Розробка віртуального тренажера електровоза ЧС7

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: Бакалаврська дипломна робота виконана на 37 сторінках основного тексту , містить 22 ілюстрації, 1 таблицю, 7 джерел, 2 додатки. Загальна кількість сторінок - 56. В роботі досліджується використання сучасних методів навчання молодих спеціалістів в залізничній галузі. Об’єктом розробки є інтерактивний тренажер електровоза ЧС7 у вигляді комп’ютерної програми, яка зможе працювати на пристроях будь-якої операційної системи. Метою кваліфікаційної роботи являється запропонувати рішення, яке дозволить підвищити якість підготовки робітників локомотивних бригад, а також студентів; зменшити рівень небезпеки, під час проведення практичних занять. У роботі проведено аналіз існуючих засобів, які застосовуються для інтерактивного вивчення будови та конструкції залізничного рухомого складу; наведено процес розробки тренажера.
ENG: The bachelor's thesis consists of 37 pages of the main text , contains 22 illustrations, 1 table, 7 sources, 2 appendices. The total number of pages is 56. The paper examines the use of modern methods of training for young specialists in the railway industry. The object of this bachelor thesis is a development of an interactive simulator of the CHS7 electric locomotive in the form of a computer program that can work on devices of any operating system with an access to the Internet. The purpose of this qualifying work is to offer a solution that will improve the quality of training of locomotive crew workers, as well as students; to increase the safety of practical training. The paper analyzes the existing tools used for interactive studies on structure and design of railway rolling stock; presents the process of developing a simulator software.
Description
Keywords
віртуальний тренажер, комп’ютерна програма, процес розробки, цифрові технології в залізничній галузі, дистанційне навчання, інтерактивний тур, virtual simulator, computer program, development process, digital technologies in the railway industry, distance learning, interactive tour, КЕРС
Citation
Діденко М. А. Розробка віртуального тренажера електровоза ЧС7 : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня бакалавр : спец. 141 – електроенергетика, електротехніка та електромеханіка / наук. керівник В. Є. Васильєв ; Укр. держ. ун-т науки і технологій. Дніпро, 2022. 56 с.