Випуск 03 (ПЕТ)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 16 of 16
 • Item
  Принципи прогнозної оцінки витрат на ліквідацію наслідків від шкідливого впливу на суспільство та довкілля автомобільного та залізничного транспорту
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Чаркіна, Тетяна Юріївна; Бараш, Юрій Савелійович; Корженевич, Іван Петрович
  UKR: В даній роботі розроблено принципи прогнозної оцінки витрат на ліквідацію наслідків від негативного впливу на суспільство та довкілля автомобільного та залізничного транспорту на базе європейського досвіду адаптованого до умов України.
 • Item
  Теоретико-методологічні основи визначення ефективності діяльності вищого навчального закладу
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Хворостяна, Наталія Володимирівна; Хворостяная, Наталья Владимировна; Khvorostiana, Nataliia V.; Гаращенко, А. К.
  UK: Досліджується теоретично-методологічні основи визначення ефективності діяльності вищого навчального закладу як суб’єкта системи вищої освіти. Надане теоретичне обгрунтування поняття «системна ефективність діяльності ВНЗ», соціальна та економічна ефективність; визначено основні положення методики визначення ефективності діяльності ВНЗ.
 • Item
  Основні аспекти аналізу й оцінки рівня витрат
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Топоркова, Олена Анатоліївна
  UK: Пропонується впорядкування основних аспектів аналізу й оцінки витрат в межах інтегрованої управлінської системи промислового підприємства з урахуванням технологічної специфіки формування собівартості продукції за умов тривалого виробничого циклу.
 • Item
  Методика управління витратами на підприємствах залізничного транспорту в умовах реформування галузі
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Томіліна, А. К.
  UK: Розглянуті основні положення управління витратами, які дають змогу здійснювати ефективний контроль за витрачанням ресурсів. Застосування нового підходу до удосконалення системи формування витрат в умовах реформування.
 • Item
  Особливості контролю доходів на підприємствах залізничного транспорту
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Сидоренко, Інна Іванівна; Онищенко, В. П.; Гільдерман, Е. В.
  UK: Метою контролю та ревізії доходів і результатів діяльності є перевірка повноти, правдивості інформації про доходи і результати діяльності. Основним завданням контролю та ревізії доходів і результатів є перевірка достовірності даних обліку і звітності про фінансові результати, виявлення факторів, які впливають на їх формування, що залежать або не залежать від організації роботи підприємства.
 • Item
  Стратегічне управління витратами в системі стратегічного менеджменту підприємства
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Прокопенко, Н. Г.; Шульга, Анатолій Васильович
  UK: В статті розглянуто механізм стратегічного управління господарською діяльністю підприємства, який являє собою оцінку функціональних сторін управління, до яких належать: основні види діяльності, функції та об’єкти управління. Визначено місце стратегічного управління витратами підприємства в системі стратегічного управління господарською діяльністю підприємства.
 • Item
  Недоліки чинного кодексу законів про працю та можливі шляхи їх подолання
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Попченко К. О.; Шумляєв, Борис Олександрович
  UK: В статті розглянуто і охарактеризоване поняття заробітної плати, виділені і проаналізовані основі проблеми і недоліки в регулюванні системи оплати праці чинним Кодексом законів про працю, надані пропозиції і напрями по усуненню цих недоліків з метою забезпечення формування ефективної політики оплати праці.
 • Item
  Системи та моделі управління запасами підприємства
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Образцова, К. В.; Шульга, Анатолій Васильович
  UK: У статті охарактеризовано основні моделі та системи управління запасами, виокремлено їх переваги та недоліки, виділено взаємозв’язок, який існує між витратами, пов’язаними з утриманням запасів і терміном їх зберігання.
 • Item
  Вплив різних факторів на розвиток міського транспорту
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Мельянцова, Юлія Петрівна
  UK: У статті проаналізовано вплив різних факторів на розвиток міського транспорту.
 • Item
  Доцільність швидкісних залізничних пасажирських перевезень і рішення проблем прискорення
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Матусевич, Олександр Олександрович
  UK: Представлено доцільність швидкісних пасажирських перевезень у розвитку суспільства. Позначено досвід впровадження швидкісного руху за кордоном, вирішення проблем підвищення швидкостей, а також техніко-технологічних й організаційно-економічних проблем прискорення.
 • Item
  Використання концепції маржинального доходу для управління фінансовими ресурсами залізниці в умовах реформування залізничного транспорту
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Ломтєва, Ірина Миколаївна; Сначов, Микола Павлович
  UK: Розглянуто деякі аспекти застосування маржинального підходу для управління фінансовими ресурсами залізничного транспорту.
 • Item
  Проблеми оплати праці на підприємствах залізничного транспорту України
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Колесник, Г. С.
  UK: У статті розкрита сутність оплати праці, визначено законодавчі та нормативні документи організації обліку розрахунків з персоналом з оплати праці, запропоновано заходи для поліпшення організації обліку розрахунків з персоналом з оплати праці.
 • Item
  Організація обліку виробничих запасів, недоліки обліку та шляхи його удосконалення
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Єрмоленко, Г. С.; Шумляєв, Борис Олександрович
  UK: У статті досліджено засади обліку виробничих запасів, розглянуто деякі недоліки в організації обліку виробничих запасів, а також запропоновано шляхи їх удосконалення.
 • Item
  Шляхи удосконалення організації оплати праці в системі управлінського обліку на підприємствах залізничного транспорту
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Варакута, Ю. М.; Бобиль, Володимир Володимирович
  UK: Розглянуто особливості управління трудовими ресурсами та оплата праці на підприємствах залізничного транспорту в сучасних умовах господарювання. Надані пропозиції щодо удосконалення організації обліку праці та заробітної плати, а також системи матеріального стимулювання працівників в системі управлінського обліку.
 • Item
  Визначення економічного ефекту від зменшення терміну простою рухомого складу
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Бараш, Юрій Савелійович; Булгакова, Юлія Вадимівна; Марценюк, Лариса Володимирівна
  UKR: У статті проведено розрахунок перспективи вантажних перевезень на прогнозні роки, визначено родову структуру парку вантажних вагонів, зроблено прогноз інвентарного парку вантажних вагонів за родами вантажів до 2015 року.
 • Item
  Оптимізація фінансування запасів у структурних підрозділах залізниці
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Абакумова, Юлія Сергіївна
  UK: В статті розглядається оптимізація фінансування запасів у структурних підрозділах залізниці.