Аутсорсинг транспортно-експедиційних компаній для виконання запланованих обсягів перевезень

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро, Україна
Abstract
UKR: Метою даної роботи є розуміння транспортно-логістичної схеми доставки вантажів при мінімальних витратах на перевезення та безпосереднього процесу надання послуг з перевезенні вантажів на найбільш привабливих умовах для усіх учасників цього процесу та ефективному використанні транспортних засобів. Транспортно-експедиційна діяльність є складовою частиною транспортний аутсорсингу. В роботі розглядається загальна характеристика рівнів PL логістики та надані характеристики кожного з них та відмінності між ними. Надана характеристика перевізної документації, яка застосовується при використанні різних видів транспорту при внутрідержавних та міждержавних перевезеннях вантажів. Надані рекомендації для вибору обслуговуючої транспортно-експедиційної компанії. Практична значимість статті полягає у використанні вказаних вимог підприємством для здійснення оптимального вибору транспортно-експедиторської компанії для сумісної роботи по доставці вантажів клієнтам.
ENG: The purpose of this work is to understand the transport and logistics scheme of cargo delivery with minimal transportation costs and the direct process of providing cargo transportation services on the most attractive terms for all participants in this process and effective use of vehicles. Transport forwarding activity is a component of transport outsourcing. The paper considers the general characteristics of PL levels of logistics and the given characteristics of each of them and the differences between them. The description of transport documentation, which is used when using different types of transport for intrastate and interstate transportation of goods, is given. Recommendations for choosing a service transport and forwarding company are provided. The practical significance of the article lies in the use of the specified requirements by the enterprise to make the optimal choice of the transport and forwarding company for joint work on the delivery of goods to customers.
Description
О. Папахов: ORCID 0000-0003-2357-8158; Н. Логвінова: ORCID 0000-0002-9350-881X; В. Гудімов: ORCID 0000-0002-6630-650X; Є. Максименков: ORCID 0000-0002-9608-7301
Keywords
транспортний аутсорсинг, логістика, транспортно-експедиційна діяльність, transport outsourcing, logistics, transport and forwarding activities, КУЕР, КВПС
Citation
Папахов О. Ю., Логвінова Н. О., Гудімов В. В., Максименков Є. А. Аутсорсинг транспортно-експедиційних компаній для виконання запланованих обсягів перевезень. Транспортні системи та технології перевезень. Дніпро, 2022. Вип. 24. С. 53–57. DOI: 10.15802/tstt2022/272064.