Історія і культура України

Thumbnail Image
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара
Abstract
UK: У підручнику на основі сучасних підходів пізнання минулого, стислою й доступною мовою розглядаються найважливіші віхи та події української історії і культури з давніх часів до сьогодення. До кожного розділу подано перелік ключових слів, контрольних запитань, а наприкінці посібника вміщено хронологічну таблицю і список літератури, призначені для кращого засвоєння програмного матеріалу. Для студентів природничих і технічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться вітчизняною історією.
RU: В учебнике на основе современных подходов познания прошлого, сжатой и доступным языком рассматриваются важнейшие вехи и события украинской истории и культуры с древних времен до современности. К каждому разделу перечислены ключевых слов, контрольных вопросов, а в конце пособия помещены хронологическую таблицу и список литературы, предназначенные для лучшего усвоения программного материала. Для студентов естественных и технических специальностей высших учебных заведений, а также всех, кто интересуется отечественной историей.
Description
Г. Кривчик: ORCID 0000-0001-7504-4575
Keywords
українська історія, культура, історія, мова, навчальні заклади, украинская история, история, язык, образовательные учреждения, ukrainian history, culture, history, language, education institutions, КУ
Citation
Іваненко, В. В. Історія і культура України : електрон. підручник для студ. природнич. і техн. спец. / В. В. Іваненко, Г. Г. Кривчик. – Д. : Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, 2016. – 206 с.