Learn Science

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Abstract
UK: Посібник призначений для удосконалення навичок читання та перекладу наукових текстів з інженерних спеціальностей, а також служить меті розвитку спонтанної мови при проведенні дискусій з наукових проблем. Увага акцентується на різних видах письмових робіт, складанні анотації і реферату тощо.
RU: Пособие предназначено для совершенствования навыков чтения и перевода научных текстов по инженерным специальностям, а также служит цели развития спонтанной речи при проведении дискуссий по научным проблемам. Внимание акцентируется на различные виды письменных работ, составлении аннотации и реферата и тому подобное.
Description
Т. Власова: ORCID: 0000-0001-5040-5733
Keywords
навчальний посібник, переклад, дискусії, учебное пособие, перевод, дискуссии, allowance, translation, discussions, КФП
Citation
Власова, Т. І. Learn Science : навч. посіб. для здобувачів освітніх рівнів «магістр» та «доктор філософії» вищих техн. навч. закладів / Т. І. Власова ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпро : ДНУЗТ, 2017. — 172 с. — ISBN 978-617-7440-01-6.