their scientific justification. The single-vault station "Teatralna" of the Dnipro Metro is designed as one that is under construction by the New Austrian tunneling method. Since this type of station is a working of a large cross-section, it is necessary to determine the stress state of the rock massif, which affects the temporary fastening. The finite-element model is developed, which shows the stages of cross-section opening. The developed model reproduces the layout of the subway station in the rock massif and the characteristics of the temporary fastening. The numerical analysis for six stages of station construction is carried out. The distributive features of horizontal stresses and the asymmetry of the stress state of the rock massif are clarified. For the first time, the regularities of the rock massif around the single-vault station under construction by the New Austrian tunneling method are obtained. It is established that the maximum of horizontal stresses appears at the stage of opening the lower left part of the cross-section.
 • Item
  Substantiating the Parameters for a Non-Circular Structure of the Mine Shaft under Construction in a Heterogeneous Rock Massif
  (IOP Publishing Ltd, 2022) Alkhdour, Ahmad M.; Tiutkin, Oleksii L.; Bannikov, Dmytro O.; Heletiuk, Ihor
  ENG: Mine shafts are those workings without which the normal operation of coal enterprises and underground construction facilities is impossible. The new experience in the construction of mine shafts for the Dnipro Metro is based on the rejection of prefabricated structures. In addition, the ellipse structure of the mine shaft 15 bis of the Dnipro Metro is uncharacteristic for construction in Soviet and post-Soviet Ukraine. That is why technological advancements in the design of vertical workings for the non-circular structure require scientific justification. The complexity of operating such underground facilities under the engineering and geological conditions in the city of Dnipro is the interaction with a heterogeneous massif. Therefore, the design of the mine shaft frame involves its division into parts (the so-called pile system and shotcrete system). The finite-element models of both systems have been developed. A search for the force factors in a non-circular structure of the shaft has been carried out; the parameters for both systems have been substantiated. The results of the analysis have made it possible to scientifically substantiate the structural solutions. They enable the prediction of high strength indicators of the mine shaft under construction in a heterogeneous rock massif.
 • Item
  Оцінка якості проєктування конструктивних рішень сталевих будівель і споруд
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, Україна, 2023) Банніков, Дмитро Олегович; Гезенцвей, Юхим Ісаакович
  UKR: Мета. Метою публікації є аналіз запропонованих критеріїв оцінки якості проєктування конструктивних рішень для сталевих будівель і споруд різноманітного призначення, в тому числі й транспортної інфраструктури. Методика. Для досягнення цієї мети необхідно було спочатку чітко окреслити наявні підходи до подібної оцінки якості. Надалі розглянути та проаналізувати сучасні підходи до такої оцінки. При цьому були розглянуті як результати окремих дослідників та фахівців в галузі економічно-інвестиційного аналізу, та к й пропозиції, які надходили від фахівців провідних проєктно-конструкторських підприємств, організацій та приватних фірм й корпорацій. Особлива увага приділялась аналізу проєкту сучасного новітнього стандарту ДСТУ «Конструкції сталеві будівельні. Настанова з оцінювання якості конструктивних рішень», яка пройшла вже вісім (!) редакцій. Це свідчить про неабияку важливість та одночасно суперечливість затронутого питання. Мабуть свою лепту в цей процес й намагались внести автори даної публікації. Результати. Однією із основополагаючих ідей при розробці даного стандарту була спроба підвищити конкурентоспроможність сталевих будівельних конструкцій порівняно з конструкціями з інших будівельних матеріалів, в першу чергу із залізобетону, за рахунок низки різноманітних чинників та заходів. В результаті стандарт набув як окремі позитивні якості, що неодмінно можуть покращити як процес проєктування конструкцій, так і процеси її створення та експлуатації, так і відверто негативні риси. Останні і є якраз предметом тих дискусій та суперечностей, про які зазначалось вище. Наукова новизна. Авторами публікації виділено 5 основних позитивних моментів та 7 негативних рис, які б варто було вдосконалити та врахувати при підготовці останньої редакції розглядуваного стандарту ДСТУ. Таким чином, в даній публікації оцінено можливість та ефективність, проаналізовано позитивні та негативні якості проєкту новітнього стандарту – ДСТУ «Конструкції сталеві будівельні. Настанова з оцінювання якості конструктивних рішень». Причому розгляд проєкту цього стандарту спирався на його останню восьму (!) редакцію, що вже саме по собі свідчить про наявність низки суперечностей та протиріч серед різних шкіл фахівців. Практична значимість. З практичної точки зору в ході проведеного аналізу надано рекомендації розробникам стандарту, які б на наш погляд, могли б бути враховані при підготовці його остаточної редакції та впровадження в проєктну практику.
 • Item
  Аналитический метод составления и использования балластной карты тягового агрегата ПЭ2У (русский перевод)
  (НВП ПП «Технологічний Центр», м. Харків; Українська державна академія залізничного транспорту, м. Харків, 2019) Банников, Дмитрий Олегович; Радкевич, Анатолий Валентинович
  RUS: В практике эксплуатации электровозов управления тяговых агрегатов серии ПЭ2У довольно часто, особенно в последние десятилетия, возникает необходимость в различных видах ремонта и восстановления уже достаточно изношенного парка этих машин. При этом изменяется важнейший показатель в работе машины – распределение масс, и происходит разбалансировка машины, которая может достигать 30 %. Дальнейшая эксплуатация такого электровоза приводит к снижению его тяги на 40–100 кН, сокращению срока службы ходовой части в среднем на 8–10 лет, а также необходимости снижения скорости машины во время эксплуатации на 10–15 км/час. Благодаря отсутствию соответствующей нормативной базы и рекомендаций специализированной литературы подобные балансировочные работы выполняются фактически итерационным путем с произвольным размещением элементов балласта, что нередко затягивает сроки работ и приводит к их некачественному выполнению. Одним из возможных путей решения подобной проблемы является разработка и внедрение специального теоретического метода, который позволяет аналитически обосновать предлагаемые конструктивно-технологические решения относительно расположения балласта электровоза управления тягового агрегата ПЭ2У. При этом балласт формируется из отдельных малоразмерных элементов, которые укладываются рядами в имеющиеся конструктивные полости несущей рамы. В результате составляется так называемая индивидуальная балластная карта для каждой машины. Предлагаемый подход включает два этапа расчетов и позволяет не только получать практически приемлемые схемы расположения балласта, но также существенно сократить количество взвешиваний машины, необходимых для этого. Подход был опробован на ряде машин электровозов управления тяговых агрегатов серии ПЭ2У в 2010–2012 гг. и может быть официально использован в специализированной нормативной документации. Его практическая погрешность не превышает 3 % и обусловлена главным образом технологическими факторами.
 • Item
  Використання супутникової геодезії в транспортній інфраструктурі України
  (Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Дніпро, 2022) Краснощок, Сергій Леонідович; Нікіфорова, Наталія Анатоліївна; Нетеса, Андрій Миколайович; Косячевська, Світлана Миколаївна
  UKR: Мета дослідження – виконати аналіз наукових публікацій щодо використання традиційного геодезичного обладнання та порівняти з геодезичним обладнанням з використання GPS-технологій; проаналізувати методику виконання та вартість робіт, витрат часу на польові та камеральні роботи. Визначити ефективність та доцільність застосування супутникових приймачів у роботах, пов’язаних зі створенням планово-картографічної основи для створення плану території. Методика: застосовано метод проведення польовий зйомок, камеральних робіт та процесу обробки даних. У дослідженні використано розроблений кадастровий план місцевості, розглянуто нові технології у сфері землевпорядкування, кадастрових, геодезичних вишукувальних робіт та матеріали науково-практичних конференцій. Розглянуто переваги та недоліки традиційного та супутникового методу геодезичного вимірювання. Результати. За результатами отриманих даних побудовано топографічну карту місцевості земель запасу, порівнянно методи використання геодезичного обладнання та орієнтовну вартість робіт. Наукова новизна. Проведений аналіз дозволив визначити переваги супутникової геодезії у сферах землевпорядкування, кадастрових, геодезичних вишукувальних робіт. Одержаний результат показує важливість цього напрямку в сучасному житті та практичній діяльності. Практична значимість пояснюється розширенням можливостей для кадастрових потреб сучасних геодезичних вимірювань, котрі можуть замінити традиційні геодезичні вимірювання. За допомогою супутникової геодезії доцільно створювати великомасштабні карти за більш короткий проміжок часу, а також полегшуюється отримання даних із важкодоступних або недоступних об’єктів та об’єктів, де на проведення робіт необхідний дозвіл землекористувача (власника).
 • Item
  Особливості забезпечення доступу габаритної будівельної техніки на будівельний майданчик в умовах ущільненої забудови
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, Україна, 2022) Нетеса, Микола Іванович; Нетеса, Андрій Миколайович; Нікіфорова, Наталія Анатоліївна; Яковлєв, Сергій Олександрович
  UKR: Метою наведених в статті результатів досліджень є аналіз та узагальнення існуючих організаційно-технологічних рішень логістичних операцій з доставки на об’єкт будівництва сучасної продуктивної будівельної техніки, які можуть бути застосовані при комплексній забудові або реконструкції існуючих територій, постраждалих внаслідок військових дій. Методика. Дослідження проблеми логістичного забезпечення будівельних майданчиків великогабаритною будівельною технікою в умовах ущільненої забудови виконувались шляхом розробки та послідуючого аналізу організаційно-технологічних рішень, які лягли в основу реальних проектів виконання робіт (ПВР) на відповідні етапи виконання будівельно-монтажних робіт. Подальша апробація виконувалась в умовах ведучих проектних та підрядних організацій м. Дніпро, які спеціалізуються на створенні багатоповерхових житлових, громадських будівель та багатофункціональних комплексів різного призначення. Результати. Застосування ефективних організаційних та логістичних рішень дозволяє забезпечити доступ габаритної високоефективної будівельної техніки навіть на ділянки з обмеженим доступом, в умовах ущільненої забудови, близького розташування сусідніх об’єктів, ускладнених транспортних шляхів, тощо. Розробка основних рішень має виконуватись сумісно спеціалістами в області логістики транспортних перевезень, інженерів в області організації та технології будівельного виробництва, будівельних конструкцій, тощо. Сумісна робота підвищує ефективність прийнятих рішень для забезпечення потреб підрядних організацій при виконанні робіт з нового будівництва, реконструкції або відновлення об’єктів будівництва та транспортної інфраструктури, що є актуальною задачею при ліквідації наслідків військових дій на території України. Наукова новизна. Оскільки наведені в статті рішення щодо вирішення логістичних проблем поставки на будівельний майданчик в умовах ущільненої забудови великогабаритної будівельної техніки є актуальними для послідуючого відновлення населених пунктів України, що постраждали внаслідок військових дій протягом 2014-2022 рр., представлена проблема є актуальною. Практична значимість. Аналіз реальних організаційно-технологічних рішень, застосованих при проектуванні будівельного майданчика та організації тимчасового автомобільного руху в умовах діючого будівництва по вул. Вернадського в м. Дніпро, дозволить більш зважено підходити до проблеми інфраструктурного проектування в Україні і за її межами. Як наслідок, очікується оптимізація організаційно-технологічних заходів на відповідних етапах будівельних процесів.
 • Item
  Вдосконалення методики визначення приведеного зносу рейки
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, Україна, 2022) Радкевич, Анатолій Валентинович; Арбузов, Максим Анатолійович; Губар, Олексій Васильович
  UKR: Мета. Оцінити існуючу методику визначення приведеного зносу рейки в сучасних умовах експлуатації залізничної колії та вдосконалити її. Методика. Для досягнення поставленої мети проведено аналіз існуючого способу визначення приведеного зносу. Для цього опрацьовано 30 профілів зношених рейок, зроблено їх співставлення з профілем нової рейки та цифровим способом визначено фактичну площу зносу. Через виміряні значення вертикального та бічного зносу проведено розрахунки, відповідний аналіз та дослідження. Результати. Встановлено, що існуюча методика розрахунку площі зносу рейки не актуальна для сучасних рейок та умов експлуатації. Похибки при цьому сягають 60 %. Детальний аналіз дозволив встановити нову математичну залежність площі зносу рейки від виміряних параметрів вертикального та бічного зносу з урахуванням стану коліс рухомого складу. Похибка при цьому знизилася до 3 %. Наукова новизна. На основі проведених досліджень вперше введено поняття «псевдобічний знос» – вертикальний знос робочої грані рейки, викликаний дією вертикальної сили, що виміряний як бічний знос рейки, та дано відповідну математичну залежність для його визначення. Це дало можливість уточнити значення параметра e для практичних розрахунків та його фізичний зміст (e=50 мм2 при вертикальному зносі більше 1,5 мм, та e=20 мм2 при вертикальному зносі рівному або менше 1,5 мм). Практична значимість. В ході досліджень встановлено, що для сучасних умов приведений знос рейки – це сума 94 % вертикального зносу та 30 % бічного зносу. Фізичний зміст вказаних відсотків – це відношення середньої ширини та висоти відповідно вертикального та бічного зносу до ширини голівки рейки в розрахунковій площині. Фізичний зміст приведеного зносу – це оцінка маси зношеного металу. На кожен 1 мм приведеного зносу рейки типу Р65, визначеного за уточненою методикою, припадає 0,50 кг зношеного металу на 1 м довжини.
 • Item
  Аналіз засобів і шляхи підвищення надійності кріплення спеціальної будівельної техніки на залізничній платформі
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, Україна, 2022) Коваленко, Геннадій Петрович; Нетеса, Андрій Миколайович; Яковлєв, Сергій Олександрович
  UKR: Мета. Метою роботи є дослідження засобів підвищення надійності кріплення спеціальної будівельної техніки на залізничної платформі. У статті здійснено загальний аналіз засобів і шляхи підвищення надійності кріплення спеціальної будівельної техніки на залізничної платформі під час транспортування залізничним транспортом, яка встановлена горизонтально на залізничній платформі. Наведені характеристики способів кріплення машин, особливості застосування пристосувань для кріплення, тому що силовий спосіб закріплення техніки ґрунтується на збільшенні сили тертя, що виникає між вантажем та платформою, та проаналізовані їхні недоліки. Методика. Дослідження виконано на основі аналізу літературних джерел, досвіду використання засобів кріплення спеціальної будівельної техніки, та розроблення пропозицій по використанню можливих засобів кріплення техніки на рухомому складі, проведена оцінка перспективності їх застосування. Результати. У процесі виконання досліджень встановлено, що комплекти універсальних багатообороніх кріплень надійне і міцне кріплення спеціальної техніки до спеціально визначених для цього вузлів і деталей на залізничній платформі, що не допустить під час транспортування коливання і поступальні переміщення (розхитування), а також перекидання машини. Наукова новизна. Наукова новизна роботи полягає у тому, що вперше, на основі вибраних концепцій сформована система вибору надійного кріплення спеціальної будівельної техніки. Практична значимість. Розв’язано актуальну проблему щодо підвищення рівня надійності та міцності кріплення спеціальної колісної та гусеничної техніки на залізничній платформі.
 • Item
  Прогнозування ресурсу роботи рейок в різних умовах експлуатації залізничної колії
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, Україна, 2022) Радкевич, Анатолій Валентинович; Арбузов, Максим Анатолійович; Арбузова, Є. В.
  UKR: В різних умовах експлуатації залізничної колії строк служби рейок відрізняється. Це вказує на те, що існують зовнішні фактори, які мають значний вплив на процес зношення рейок. В роботі проведено аналіз впливових факторів та визначено їх ступінь впливу в порівнянні між собою та в статистичній сукупності. Для вивчення даної проблеми обрана найскладніша на регіональній філії «Львівська залізниця» ділянка колії Славсько-Лавочне-Бескид-Воловець. Здійснено збір та обробку статистичних даних, виконано обміри рейкової колії та виміри зносу рейки. Процес бічного зношення рейки залежить від різних факторів, серед яких можна виділити ті, що являються однаковими для всієї кривої, і ті, що відмінні для різних перетинів кривої. Для всієї кривої однаковими є пропущений тонаж, радіус, встановлена швидкість, підвищення зовнішньої рейки, поздовжній ухил, тип рейок та скріплення. Ці параметри можна назвати глобальними для кривої, і знос, що від них залежить, глобальним. Вздовж кривої виникають локальні нерівності, тобто відхилення в плані, профілі, по шаблону та нахилу рейки в середину колії. Ці параметри можна назвати локальними для кривої, і знос, що від них залежить, локальним. Локальний знос носить додатковий характер. Сумарний боковий знос може проявлятися в більшій або меншій мірі залежно від зовнішніх умов: змащення, посипання рейок піском, надмірного впливу коліс, що враховується коефіцієнтом зовнішніх умов. Так результати обмірів колії показують, що при появі на кривій ділянці горизонтальної нерівності, збільшується стріла вигину, і в таких місцях спостерігається збільшення бічного зношення. При збільшенні ширини колії в кривих понад встановлені норми спостерігається також збільшення величини зносу. Надмірне підвищення призводить до того, що колісна пара сповзає до внутрішньої рейки. При цьому більший круг катання опиняється не на зовнішньому колесі, а на внутрішньому. Вертикальна сила, що передається від колеса на рейку, також більша по внутрішній нитці. Це призводить до сковзання колеса по зовнішній нитці, що і збільшує бічне зношення рейки. Як показали вимірювання, при зростанні нахилу рейки з 1:20 до 1:10 збільшується величина бічного зношення. Використання лубрикаторів, що змащують бічну поверхню голівки рейки, може збільшити строк її служби в 3 рази. Збільшення шорсткості поверхні рейки на 20 мкм призводе до зменшення зносостійкості на 20-25%. На основі отриманих емпіричних даних створено математичну модель бічного зносу голівки рейки від 16-ти параметрів. На основі норм допустимого зносу рейок та створеної математичної моделі в роботі встановлено строк служби рейок залежно від кривизни колії. Прогнозування ресурсу рейок дозволяють впроваджувати ресурсозбереження на залізничному транспорті.
 • Item
  Проєктний підхід до організації та управління будівельно-аграрними кластерами
  (Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Дніпро, 2022) Кравчуновська, Т. С.; Євсєєва, Г. П.; Ковальов, В. В.; Євсєєв, В. О.; Косячевська, Світлана Миколаївна
  UKR: Постановка проблеми. Глобалізація світової економіки, стрімкий розвиток техніки і технологій зумовлюють необхідність збалансованого розвитку підприємств будівельної галузі та сільського господарства. За таких умов інвестиційно-інноваційні процеси стають невід’ємною складовою виробничої діяльності. Разом із тим ефективність інвестиційної та інноваційної діяльності значною мірою залежить від застосовуваних методів управління та організаційних структур управління, відповідно до сучасних викликів і потреб. У зв’язку із цим зростає роль науково обґрунтованого підходу до розроблення, планування і впровадження кластерних проєктів, з урахуванням особливостей галузей, змін мінливого зовнішнього середовища, а також факторів впливу на ефективність інвестиційної діяльності проєктно-будівельних організацій та виробничо-аграрних підприємств. Мета статті – визначення передумов, переваг і перспектив формування та розвитку кластерів у будівельному і аграрному секторах економіки (на прикладі Дніпропетровської області) із застосуванням проєктного підходу на основі SWOT-аналізу будівельно-аграрних кластерів. Висновок. У кризові періоди застосування кластерного підходу як прогресивної управлінської технології бачиться найбільш доцільним, з огляду на те, що вони дозволяють прискорити інноваційні процеси щодо виготовлення нових видів продукції, застосування передових технологій, розширення ринків збуту, підвищення ефективності організаційних структур управління, впровадження необхідних природоохоронних заходів тощо. Кластерний підхід до організації будівельної та виробничо-аграрної діяльності полягає в об’єднанні зусиль держави, бізнесу і науки для підвищення конкурентоспроможності підприємств, раціонального використання природних ресурсів тощо. Формування будівельно-аграрних кластерів постає запорукою ефективної реалізації інвестиційно-будівельних проектів із мінімальними ризиками завдяки державно-приватному партнерству.
 • Item
  Сучасний стан класифікації транспортних будівельних конструкцій в Україні
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Банніков, Дмитро Олегович; Нікіфорова, Наталія Анатоліївна; Косячевська, Світлана Миколаївна
  UKR: Мета. В останні роки доволі інтенсивними темпами почала проводитись робота із оновлення та вдосконалення існуючої нормативної бази в галузі будівництва взагалі та будівельних конструкцій зокрема. При цьому нормативні документи, особливо ДБН різних груп, доволі часто не завжди узгоджуються між собою в першу чергу в частині термінології. Метою наукової статті є аналіз сучасного стану класифікації та наявної термінології щодо будівельних конструкцій взагалі та транспортних будівельних конструкцій зокрема в Україні і надання практичних рекомендацій щодо покращення існуючої ситуації. Методика. Для аналізу стану класифікації розглянуто провідні стандарти чинної нормативної бази України. Базовим в цьому питанні виявлено «Державний класифікатор будівель та споруд» ДК 018-2000, в якому відображено як термінологію, так і подано повну класифікацію будівельних конструкцій. При цьому виявлено низку проблемних аспектів, протиріч та неузгоджень як із існуючими нормативними документами, так і з можливостями сучасних провідних програмних BIM-комплексів вітчизняного та закордонного виробництва. На конкретних прикладах вказано на можливі наслідки виявленої проблеми класифікації будівельних конструкцій взагалі та транспортних будівельних конструкцій зокрема. Результати. Запропоновано більш вдосконалений підхід до визначеної проблеми, зокрема в частині термінології пропонується чітке розмежування будівельних конструкцій на будівлі та споруди. В свою чергу наведено вдосконалену класифікацію будівель та споруд, в основу якої покладено принцип функціонального призначення. Наукова новизна. Запропонований підхід дозволяє вперше з єдиних позицій підійти до розгляду питання класифікації сучасних будівельних конструкцій та упорядкувати існуючі погляди на це питання. Практична значимість. В практиці проектування подібні вдосконалені підходи до означеної вище проблеми дозволять запобігти виникненню та розвитку аварійних ситуацій, а також покращити чинну нормативну базу України в галузі будівництва.
 • Item
  The Comparative Analysis of the Stress-Strain State of the Support of the Escalator Tunnel Constructed in Weak Soils by the NATM
  (IOP Publishing Ltd, 2022) Radkevych, Anatolii V.; Tiutkin, Oleksii L.; Kuprii, Volodymyr; Bielikova, Sofiia
  ENG: The construction of underground objects of the subway is always associated with building of structures connecting the surface. For subways, such structures are escalator tunnels. During the construction of the Dnipro Metro, these underground structures are built using a new technology that forms a multilayered support. This technology is the New Austrian tunneling method. A special feature of its application under the conditions of the Dnipro city is the existence of weak rocks in the upper part of the escalator tunnel. To ensure their stability, various special operational techniques are used that impact the rock massif. The basic techniques include artificial freezing, which was the dominant strengthening technology, and chemical strengthening (cementation), which is more consistent with the New Austrian tunneling method. To elucidate the effectiveness of the two strengthening techniques, a finiteelement model of the Dnipro Metro escalator tunnel has been built. The numerical calculation of two variants for the strengthening of weak soils yielded results for a comparative analysis of the stress-strain state. The result of the comparative analysis is the conclusion of greater cementation efficiency when strengthening weak soils of the massif in which the escalator tunnel is constructed using New Austrian tunneling method.
 • Item
  Regularities of the Deformed State of the Geotechnical System “Soil Base – Micropile”
  (IOP Publishing Ltd, 2022) Petrenko, Volodymyr D.; Bannikov, Dmytro O.; Kharchenko,Vitalii; Tkach, Taisiia
  ENG: Definition and predicting the deformed state of the geotechnical system "soil base – micropile" are the relevant scientific and technical objective when strengthening the soil base by reinforcing elements. The complexity of solving such a problem lies in the heterogeneity of the deformation characteristics for the parts of the specified system. The application of mathematical modeling based on the finite-element method allows defining the behavior of the deformed state in the geotechnical system "soil base – micropile" in the variation of the elastic modulus of its elements. In the course of the numerical analysis of twenty finite-element models characterized by a change in the elastic modulus of the micropile material and soil base, the value of maximum vertical displacements of the strip foundation for the civil structure is obtained. The generalization of these values makes it possible to construct diagrams of their changes in accordance with the variation of the elastic modulus. The obtained regularities allow predicting a deformed state for a sufficiently wide range of the elastic modulus for elements in the system "soil base – micropile".
 • Item
  The Parametric Analysis of the Supported Circular Working Interacting with the Layered Massif
  (IOP Publishing Ltd, 2022) Alkhdour, Ahmad M.; Radkevych, Anatolii V.; Tiutkin, Oleksii L.; Bondarenko, Nataliia
  ENG: The underground construction is based on effective and rapid building of running tunnels that connect stations. The most effective technique of building is shield-driven tunneling. It is based on the application of a tunneling shield, it means, a special aggregate that excavates the ground and builds support. Even with the fact that it holds a surrounding massif, in the weak and layered rocks it is possible the formation of subsidence trough, namely, significant deformations of the daylight area. The solution of this geomechanical problem is possible on the basis of the parametric analysis of the supported circular working interacting with a layered massif. The results of the parametric analysis allow to predict deformation in the "tunneling shield – support of tunnel – surrounding massif" system. For the parametric analysis, the authors use a numerical method of finite elements based on the complex Structure Computer-Aided Design. The calculations of six supported workings with a variation of the properties of a layered massif are carried out. The results of the stress-strain state allow introducing the matrix of parameters into the prediction calculations, enabling quickly and effectively analyze the possible change in the material of support and provide recommendations for the technology of shield-driven tunneling.