Оптимізація фінансування запасів у структурних підрозділах залізниці

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Abstract
UK: В статті розглядається оптимізація фінансування запасів у структурних підрозділах залізниці.
RU: В статье рассматривается оптимизация финансирования запасов в структурных подразделениях железной дороги.
EN: Optimization of the financing spare is considered in article in structured subdivisions of the railway.
Description
Keywords
оптимізація, фінансування, запаси, структурні підрозділ, оптимизация, финансирование, запасы, структурные подразделы, оptimization, financing, spare, structured subdivisions, КФЕБ
Citation
Абакумова, Ю. С. Оптимізація фінансування запасів у структурних підрозділах залізниці / Ю. С. Абакумова // Проблеми економіки транспорту : зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 3. – С. 5–8. – DOI: 10.15802/pte.v0i3.16813.