Розрахунок експлуатаційних витрат при удосконаленні спеціалізації сортувальних колій

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Abstract
UKR: Розглянуто загальні експлуатаційні витрати сортувальних станцій, пов’язані з поїздоутворенням. Виділено статті експлуатаційних витрат, величина яких залежить від спеціалізації сортувальних колій у парках накопичення технічних станцій та виконано їх нормування для розрахунку раціональної спеціалізації цих колій.
RUS: Рассмотрены общие эксплуатационные расходы сортировочных станций, связанные с поездообразованием. Выделены статьи эксплуатационных расходов, величина которых зависит от специализации сортировочных путей в парках накопления технических станций
ENG: General maintenance costs connected with train formation are considered and reviewed. There were determined the articles of expenditure, the size of which depends on the track specialization in the accumulating yards. The rate setting of these expenditure rational track specialization was completed as well.
Description
М. Березовий: ORCID 0000-0001-6774-6737
Keywords
експлуатаційні витрати, эксплуатационные расходы, general maintenance costs, сортувальні станції, сортировочные станции, yard, сортувальні колії, сортировочные пути, sorting tracks, КСВ, Гірковипробувальна ГНДЛ
Citation
Березовий, М. І. Розрахунок експлуатаційних витрат при удосконаленні спеціалізації сортувальних колій / М. І. Березовий // Транспортні системи та технології перевезень : зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 1. – С. 5–8. – DOI: 10.15802/tstt2011/17155.