Організація віддаленої роботи колективів бібліотек університетів України за часів драматичних невідомостей

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
UKR: Головне завдання кожного керівника бібліотеки за часів драматичних невідомостей (наприклад, за необхідності соціального дистанціювання при COVID-19) – організація роботи дистанційно працюючих співробітників. Готуючись до суттєвих змін у вищій освіті України, необхідно розробити можливі моделі організації віддалено працюючих команд (колективів) університетських бібліотек. Аналіз ситуації дозволив запропонувати наступні теоретичні моделі організації віддалено працюючих команд університетських бібліотек: Модель 1 – Еталонна; Модель 2 – Профі; Модель 3 – Стартова; Модель 4 – «Zero conditional» (умовно нульова). В практиках університетських бібліотек України найбільшого поширення отримала «Модель 3 – Стартова». Представлено досвід науково-технічної бібліотеки Дніпровського національного університету залізничного транспорту в організації віддаленої роботи колективу.
RUS: Главная задача каждого руководителя библиотеки во времена драматических неизвестностей (например, необходимости социального дистанцирования при COVID-19) – организация работы дистанционно работающих сотрудников. Готовясь к существенным изменениям в высшем образовании Украины, необходимо разработать возможные модели организации отдаленно работающих команд (коллективов) университетских библиотек. Анализ ситуации позволил предложить следующие теоретические модели организации отдаленно работающих команд университетских библиотек: Модель 1 – Эталонная; Модель 2 – Профи; Модель 3 – Стартовая; Модель 4 – «Zero conditional» (условно нулевая). В практиках университетских библиотек Украины наибольшее распространение получила «Модель 3 – Стартовая». Представлен опыт научно-технической библиотеки Днипровского национального университета железнодорожного транспорта в организации удаленной работы коллектива.
ENG: The main task of each library director in times of dramatic uncertainties (for example, the need for social distance during COVID-19) is the organization of work for the employees working remotely. During preparation for significant changes in Ukrainian higher education, it is necessary to develop possible models for the organization of remotely working staff of university libraries. An analysis of the situation made it possible to develop the following theoretical models for the organization of remotely working staff of university libraries: Model 1 – Standard; Model 2 – Profi; Model 3 – Starting; Model 4 – Zero conditional. In the practice of university libraries in Ukraine, the most widely used is Model 3 – Starting. The experience of the Scientific and Technical Library of the Dnipro National University of Railway Transport in the remote work organization is presented.
Description
Т. Колесникова: ORCID: 0000-0002-4603-4375
Keywords
університетська бібліотека, організація роботи віддалених команд, моделі організації віддалено працюючих колективів, організаційний клімат, Україна, университетская библиотека, организация работы удаленных команд, модели организации удаленно работающих коллективов, организационный климат, Украина, COVID-19, university library, work organization of remote staff, organization models of remotely working staff, organizational climate, Ukraine, НТБ
Citation
Колесникова Т. О. Організація віддаленої роботи колективів бібліотек університетів України за часів драматичних невідомостей : [препринт]. eaDNURT. 15.05.2020. URL: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11914.