Дослідження ефективності електрифікації напрямку Запоріжжя – Комиш – Зоря – Волноваха

Thumbnail Image
Date
2018
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро
Abstract
UK: В даній статті на прикладі одноколійної ділянки з тепловозною тягою Запоріжжя-Волноваха, що зв’язує Криворізький рудний басейн, металургійні підприємства Донецької області і порти Азовського моря досліджується ефективність електрифікації для підвищення пропускної спроможності. Для досягнення мети проаналізовано етапи створення і розвитку залізничного напрямку, починаючи з уведення в експлуатацію - 1903 рік. Показано, як технічне оснащення ділянок залізниці впливає на експлуатаційні показники. За результатами розрахунків зроблено висновок щодо впливу експлуатаційних показників, параметрів профілю і плану, а також технічного стану локомотивів на ефективність електрифікації одноколійних залізниць.
RU: В данной статье на примере однопутного участка с тепловозной тягой Запорожье-Волноваха, связывающей Криворожский рудный бассейн, металлургические предприятия Донецкой области и порты Азовского моря, исследуется эффективность электрификации для повышения пропускной способности. Для достижения цели проанализированы этапы создания и развития железнодорожного направления, начиная с ввода в эксплуатацию - 1903 год. Показано, как техническое оснащение участков железной дороги влияет на эксплуатационные показатели. По результатам расчетов сделан вывод о влиянии эксплуатационных показателей, параметров профиля и плана, а также технического состояния локомотивов на эффективность электрификации однопутных железных дорог.
EN: In this article, the efficiency of electrification for increasing the capacity is investigated using the example of a single-track section with diesel traction of Zaporozhye-Volnovakh connecting the Krivoy Rog ore basin, metallurgical enterprises of the Donetsk region and the ports of the Sea of Azov. To achieve the goal, the stages of the creation and development of the railway direction have been analyzed, starting from commissioning in 1903. It is shown how the technical equipment of the railway sections affects the performance indicators. Based on the results of the calculations, a conclusion was made about the impact of operational parameters, profile and plan parameters, as well as the technical state of locomotives on the electrification efficiency of single-track railways.
Description
М. Курган: ORCID 0000-0002-8182-7709; С. Байдак: ORCID 0000-0002-7909-8527; Н. Хмелевська: ORCID 0000-0002-2360-8671
Keywords
вид тяги, електрифікація, паливно-енергетичні ресурси, енергоємність, модернізація колії, швидкість руху, постійний струм, электрификация, топливно-энергетические ресурсы, энергоемкость, модернизация пути, скорость движения, постоянный ток, type of thrust, electrification, fuel and energy resources, energy intensity, modernization of the way, speed of movement, constant electricity, КПБД
Citation
Курган, М. Б. Дослідження ефективності електрифікації напрямку Запоріжжя – Комиш – Зоря – Волноваха / М. Б. Курган, С. Ю. Байдак, Н. П. Хмелевська // Електрифікація транспорту. 2018. − № 15, − С. 43-53. − DOI: 10.15802/etr.v0i15.155603.