Пристрій закріплення механізму очистки зовнішньої поверхні залізничних цистерн

Loading...
Thumbnail Image
Date
2004
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДП "Український інститут промислової власності", м. Київ
Abstract
UK: Пристрій закріплення механізму очистки зовнішньої поверхні залізничних цистерн містить рознімний корпус, який має з'єднані між собою захоплювачі, ходові механізми та механізми з робочими органами. Корпус складається із двох незалежних частин, а захоплювачі з'єднані між собою пружними металевими рейками і гнучкими тягами, під'єднаними до спільного для двох корпусів механізму натягу.
RU: Устройство закрепления механизма очистки внешней поверхности железнодорожных цистерн содержит разъемный корпус, который имеет соединенные между собой захваты, ходовые механизмы и механизмы с рабочими органами. Корпус состоит из двух независимых частей, а захваты соединены между собой упругими металлическими рейками и гибкими тягами, подсоединенными к общему для двух корпусов механизму натяжения.
EN: The device for fastening a cleaning mechanism of outer surface of the tank-wagons contains sectional casing, which has grippers connected together, running gears and mechanisms with actuating elements. Housing consists of two independent parts, and grippers are connected together by elastic metallic laths and flexible rods connected to the mechanism of tension common for two housings.
Description
І. Лаушник: ORCID: 0000-0001-9012-4645; А. Мілянич: ORCID 0000-0003-3583-792X
Keywords
МПК B08B 9/02, очищувальна техніка, залізнична цистерна, органічний та атмосферний бруд, патент, КРС (ЛФ)
Citation
Пристрій закріплення механізму очистки зовнішньої поверхні залізничних цистерн: пат. 68687 Україна: МПК B08B 9/02. № 2003098772; заявл. 26.09.2003; 16.08.2004, Бюл. № 8. 3 с.