Фінансові домінанти сучасної моделі економічної безпеки бізнес-структур в умовах розвитку цифрових інновацій

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Іванченка І. С., Харків
Abstract
UKR: Розділ монографії присвячено питанням економічної безпеки бізнес-структур, її фінансовим домінантам щодо визначення сучасної моделі в умовах розвитку цифрових інновацій. Зазначено, що економічна безпека бізнес-структур є єдиним можливим напрямком здатним вивести Україну із кризового воєнного та повоєнного стану. Дослідження показали, що сучасний етап світового економічного розвитку характеризується суттєвим впливом на діяльність бізнес-структур цифрових інновацій, тому в процесі розроблення системи фінансової безпеки як домінантної складової економічної безпеки бізнес-структур суттєве місце має посідати формування стратегії розвитку в умовах впровадження цифрових інновацій.
ENG: The section of the monograph is devoted to issues of economic security of business structures, its financial dominants regarding the definition of a modern model in the conditions of the development of digital innovations. It is noted that the economic security of business structures is the only possible direction capable of bringing Ukraine out of the crisis of the wartime and postwar state. Studies have shown that the current stage of global economic development is characterized by a significant impact on the activities of business structures of digital innovations, therefore, in the process of developing a financial security system as a dominant component of economic security of business structures, the formation of a development strategy in the conditions of the implementation of digital innovations should occupy a significant place.
Description
О. Божанова: ORCID 0000-0003-2927-7356
Keywords
економічна безпека, бізнес-структура, війна, цифрові технології, управління фінансовою безпекою, цифрові інновації, economic security, business structure, war, digital technologies, financial security management, digital innovations, КУФОАМБ
Citation
Божанова О. В. Фінансові домінанти сучасної моделі економічної безпеки бізнес-структур в умовах розвитку цифрових інновацій. Управління розвитком економічного середовища в умовах глобальних трансформацій : колективна монографія. Харків : Видавництво Іванченка І. С., 2023. Розд. 5.3. С. 351–365.