Вплив відхилень параметрів тягових двигунів на якість комутації під час перехідних процесів з урахуванням ослабленого поля

Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Abstract
UKR: У статті показано залежність ступеню іскріння тягового двигуна від практичної реалізації відхилень в геометричних параметрах магнітного кола додаткових полюсів при перехідному процесі, що пов'язаний з втратою живлення з наступним його відновленням під час ослабленого поля.
RUS: В статье показана зависимость степени искрения тягового двигателя от практической реализации отклонении геометрических параметров магнитной цепи дополнительных полюсов при переходном процессе, который связан с потерей питания и последующем его восстановлением во время ослабленного поля.
ENS: In the paper the dependence of tractive engine sparking degree on practical realization of deviations of geometric parameters of additional poles magnetic circuit under transient process related to the loss of feed and its further restoration during the weakened field is demonstrated.
Description
Л. Дубинець: ORCID 0000-0003-0319-4544
Keywords
тяговий двигун, магнітне коло, іскріння тягового двигуна, комутація, тяговый двигатель, магнитная цепь, искрение тягового двигателя, коммутация, tractive engine, magnetic circuit, sparking traction engine, commutation, КАЕ
Citation
Дубинець, Л. В. Вплив відхилень параметрів тягових двигунів на якість комутації під час перехідних процесів з урахуванням ослабленого поля / Л. В. Дубинець, А. В. Шаповалов // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізничн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2009. – Вип. 26. – С. 51–56. – DOI: 10.15802/stp2009/14357.