Випуск 01 (ПЕТ)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 10 of 10
 • Item
  Пути развития транспортного обслуживания туризма
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Копытко, Василий Иванович; Лиманский, А.
  RU: В статье рассматривается развитие транспортного обслуживания туристической отрасли в современных условиях, учитывая опыт Республики Польша, Российской Федерации. Предлагаются пути продвижения продуктов туристической отрасли, учитывая географическое положение Украины, используя возможности перевозок туристов железнодорожным транспортом.
 • Item
  Методологічні підходи до оцінювання обґрунтованості управлінських рішень у діяльності підприємства
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Шульга, Анатолій Васильович; Матусевич, Олексій Олександрович
  UK: Розглядаються методологічні підходи до оцінювання обґрунтованості управлінських рішень з позицій сучасних концепцій.
 • Item
  Розвиток пасажирського транспорту великих міст з позиції сталого розвитку суспільства
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Мельянцова, Юлія Петрівна
  UK: У статті проведено порівняльний аналіз нинішнього стану всіх видів міського транспорту, виявлено основні недоліки їх функціонування (вплив на зовнішнє середовище, затори, травматизм та загибель людей) та визначено перспективи їх подальшого розвитку. Запропоновані заходи, що надалі сприятимуть пріоритетному застосуванню рейкового пасажирського транспорту.
 • Item
  Послідовність та етапність проведення реформ на залізничному транспорті
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Марценюк, Лариса Володимирівна
  UKR: У статті розглянуто три основні етапи реформування залізничного транспорту України. Вважається, що така організаційно-правова форма, як акціонерна компанія, на відміну від холдингової та моделі розділення, має організаційну структуру, що потребує значно менше змін у ході реформування існуючої структури управління та забезпечує послідовний перехід між ними.
 • Item
  Розвиток наукової думки з питань управління фінансовими ресурсами
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Кийко, М. В.; Ломтєва, Ірина Миколаївна; Сначов, Микола Павлович
  UK: У статті розглядається розвиток наукової думки стосовно питань управління фінансами
 • Item
  Ефективне реформування залізничної галузі – запорука економічної безпеки держави
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Копитко, Василь Іванович
  UK: У статті розглядаються проблеми ефективного реформування залізничної галузі з урахуванням вимог економічної безпеки держави. Проведено аналіз сучасного стану економіки залізничного транспорту, оцінку інфраструктурної політики, обґрунтовано необхідність інноваційного розвитку в умовах глобалізації світо-вої економіки та поглиблення системних криз. Стратегія розвитку залізничного транспорту повинна враховувати інтелектуальний продукт та можливості партнерства між державою та приватним бізнесом.
 • Item
  Випуск корпоративних облігацій в Україні
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Каламбет, Світлана Валеріївна; Міро, І. М.
  UK: Розглянуто сучасний стан українського фондового ринку, перспективи його розвитку та існуючі обмеження. Запропоновано аналіз українського ринку корпоративних облігацій як джерела фінансових ресурсів для підприємств. Накреслені перспективи випуску облігацій для підприємств.
 • Item
  Определение ликвидационной стоимости имущества
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Гненный, Николай Васильевич; Гненный, Олег Николаевич
  RU: В статье рассматривается взаимосвязь рыночной и ликвидационной стоимости объекта оценки. Установлено, что доминирующий в литературе подход «безубыточной» продажи объекта по ликвидационной стоимости показывает результаты, существенно отличающиеся от наблюдаемого на рынке соотношения цен свободных и ускоренных продаж. Предложен альтернативный подход к определению коэффициента к рыночной стоимости, учитывающий переход к ликвидационной стоимости. Подход основан на функциональной зависимости коэффициента от соотношения ограниченного и неограниченного сроков экспозиции
 • Item
  Оцінка фінансового стану позичальника як інструмент управління кредитним ризиком
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Бобиль, Володимир Володимирович
  UK: Розглянуті основні показники оцінки фінансового стану позичальника - юридичної або фізичної особи. Побудовано математичну модель, яка забезпечує високу адекватність на відносно малих вибірках нечітких суперечних вхідних даних.
 • Item
  Аналіз підходів до реформування технічної бази для деповського ремонту вантажних вагонів
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Бараш, Юрій Савелійович; Булгакова, Юлія Вадимівна
  UA: У статті проаналізовані підходи до розвитку технічної бази з деповського ремонту вантажних вагонів за часів СРСР та необхідність розробки концепції її реформування в Україні