Випуск корпоративних облігацій в Україні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Abstract
UK: Розглянуто сучасний стан українського фондового ринку, перспективи його розвитку та існуючі обмеження. Запропоновано аналіз українського ринку корпоративних облігацій як джерела фінансових ресурсів для підприємств. Накреслені перспективи випуску облігацій для підприємств.
RU: Рассматривается современное состояние украинского фондового рынка, перспективы его развития и существующие ограничения. Предложен анализ украинского рынка корпоративных облигаций как источника финансовых ресурсов для предприятий. Обозначены перспективы выпуска облигаций для предприятий
EN: Modern Ukrainian fund market condition, prospects of his development and existent limitations are analyzed. There is analysis of Ukrainian market of corporate bonds as source of financial resources for enterprises. The prospects of issue of bonds for enterprises are marked.
Description
Keywords
ринок корпоративних облігацій, емітенти, фінансові ресурси, рынок корпоративных облигаций, эмитенты, финансовые ресурсы, the market of corporate bonds, emitters, financial resources, КФЕБ
Citation
Каламбет, С. В. Випуск корпоративних облігацій в Україні / С. В. Каламбет , І. М. Міро // Проблеми економіки транспорту : зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 1. – С. 47–50. – DOI: 10.15802/pte.v0i1.15557.