Інтерактивний словник як об’єкт лінгвістичних досліджень (препринт)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Національний університет «Львівська політехніка», Львів
Abstract
UK: В статті робиться спроба проаналізувати і дослідити одне із сучасних явищ лексикографії – електронного інтерактивного словника. Важливість дослідження полягає в тому, що електронні словники набувають все більшого значення в сучасному світі. В зв’язку з цим проблематика нашого дослідження є актуальною, а виявлення основних тенденцій та прогнозування перспектив розвитку електронної лексикографії є необхідним.
RU: В статье делается попытка проанализировать и исследовать одно из современных явлений лексикографии – электронный интерактивный словарь Важность исследования состоит в том, что электронные словари приобретают все большее значении в современном мире. В связи с этим проблематика нашего исследования является актуальной, а выявление основных тенденций и прогнозирования перспектив развития электронной лексикографии является необходимым.
EN: In the present article to analyze and search one of the modern phenomenon – an electronic interactive dictionary – has been made/ The significance of the research consist in the fact? That electronic dictionaries gain in more importance in the modern world/ As a result of this the problematic is relevant and defection of fundamental trends and prediction of prospects for electronic lexicography development is essential.
Description
Keywords
електронний словник, інтерактивний словник, інформаційні технології, комп’ютерна база даних, мультилінгвістичний, гіпермедіальний, гіперпосилання, гіпертекст, електронна лінгвістична побудова, электронный словарь, интерактивный словарь, информационные технологии, компьютерная база данных, мультилингвистический, гипермедиальный, гиперссылка, гипертекст, electronic dictionary, interactive dictionary, information technology, computer database, multilinguistic, hyper median, hyperlink, hypertext, electronic linguistic building, КУГПІС
Citation
Заваруєва, І. І. Інтерактивні словники як об’єкт лінгвістичних досліджень: [препринт] / І. І. Заваруєва // Українська мова у світі : зб. матер. ІV Міжнар. наук.-практ. конф., Львів, 9–10 листопада 2016 р. – Львів : Нац. ун-ет «Львівська політехніка», 2016. – С. 67–70.