Система бездротової передачі даних ZigBee в процесі технічної діагностики віддалених об'єктів залізничної автоматики

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені акдеміка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Abstract
UK: В статті було проведено аналіз існуючих мереж бездротової передачі даних. В ході якого було визначено, що використання стандарту ZigBee Pro дозволяє створювати коміркові мережі, використовуючи радіопередавачі включені по топології «точка доступу – приймач», або ж як ретрансляційні приймачі з автономним живленням. З використанням апаратури ZigBee розроблено структурну схему комплексу для дистанційної діагностики віддалених об’єктів залізничної автоматики, наприклад вузлів стрілочних електроприводів.
RU: В статье был проведен анализ существующих сетей беспроводной передачи данных. В ходе которого было определено, что использование стандарта ZigBee Pro позволяет создавать ячеистые сети, используя радиопередатчики, включенные по топологии «точка доступа – приемник», или же как ретрансляционные приемники с автономным питанием. С использованием аппаратуры ZigBee разработана структурная схема комплекса для дистанционной диагностики удаленных объектов железнодорожной автоматики, например, узлов стрелочных электроприводов.
EN: Paper presents analysis of existing networks of wireless data transmission. Analysis shows the usage of ZigBee Pro standard allow to build mesh networks, with help of radio transmitters, connected as the “access point – receiver” topology, or the relay receiver with independent power supply. Using ZigBee hardware the block diagram of a complex for remote diagnostics of distant objects of railroad automatics (e.g. units of electric railroad switches) was designed.
Description
А. Журавльов: ORCID 0000-0001-6885-5177
Keywords
ZigBee, бездротова мережа, роутер, кінцевий пристрій, дистанційна діагностика, беспроводная сеть, оконечное устройство, дистанционная диагностика, wireless network, router, data circuit-terminating equipment, remote diagnostics, КАТЗ
Citation
Журавльов, А. Ю. Система бездротової передачі даних ZigBee в процесі технічної діагностики віддалених об'єктів залізничної автоматики / А. Ю. Журавльов, О. Ю. Лебедєв, С. А. Разгонов // Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті. – 2013. – № 6. – С. 24–31. – DOI: 10.15802/ecsrt2013/51113.