Управління фінансовими ресурсами при капітальному ремонті основних засобів залізничного транспорту в процесі його реформування

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Abstract
UK: В статті розглянуто деякі напрямки фінансування програм оновлення та модернізації шляхом капітального ремонту основних засобів залізниць України в умовах реформування залізничного транспорту.
RU: В статье рассмотрены некоторые направления финансирования программ обновления и модернизации путем капитального ремонта основных средств железных дорог Украины в условиях реформирования железнодорожного транспорта.
EN: In the article some directions of financing the programs of updating and modernizing the main facilities of the railways of Ukraine in the conditions of reforming the railway transport are considered.
Description
І. Ломтєва: ORCID ID: 0000-0003-2838-3851, М. Сначов: ORCID ID: 0000-0001-7908-0362
Keywords
залізничний транспорт, фінансові ресурси, основні засоби, капітальний ремонт, железнодорожный транспорт, финансовые ресурсы, основные средства, капитальный ремонт, railway transport, financial resources, main transportation facilities, major overhaul, КОАІВ
Citation
Ломтєва, І. М. Управління фінансовими ресурсами при капітальному ремонті основних засобів залізничного транспорту в процесі його реформування / І. М. Ломтєва, М. П. Сначов, О. М. Шалений // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 42. – С. 269–273. – DOI: 10.15802/stp2012/9414.