Визначення оптимального варіанту розподілу сортувальних колій між призначеннями вагонопотоків

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Abstract
UKR: Розглянуто новий метод пошуку оптимального розподілу колій у парку накопичення составів технічних станцій між призначеннями плану формування поїздів. В якості критерію оптимізації обрано мінімум експлуатаційних витрат, пов'язаних з поїздоутворенням.
RUS: Рассмотрен новый метод поиска оптимального распределения путей в парке накопления составов технических станций между назначениями плана формирования поездов. В качестве критерия выбран минимум эксплуатационных расходов, связанных с поездообразованием.
ENG: There was described a new method of searching the optimal allocation of the tracks according to the plan of forming the trains in the piling yard of the technical station. As a criterion of optimality there was chosen the minimum size of the maintenance cost connected with the train making-up.
Description
М. Березовий: ORCID 0000-0001-6774-6737
Keywords
сортувальна станція, спеціалізація колій, метод гілок та меж, сортировочная станция, специализация путей, метод ветвей и границ, sorting stations, tracks specialization, branches and boundaries method, КСВ, Гірковипробувальна ГНДЛ
Citation
Березовий, М. І. Визначення оптимального варіанту розподілу сортувальних колій між призначеннями вагонопотоків / М. І. Березовий, С. О. Пожидаєв, В. С. Буров // Транспортні системи та технології перевезень : зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 2. – С. 5–9. – DOI:10.15802/tstt2011/17139.