Послідовність та етапність проведення реформ на залізничному транспорті

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Abstract
UKR: У статті розглянуто три основні етапи реформування залізничного транспорту України. Вважається, що така організаційно-правова форма, як акціонерна компанія, на відміну від холдингової та моделі розділення, має організаційну структуру, що потребує значно менше змін у ході реформування існуючої структури управління та забезпечує послідовний перехід між ними.
RUS: В статье рассмотрены три основные этапа реформирования железнодорожного транспорта Украины. Считается, что такая организационно-правовая форма, как акционерная компания, в отличие от холдинговой компании и модели разделения, имеет такую организационную структуру, которая требует значительно меньше изменений в ходе реформирования существующей структуры управления и обеспечивает последовательный переход между ними.
ENG: The article describes the three main stages reformation of the railway transport in Ukraine. The author came to the conclusion that joint-stock company most effectively variant of reformation.
Description
Л. Марценюк: ORCID 0000-0003-4121-8826
Keywords
реформування, залізничний транспорт, організаційно-правова форма, реформирование, железнодорожный транспорт, организационно-правовая форма, reforming, railway transportation, the organizational-legal form, КЕМ
Citation
Марценюк, Л. В. Послідовність та етапність проведення реформ на залізничному транспорті / Л. В. Марценюк // Проблеми економіки транспорту : зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 1. – С. 88–95. – DOI: 10.15802/pte.v0i1.15565.