Обґрунтування ефективності підвищення швидкісного руху поїздів на роздільних пунктах

Loading...
Thumbnail Image
Date
2024
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: Магістерська дипломна виконана на 70 сторінках, містить 54 ілюстрацій, 7 таблиць та 30 джерел. Магістерську роботу присвячено оцінці ефективності підвищення швидкісного руху поїздів на роздільних пунктах. У роботі надана характеристика технічного стану розглянутої ділянки залізниці Сарни – Ковель. Були розглянуті діючі вимоги і норми щодо проектування реконструкції залізниці. Були проаналізовані допустимі швидкості руху на ділянці Сарни – Ковель та визначені причини, які їх обмежують. Також були виконані тягові розрахунки для заданої ділянки залізниці при пасажирському та вантажному русі. Особлива увага була приділена вивченню впливу швидкості руху поїзда на тягово-енергетичні показники та знос колії на одному перегоні. Аналіз отриманих результатів дозволив підвищити швидкість руху пасажирських поїздів до 140 км/год на перегоні та 120 км/год на станції. Також було враховано питання щодо безпеки праці в надзвичайних ситуаціях.
ENG: The master's thesis consists of 70 pages, contains 54 illustrations, 7 tables and 30 sources. The master's thesis is devoted to the evaluation of the effectiveness of increasing the speed of train movement at separation points. The paper examines the given characteristics of the technical condition of the considered section of the Sarny - Kovel railway. The current requirements and norms regarding the design of railway reconstruction were considered. Permissible traffic speeds on the Sarna-Kovel section were analyzed and the reasons limiting them were determined. Traction calculations were also performed for a given section of the railway for passenger and freight traffic. Special attention was paid to the study of the influence of the speed of the train on traction and energy indicators and track wear on one run. Analysis of the obtained results made it possible to increase the speed of passenger trains to 140 km/h on the route and 120 km/h at the station. The issue of labor safety in emergency situations was also taken into account.
Description
Keywords
поздовжній профіль, план лінії, роздільні пункти, залізнична колія, техніко-економічні показники, швидкість руху поїзда, longitudinal profile, line plan, dividing points, railway track, technical and economic indicators, train speed, ВКР, КТІ
Citation
Ажнова Л. А. Обґрунтування ефективності підвищення швидкісного руху поїздів на роздільних пунктах : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. спец. 273 – Залізничний транспорт / наук. керівник М. А. Гусак ; Укр. держ. ун-т науки і технологій. Дніпро, 2024. 70 с.