Методологічні підходи до оцінювання обґрунтованості управлінських рішень у діяльності підприємства

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Abstract
UK: Розглядаються методологічні підходи до оцінювання обґрунтованості управлінських рішень з позицій сучасних концепцій.
RU: Рассматриваются методологические подходы к оцениванию обоснованности управленческих решений с точки зрения современных концепций.
EN: The methodological going is examined near the evaluation of validity of administrative decisions, from point of modern conceptions.
Description
Олексій Матусевич: ORCID 0000-0002-9486-1308
Keywords
ефективне управління підприємством, прийняття рішень, виробничо-фінансовий план, эффективное управление предприятием, принятие решений, производственно-финансовый план, efficient control the enterprise, decision-making, the industrial-financial plan, КОАІВ
Citation
Шульга, А. В. Методологічні підходи до оцінювання обґрунтованості управлінських рішень у діяльності підприємства / А. В. Шульга, О. О. Матусевич // Проблеми економіки транспорту : зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 1. – С.126–130. – DOI: 10.15802/pte.v0i1.15573.