Статті "Гірковипробувальна ГНДЛ"

Permanent URI for this collection

RU: Статьи
EN: Articles

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 7 of 7
 • Item
  Базова модель колійного розвитку в імітаційних моделях залізничних станцій
  (Український державний університет залізничного транспорту, Харків, 2004) Бобровський, Володимир Ілліч; Козаченко, Дмитро Миколайович; Вернигора, Роман Віталійович
  UKR: Наведено структуру моделі колійного розвитку для імітаційного моделювання технологічних процесів залізничних станцій. Модель побудована на основі зважених орієнтованих графів. Модель містить інформацію про геометричні параметри колій та про розташування на них рухомого складу.
 • Item
  Програмний комплекс для імітаційного моделювання роботи залізничних станцій на основі добового плану-графіка
  (ДП “Державний науково-дослідний центр залізничного транспорту України”, Київ, 2008) Козаченко, Дмитро Миколайович; Вернигора, Роман Віталійович; Коробйова, Руслана Геннадіївна
  UKR: Наведено описання імітаційної моделі залізничної станції, що дозволяє визначити її техніко-експлуатаційні показники. Представлено програмний комплекс який забезпечує підготовку вихідних даних для моделювання в автоматизованому режимі та виконує моделювання роботи станції під управлінням людини. Інтерфейс програми реалізовано у вигляді звичного для інженерних працівників станцій добового плана-графіку.
 • Item
  Дослідження ефективності методу регенеративного аналізу при ергатичному моделюванні роботи залізничних станцій
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2013) Малашкін, Вячеслав Віталійович; Вернигора, Роман Віталійович; Березовий, Микола Іванович
  UKR: В статті розглянуті основні принципи методу регенеративного аналізу та наведено результати дослідження його ефективності при ергатичному моделюванні залізничних станцій. Використання регенеративного аналізу в ергатичних моделях станцій дозволяє суттєво скоротити тривалість процесу моделювання.
 • Item
  Совершенствование организации вагонопотоков в логистической цепи поставки железорудного сырья с полтавского ГОКа в транспортный узел ТИС
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Верлан, Анатолий Иванович; Козаченко, Дмитрий Николаевич; Шепета, Анатолий Максимович
  RUS: Представлены результаты теоретических исследований и натурного эксперимента по маршрутизации порожних вагонопотоков на направлении. Транспортный узел ТИС – Полтавский ГОК. Приведена методика расчета экономической эффективности указанного мероприятия.
 • Item
  Моделирование работы систем станционной автоматики в эргатических имитационных моделях железнодорожных станций
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2011) Вернигора, Роман Витальевич; Березовый, Николай Иванович; Малашкин, Вячеслав Витальевич
  RUS: Представлена методика функционального моделирования систем станционной автоматики в эргатических моделях железнодорожных станций. Предложенная методика может быть использована при построении имитационных тренажеров для диспетчерского персонала железных дорог, а также автоматизированных систем оценки проектных решений.
 • Item
  Визначення оптимального варіанту розподілу сортувальних колій між призначеннями вагонопотоків
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Березовий, Микола Іванович; Пожидаєв, С. О.; Буров, Віктор Семенович
  UKR: Розглянуто новий метод пошуку оптимального розподілу колій у парку накопичення составів технічних станцій між призначеннями плану формування поїздів. В якості критерію оптимізації обрано мінімум експлуатаційних витрат, пов'язаних з поїздоутворенням.
 • Item
  Розрахунок експлуатаційних витрат при удосконаленні спеціалізації сортувальних колій
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Березовий, Микола Іванович
  UKR: Розглянуто загальні експлуатаційні витрати сортувальних станцій, пов’язані з поїздоутворенням. Виділено статті експлуатаційних витрат, величина яких залежить від спеціалізації сортувальних колій у парках накопичення технічних станцій та виконано їх нормування для розрахунку раціональної спеціалізації цих колій.