Модуси пасіонарності у творчості україномовних поетів Канади другої половини хх ст.

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Національного університету «Острозька академія»
Abstract
UKR: У статті досліджуються модуси пасіонарності, що виявляються у розвитку теми боротьби за свободу України та її народу, мотивів мрії про ідеальну батьківщину та жертовності заради досягнення мети. Матеріалом аналізу стала лірика О. Зуєвського, Л. Коровника, Яра Славутича, Дана Мура та ін.
RUS: В статье исследуются модусы пассионарности, проявляющиеся в развитии темы борьбы за свободу Украины и ее народа, мотивов мечты об идеальной родине и жертвенности ради достижения цели. Материалом анализа стала лирика О. Зуевского, Л. Коровника, Яра Славутича, Дана Мура и др.
ENG: This paper investigates the passionarity modes, manifested in the development of the theme of the struggle for the freedom of Ukraine and its people, motives of dreams about home and sacrifice for the sake of achieving the goal. The material for analysis is the lyrics of O. Zuyevskyk, L. Korovnyk, Yar Slavutych, Dan Moore etc.
Description
І. Накашидзе: ORCID 0000-0002-7816-2339
Keywords
історіософічність, пасіонарність, художній образ, историософичность, пассионарность, художественный образ, history, passionarity, artistic image, КУ
Citation
Накашидзе І. С. Модуси пасіонарності у творчості україномовних поетів Канади другої половини ХХ ст. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна»: зб. наук. пр. Острог, 2014. Вип.46. С. 141–144. Повний текст.