Інтеграція залізничного транспорту України в європейські транспортно-логістичні системи

Loading...
Thumbnail Image
Date
2024
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: У дипломній роботі проаналізовано місце та роль залізничного транспорту України в транспортно-логістичній системі Європи. Розглянуто господарську діяльність АТ "Українська залізниця" в сучасних умовах. Виявлено зовнішні та внутрішні ризики транспортно-логістичних систем. Досліджено напрями удосконалення мультимодальних перевезень. Надано пропозиції щодо інтеграції транспортно-логістичних систем АТ "Українська залізниця" в умовах невизначеності.
ENG: The thesis analyzes the place and role of Ukrainian railway transport in the transport and logistics system of Europe. The economic activities of JSC «Ukrainian Railway» in modern conditions are considered. External and internal risks of transport and logistics systems have been identified. Directions for improving multimodal transportation have been studied. Proposals were made for the integration of transport and logistics systems of Ukrainian Railways JSC in conditions of uncertainty.
Description
Keywords
транспортно-логістичні системи, залізничний транспорт, інтеграція, інтермодальні перевезення, європейська логістика, transport and logistics systems, railway transport, integration, intermodal transport, European logistics, ВКР, КФОП
Citation
Болюх В. М. Інтеграція залізничного транспорту України в європейські транспортно-логістичні системи : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 273 – Залізничний транспорт / наук. керівник В. В. Бобиль ; Укр. держ. ун-т науки і технологій. Дніпро, 2024. 119 с.