Методика проведення дискусії зі студентами інженерних спеціальностей

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро; Журфонд
Abstract
UKR: Стаття присвячена теоретичному обґрунтуванню вмінь і навичок, які повинні опанувати студенти у процесі обміну думками з іншими для досягнення результату, виділенні правил проведення дискусії, визначенні ефективних засобів для вдосконалення навичок аналізувати, формулювати й відстоювати свої погляди, висловлювати ставлення до чужих думок, впливати на співрозмовника. Детально розглянуто такий формат дискусії, як круглий стіл, що він може слугувати ефективним інструментом для розв’язання проблем на різних стадіях: від ідентифікації до пошуку рішень.
ENG: The article is devoted to the theoretical substantiation of the skills and abilities that students should master in the process of exchanging opinions with others in order to achieve results, highlighting the rules for conducting a discussion, identifying effective means for improving the skills of analyzing, formulating and defending their views, expressing attitudes towards other people's opinions, and influencing the interlocutor. The discussion format, such as a round table, is considered in detail, as it can serve as an effective tool for solving problems at various stages: from identification to finding solutions.
Description
Keywords
дискусія, інформація, суспільний діалог, круглий стіл, discussion, information, public dialog, round table, КТТАМП
Citation
Кузнецов О. А., Кузнецова В. Г. Методика проведення дискусії зі студентами інженерних спеціальностей. Стратегія якості в промисловості і освіті : матеріали XVІI Міжнародної конференції (Варна, 5–8 червня, 2023 р.). Дніпро : Журфонд, 2023. С. 189–194.