Розвиток теорії спектрів та її адаптація до задач аналізу перехідних аварійних режимів роботи систем електричної тяги

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Abstract
UKR: У статті введено поняття поточного і миттєвого спектрів для аналізу детермінованих функцій електричних величин системи тягового електропостачання постійного струму в аварійних режимах її роботи.
RUS: В статье введено понятие текущего и мгновенного спектра для анализа детерминированных функций электрических величин системы тягового электроснабжения постоянного тока в аварийных режимах ее работы.
ENG: In the article the notion of current and instantaneous spectrum is introduced for the analysis of the deterministic functions of electric values of the system of DC electric traction supply in the case of its emergency operation regimes.
Description
Keywords
енергетичні показники, спектральний аналіз, перетворення Фур’є, спектр, энергетические показатели, спектральный анализ, преобразование Фурье, energy indices, spectral analysis, Fourier transformation, spectrum, КТОЕ, КТЕМ
Citation
Михаліченко, П. Є. Розвиток теорії спектрів та її адаптація до задач аналізу перехідних аварійних режимів роботи систем електричної тяги / П. Є. Михаліченко // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 40. – С. 87–89. – DOI: 10.15802/stp2012/7013.