Бакалаврські випускні роботи кафедри Електрорухомий склад залізниць (КЕРС)

Permanent URI for this collection

ENG: Bachelor graduation theses of the Department of Electrical Rolling Stock of Railways

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 7 of 7
 • Item
  Проект тягової передачі першого класу
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Мелковський, Владислав Дмитрович
  UKR: Бакалаврська робота виконана на 49 сторінках, містить 9 ілюстрацій, 3 таблиці та 10 джерел. У дипломній роботі розглядаються вимоги та умови експлуатації тягового приводу першого класу. Проаналізовані типи компонувальних схем приводу першого класу, виходячи з чого прийнято до подальшого розрахунку двосторонню косозубу передачу. Для обраного типу передачі розраховані показники та розміри зубчастих коліс. Розраховано показники гумових пружних елементів для маятникового підвішування двигуна. Далі був проведений розрахунок динамічних показників тягового приводу для діапазону швидкостей від 0 до 110 км/год. За отриманими даними побудували амплітудо-частотну діаграму та графік залежності амплітуди значень сили інерції якоря та максимального тягового зусилля у зубчастому зчеплені від швидкості руху.
 • Item
  Підвищення надійності роботи електричних апаратів пасажирського електровозу постійного струму
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Астахов, Микита Олегович
  UKR: Бакалаврська дипломна робота виконана на 81 сторінці, містить 28 ілюстрації, 6 таблиці та 15 джерел та 15 сторінок додатків. Загальна кількість 96 сторінок. Об’єктом досліджень є контактні електричні апарати. Предмет дослідження: забезпечення безпеки рухомого складу. Метою роботи є підвищення безпеки руху за рахунок винайдення достовірного методу оцінки працездатності електричних апаратів під час проведення приймально-здавальних випробувань. Галузь застосування – залізничний транспорт, підприємства по ремонту електричного рухомого складу, локомотивні депо. У дипломній бакалаврській роботі розглянуто технічні несправності роботи електричного обладнання електровозів, виконаний аналізу виходу з ладу електричних апаратів електровозів постійного струму, аналіз головних причин порушення працездатності, виникнення іскріння в контактах електричних апаратів, визначена роль електричного контакту в процесі комутації силового кола і характер дії різних чинників електромагнітної і механічної природи на стан роботи апаратів. Крім того, наведені вимоги до підвищення надійності електричної апаратури, розглянуто основні вимоги та забезпечення надійності контакторів, а також наведено вимоги до системи діагностування. З метою підвищення точності знаходження поломок, приведена розробка структурних логічних схем виявлення пошкоджень та ліквідації несправностей, наведена розробка діагностичних моделей щодо виявлення несправностей по колах силового струму і по електричних апаратах управління, запропоновано методи підвищення надійності роботи електровозів. Наприкінці роботи обґрунтована розробка методики випробування електричних апаратів, вибір параметрів діагностичного сигналу для оцінки міри іскріння зношування контактів електричних апаратів.
 • Item
  Розробка тягового широтне-імпульсного перетворювача електропоїзда постійного струму
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Лебедєв, Владислав Сергійович
  UKR: Дипломна робота на здобуття освітнього ступеню «Бакалавр» виконана на 69 сторінках, містить 25 ілюстрацій, 24 джерела. У роботі досліджується можливість розробки тягового статичного перетворювача з імпульсним регулюванням напруги для електропоїзда приміського сполучення, який обладнано тяговими двигунами постійного пульсуючого струму. Проведено аналіз всесвітнього досвіду розроблення та використання в експлуатації такого моторвагонного рухомого складу залізниць. На основі всесвітнього досвіду запропоновано свою власну розробку. Метою виконання роботи є розробка каскаду силових статичних перетворювачів для плавного живлення методами імпульсного регулювання напруги під час живлення від електричної мережі постійного струму номінальною напругою 3 кВ. Методи дослідження – аналіз літературних джерел, розрахунок та подальший аналіз типових схемних рішень імпульсних перетворювачів напруги.
 • Item
  Розробка випрямного перетворювача електропоїзда змінного струму
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Гриньов, Сергій Павлович
  UKR: Дипломна кваліфікаційна робота бакалавра на тему «Розробка випрямного перетворювача електропоїзда змінного струму» містить: 54 сторінок основного тексту, 3 таблиці, 14 рисунків, 18 літературних джерел, 1 додаток. У роботі досліджується можливість розробки випрямного перетворювача електропоїзда змінного струму, який обладнано двигуном 1ДТ-012. Проаналізовано силові схеми електропоїздів змінного струму, розглянуто загальні характеристики електропоїздів. Розглянуто структурну схему тягового перетворювача та загальні вимоги до тягових перетворювальних перетворювачів. Розраховано елементи випрямляча та проектні параметри трансформатора. Виконано тепловий розрахунок схеми випрямлення. Визначено граничний струм при різних швидкостях повітря охолодження та вибрано напівпровідникові елементи. Метою виконання роботи є розробка випрямного перетворювача електропоїзда змінного струму.
 • Item
  Розробка статичного перетворювача власних потреб секції електропоїзда постійного струму
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Воронкін, Едуард Ігорович
  UKR: Дипломна кваліфікаційна робота бакалавра на тему «Розробка статичного перетворювача власних потреб секції електропоїзда постійного струму» містить: 44 сторінок основного тексту, 1 таблицю, 21 рисунок, 20 літературних джерел, 1 додаток. У роботі досліджується можливість розробки статичного перетворювача електропоїзда постійного струму по аналогу електропоїздів ЭР2 та ЭР2Р. Розглянуто систему освітлення та допоміжні машини електропоїздів ЭР2 і ЭР2Р. Проаналізовано схеми власних потреб електропоїздів. Розраховано елементи навантаження вагону електропоїзда. Вибрано структурну схему перетворювача власних потреб. Розраховано та побудовано статичний перетворювач. Розраховано та підібрано нові лампочки для системи світильників і зовнішньої сигналізації. Метою виконання роботи є розробка статичного перетворювача власних потреб секції електропоїзда постійного струму.
 • Item
  Розробка віртуального тренажера електровоза ЧС7
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Діденко, Михайло Андрійович
  UKR: Бакалаврська дипломна робота виконана на 37 сторінках основного тексту , містить 22 ілюстрації, 1 таблицю, 7 джерел, 2 додатки. Загальна кількість сторінок - 56. В роботі досліджується використання сучасних методів навчання молодих спеціалістів в залізничній галузі. Об’єктом розробки є інтерактивний тренажер електровоза ЧС7 у вигляді комп’ютерної програми, яка зможе працювати на пристроях будь-якої операційної системи. Метою кваліфікаційної роботи являється запропонувати рішення, яке дозволить підвищити якість підготовки робітників локомотивних бригад, а також студентів; зменшити рівень небезпеки, під час проведення практичних занять. У роботі проведено аналіз існуючих засобів, які застосовуються для інтерактивного вивчення будови та конструкції залізничного рухомого складу; наведено процес розробки тренажера.
 • Item
  Проект тягового електропривода вантажного електровоза змінного струму
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Коваль, Максим Олександрович
  UKR: Бакалаврська робота місить 75 сторінок основного тексту, 8 рисунків, 7 таблиць, 9 джерел. Об’єктом розробки є колекторний тяговий електропривод вантажного електровозу змінного струму. У першому розділі дипломного проекту проведено розрахунок номінальних параметрів тягово електропривода вантажного електровоза для водіння поїздів на дільниці змінного струму з відомими значеннями маси поїзда, швидкості руху та уклону розрахункового підйому. У другому розділі проведено розрахунок основних параметрів тягово двигуну пульсуючого струму за номінальними даними, які встановлено та прийнято у першому розділі. Третій розділ бакалаврської роботи присвячений вибору структури силової схеми електровоза змінного струму з чотирьохзонним фазо – імпульсним керуванням напруги та тягових двигунах. Четвертий розділ присвячено виконанню розрахунків зовнішніх характеристик перетворювача електровозу в режимі тяги та рекуперативного гальмування.