Магістерські роботи ОП Інтероперабельність

Permanent URI for this collection

ENG: Master Thesis "OP Interoperability"

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 82
 • Item
  Дослідження напрямків та способів покращення ремонту візків пасажирських вагонів колії 1520 мм з врахуванням передових технологій та вимог інтероперабельності
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Якимяк, Віталій Ярославович
  UKR: Дипломна магістерська робота складається з 4 розділів та загальних висновків. Робота включає 29 рисунків та 2 таблиці. Загальний обсяг дипломного проекту становить 53 сторінки. Кількість використаних літературних джерел – 29. Предмет дослідження було узгодження, уніфікація та способи покращення параметрів та характеристик візків пасажирських вагонів, а також конструктивні та технологічні рішення, які забезпечать дану уніфікацію. Об’єкт дослідження виступала нормативно-технічна документація України, країн бувшого СРСР і країн ЄС, наукові розробки та технології по ремонту візків пасажирських вагонів. При виконанні кваліфікаційної роботи були розглянуті наступні питання: огляд наукових робіт присвячених питанням та проблемам ремонту візків пасажирських вагонів колії 1520 мм; зроблено аналіз візків які використовуються та їх відмінності ; проведено попередню розробку технологічного процесу ремонту із застосуванням зносостійкого направлення газотермічним способом та запропоновано відповідне обладнання за допомогою якого буде покращуватись технологічні процеси ремонту візка та його елементів.
 • Item
  Дослідження сучасних технічних пристроїв забезпечення безпеки та діагностики рухомого складу відповідно до вимог інтероперабельності
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Яворницький, Володимир Олегович
  UKR: Магістерська дипломна виконана на 59 сторінках, містить 18 ілюстрацій, 1 таблиця та 11 джерел. Магістерську роботу присвячено дослідженню можливостей створення багаторівневої системи безпеки, яка є об’єднанням технічних можливостей наявних та розроблюваних пристроїв всіх елементів технологічного процесу на транспорті. У роботі розглянуто три групи факторів, що викликають порушення безпеки руху: зовнішні, внутрішні фактори технічної системи та людський фактор, встановлено, що найточнішу оцінку безпеки дають імовірнісні кількісні показники, оскільки вони мають загальний характер для різних систем та можуть бути визначені експериментально, розрахунковим шляхом або за допомогою моделювання на етапі створення нових технічних систем та пристроїв, відзначено, що на даний час ведуться роботи зі збільшення гарантійних плечей технічного обслуговування вагонів та ліквідації контрольних пунктів технічного обслуговування вагонів, відповідно до нормативних документів ДСТУ EN 50126-1:2019 та EN 50126‑1:2017 побудовано V-подібну модель життєвого циклу системи, встановлено, що використовуючи принцип розподіленого акустичного зондування DAS (Distributed Acoustic Sensing) є можливість безперервного стеження за рухом поїздів, моніторингу колії та технічного стану рухомого складу.
 • Item
  Дослідження системи діагностики рейкової колії відповідно до вимог інтероперабельності
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Шевкопляс, Денис Юрійович
  UKR: Дипломна магістерська робота складається з 4 розділів та загальних висновків. Робота включає 30 рисунків. Загальний обсяг дипломного проекту становить 71 сторінка. Кількість використаних літературних джерел – 34. Об’єкт розробки – діагностика рейкової колії. Мета роботи – дослідження системи діагностики рейкової колії відповідно до вимог інтероперабельності. Метод дослідження – методи діагностики рейкової колії залізничного транспорту. В магістерській роботі виконано аналіз вимог нормативних документів України та Європейського Союзу, що стосуються проведення діагностики геометричних параметрів та стану елементів залізничної інфраструктури. Проаналізовано вимоги до діагностики, що діють в країнах єдиного залізничного простору та приведено сучасні засоби, які використовуються при діагностиці залізничної інфраструктури та відповідають нормативам щодо сумісності для всіх країн ЄС. Запропоновано рішення по приведенню системи діагностики залізничної інфраструктури відповідно до вимог інтероперабельності. Оскільки в Україні планується будівництво «європейської колії» (шириною 1435 мм), а наявні засоби діагностики призначені для колії шириною 1520 мм то нам слід мати діагностичні комплекси, які дозволять провадити діагностику на колії 1435 мм. А також наведено нормативні документи, що регламентують параметри яким має відповідати колійна інфраструктури з шириною колії 1435 мм. У даній роботі такі комплекси приведено та проаналізовано їх технічні характеристики і пропонується їх застосовувати для діагностики майбутньої колійної інфраструктури з шириною колії 1435 мм.
 • Item
  Підвищення надійності тягового привода локомотива відповідно до вимог інтероперабельності
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Чухно, Артем Дмитрович
  UKR: Об’єктом дослідження у кваліфікаційній роботі є тяговий привод локомотива, а предметом – заходи щодо підвищення його ресурсу. Метою роботи є поліпшення показників працездатності тягового привода локомотива. Методи дослідження – математичне моделювання впливу конструкційних факторів на надійність елементів тягового приводу локомотива та аналітичне визначення показників надійності на основі статистичних даних з експлуатації. Проаналізовано технічний стан елементів тягового привода локомотивів депо регіональних філій «Придніпровська залізниця», «Одеська залізниця» та «Львівська залізниця». Для виявлення причин несправностей складено структурні схеми причинно-наслідкових зв’язків на підставі врахування їхнього аналізу – для визначення причин зносу зубчастої передачі електровозів ВЛ8, ВЛ10 та ВЛ80 та причин пошкодження редукторів тягового приводу електропоїздів ЕР2 та ЕР9. Досліджено сили, що діють в елементах тягового привода електровозів. Встановлено, що при зміні значень кута між лінією централі двигуна і площиною колії значення реакцій в рухомій опорі ТЕД залишаються постійними, при зміні значень відстані між точками підвіски двигуна значення реакції в рухомій опорі ТЕД зменшуються, а при зміні значень кута нахилу підвіски ТЕД значення реакції в рухомій опорі ТЕД збільшуються. Отже, найбільш раціонально використовувати підвішування ТЕД із зміненим значенням відстані між точками підвіски двигуна. На основі статистичних даних про експлуатацію МОП з підшипниками кочення розрахована їх надійність за граничним значенням радіального зазору між тілами кочення за моделлю «параметр – допуск». Результати роботи можуть бути застосовані в роботі локомотивних депо.
 • Item
  Дослідження та удосконалення сучасних технічних рішень для забезпечення контрейлерних перевезень в міжнародному сполученні у відповідності до вимог інтероперабельності
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Чижук, Іванна Василівна
  UKR: Магістерська робота складається з вступу, 7-ми розділів основної частини і висновків. Загальний обсяг тексту – 109 сторінок, бібліографія - 99 найменувань, 4 таблиці, 40 рисунків. Метою роботи є аналіз і узагальнення досвіду впровадження контрейлерних перевезень за кордоном, вибір рухомого складу та оптимальної технології таких перевезень для забезпечення їхнього регулярного функціонування та конкурентоздатності на міжнародному ринку надання транспортних послуг. В роботі проведений аналіз основних переваг та недоліків застосування технології контрейлерних перевезень. Автором роботи досліджено: - досвід Росії в організації міжнародних контрейлерних перевезень, а саме історія їхнього виникнення, проблеми та перспективи розвитку; - європейський досвід організація контрейлерних перевезень і використання технологій. Наведені різноманітні системи контрейлерних перевезень, визначені їхні переваги та недоліки. Окрім цього виконано порівняння цих технологій для вибору серед них найбільш оптимальних для українських залізниць. - історію виникнення, розвитку контрейлерних перевезень в Україні та їхній сучасний стан. Також в роботі були визначені оптимальні параметри вагона-платформи для виконання контрейлерних перевезень в Україні, досліджено використання штучного інтелекту для покращення логістики контрейлерних перевезень, проведено моделювання динамічної навантаженості вагона-платформи з контрейлером у поздовжній площині та розроблено удосконалені розрахункові моделі напівпричепа та тягача з напівпричепом для виконання таких досліджень.
 • Item
  Дослідження можливостей міжнародних перевезень через Україну
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Червінка, Тарас Ігорович
  UKR: Кваліфікаційна магістерська робота складається з 3 розділів та загальних висновків. Робота включає 3 малюнка та 3 таблиці. Загальний обсяг магістерської роботи становить 88 сторінки. Кількість використаних літературних джерел – 53. У магістерській кваліфікаційній роботі розглянуто основні питання щодо пошуку можливостей забезпечення міжнародних перевезень між країнами Євросоюзу через Україну в реальних умовах. Актуальність роботи враховуючи поточну геополітичну ситуацію, розвиток міжнародних транспортних коридорів через Україну набуває особливої актуальності, відкриваючи нові можливості для розширення торгівлі, підвищення економічної інтеграції та зміцнення міждержавних відносин. Об’єкт дослідження – міжнародні залізничні перевезення через територію України. Розглянуто проблемні питання, та перспективи залізничних перевезень. Наукова новизна роботи вносить вклад у розуміння ролі України як транзитної країни в міжнародних перевезеннях.
 • Item
  Дослідження сучасних автоматизованих систем контролю параметрів колісних пар швидкісного рухомого складу для міжнародних перевезень
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Ціник, Іван Сергійович
  UKR: Магістерська дипломна виконана на 68 сторінках, містить 31 ілюстрацій, 2 таблиці та 9 джерел. Магістерську роботу присвячено дослідженню можливості сумісного використання сучасних систем контролю технічного стану колісних пар у процесі їх експлуатації відповідно до вимог інтероперабельності. У роботі наведено основні несправності колісних пар та причини їх появи, розглянуто умови, при яких забороняється експлуатація колісних пар рухомого склад при швидкостях руху понад 120 км/год. до 140 км/год, розглянуто основні засоби контактного визначення основних параметрів колісних пар рухомого складу, які максимально широко використовуються на залізничному транспорті України, побудовано функціональну схему системи 3DWheel та проаналізовано основні моделі системи, запропоновано використання тензометричного методу визначення технічного стану колісних пар рухомого складу. Проведені дослідження дозволяють, використовуючи принципи побудови систем безконтактного контролю параметрів колісних пар, визначати експлуатаційну надійність колісних пар в процесі їх експлуатації.
 • Item
  Дослідження екологічних показників на станції Самбір відповідно до Європейських норм
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Хрущ, Іванна Петрівна
  UKR: Дипломна магістерська робота складається з розділів та загальних висновків. Робота включає 19 рисунків та 4 таблиці. Загальний обсяг дипломного проекту становить 61 сторінок. Кількість використаних літературних джерел – 16. Об’єкт розробки – станція Самбір. Мета роботи – дослідити відповідність екологічних показників станції вимогам Європейським нормам. Метод дослідження – аналіз технічних характеристик; аналіз відповідності до стандартів; оцінка збігу екологічних норм. В магістерській роботі розглянуто вплив залізничного транспорту на навколишнє середовище та заходи щодо поліпшення екологічних показників. Приведено вимоги до ліцензування та сертифікації, згідно вимог Закону «Про транспорт» та вимог Європейського союзу. Приведено загальну характеристику та описано функціонування станції Самбір. Досліджено роль залізничного транспорту в економіці та його вплив на навколишнє середовище. Розглянуто заходи щодо поліпшення екологічних показників рухомого складу.
 • Item
  Аналіз роботи пантографів тягового рухомого складу залізниць України з позицій інтероперабельності
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Хома, Роман Васильович
  UKR: Дипломна магістерська робота складається з 4-х розділів та загальних висновків. Робота включає 11 рисунків та 6 таблиць. Загальний обсяг роботи становить 81 сторінку. Кількість використаних літературних джерел – 24. Об'єктом дослідження даної роботи є вимоги нормативних документів до роботи струмоз’ємних пристроїв, що діють на території країн ЄС та України. В магістерській роботі проведений аналіз технічної літератури, яка присвячена особливостям роботи систем струмознімання у тяговому рухомому складі як в Україні, так і в країнах ЄС. Встановлено, що в УЗ та ЄС вимоги до функціонування пантографів є дещо схожі, проте відрізняються вимогами до геометричних параметрів (габаритів) пантографів, матеріалу, статичних та динамічних навантажень. З метою уніфікації технічних рішень у сфері функціонування пантографів та їх удосконаленню в роботі, на основі підходів механіки твердого тіла та порошкової металургії, були запропоновані рішення, що дозволяють не тільки локально уніфікувати роботу пантографів, але й подовжити їх строк служби.
 • Item
  Удосконалення технологічних процесів під час виконання технічних обслуговувань та поточних ремонтів локомотивів відповідно до вимог інтероперабельності
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Ханик, Святослав Васильович
  UKR: Кваліфікаційна магістерська робота на тему «Удосконалення технологічних процесів під час виконання технічних обслуговувань та поточних ремонтів локомотивів відповідно до вимог інтероперабельності» загальним обсягом 68 аркушів розрахунково-пояснювальної записки, яка складається з 4 розділів, містить 16 ілюстрацій, 16 таблиць та список літературних джерел з 18 найменувань. Об'єктом дослідження в дипломній магістерській роботі виступає система технічних обслуговувань та ремонтів магістральних тепловозів, а за мету дослідження обрано її удосконалення з урахуванням вимог інтероперабельності. Предмет дослідження – технологічні процеси системи ТО та ПР. В роботі розглянуто одну з базових складових системи утримання локомотивів – система управління технічним станом локомотивів. Під час виконання огляду та аналізу організації i управлiння системою ТО та ПР тягового рухомого складу досліджено сучасні підходи в технiчному обслуговуваннi та ремонтi тягового рухомого складу залiзниць, які базуються на діагностичних комплексах та відстежуванні зміни параметрів локомотивів в експлуатації. Аналіз органiзацiї i управлiння локомотивними депо при розподiлi на експлуатацiйну та ремонтну складові довів доцільність реструктуризації залізничного господарства й переходу до фірмового обслуговування рухомого складу, що має стабілізувати простій в ремонтах, скоротити витрати ремонтного господарства та зменшити кількість непланових ремонтів. Огляд системи технiчних обслуговувань та ремонтів для сучасного рухомого складу визначив необхідність узгодження експлуатаційних параметрів локомотивів з показниками надійності. Аналіз технологічних процесів при технічних обслуговуваннях та поточних ремонтах в локомотивному депо довів актуальність обраного напряму досліджень з урахуванням інтенсифікації різнотипних виробничих процесів ремонтного господарства й великого значення відсотка позапланових ремонтів. До розробки пропозицій з удосконалення технологічних процесів під час виконання технічних обслуговувань та поточних ремонтів локомотивів ми підійшли з аналізу експлуатаційної надійності тепловозів. На підставі аналізу відмов вузлів тепловозів ми визначили один з найбільш навантажених вузлів, для якого навели огляд пошкоджень. Для підвищення експлуатаційної надійності ми визначили найбільш актуальні методи визначення стану і опору ізоляції. Відповідно до статистичних даних відмов тягових електродвигунів ми виконали первинний аналіз статистичних даних про надійність, визначили основні характеристики та закону розподілу напрацювання тягових електродвигунів до відмови й визначили кількісні характеристики надійності. Шляхом проведення аналізу побудованих залежностей, в тому числі інтенсивності відмов із застосуванням диференційного обчислення, ми надали рекомендації щодо коригування міжремонтних періодів для тепловозів.
 • Item
  Підвищення інтероперабельності транзитних перевезень в міжнародному сполученні «Україна-Євросоюз» з оцінкою безпеки руху на перетині автомобільних доріг і залізниць
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Філь, Євген Володимирович
  UKR: Магістерська дипломна робота виконана на 84 сторінках, містить 25 ілюстрацій, 8 таблиць та 40 джерел. Магістерську роботу присвячено підвищенню інтероперабельності транзитних перевезень в міжнародному сполученні «Україна-Євросоюз» з оцінкою безпеки руху на перетині автомобільних доріг і залізниць. У роботі використовувались статистичний аналіз, дані з рейко-шпально-баластової карти і автоматизованої інформаційної системи «Переїзд». Обробка даних виконувалась із застосуванням програми Microsoft Excel, а тягові розрахунки за програмою MoveRW, розробленою на кафедрі «Транспортна інфраструктура» УДУНТ. Розв’язання поставленого завдання досягнуто за рахунок урахування досвіду європейських залізниць для покращення існуючої системи організації перевезень вантажів у сполученні «Україна-Євросоюз», використання наукових праць та матеріалів Міжнародних конференцій, що містять основні принципи з підвищення безпеки руху. Для аналізу показників безпеки руху був використаний метод підсумкового коефіцієнту аварійності, що дало змогу в результаті проведеної модернізації чи нових проектних рішень запропонувати заходи з підвищення безпеки руху в зоні залізничних переїздів. Показано, що підвищення інтероперабельності в міжнародному сполученні «Україна-Євросоюз» сприяє гармонізації нормативно-правової бази, стандартів та процедур у сфері транспорту, що може призвести до збільшення кількості транзитних перевезень через перетини автомобільних доріг і залізниць.
 • Item
  Удосконалення конфігурації секцій радіатора дизелів рухомого складу відповідно до вимог інтероперабельності
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Троян, Юрій Тарасович
  UKR: Дана робота присвячена ефективності роботи системи охолодження тепловозного дизеля, що в свою чергу впливає на екологічність та економічність. Об'єктом дослідження в роботі є система охолодження тепловоза. Предметом дослідження є характеристики роботи системи охолодження дизеля, заходи та методи щодо поліпшенні ефективності її роботи. Метою роботи є розрахунок та моделювання системи охолодження дизеля на ЕОМ з подальшою розробкою оптимальних рішень для покращення ефективності роботи цієї ж системи та тепловоза як системної одиниці в цілому. Методи дослідження. Для вирішення сформульованих завдань використано сучасні методи математичного та тривимірного твердотільного моделювання методом кінцевих елементів. При моделюванні і розрахунку секції радіатора використовувався програмний пакет SolidWorks Simulation. Матеріал дослідження Розрахунки виконанані на основі вимог інтерпорабельності «Analysis of the basic parameters for maintaining the technical and operational compatibility of the 1520 mm and 1435 mm gauge rail systems at the commonwealth of independent states (cis)-european union (eu) border subsystem: rolling stock. Passenger carriages». Наукове значення роботи полягає в використанні сучасних підходах до розрахунку аеродинамічних та термодинамічних показників секцій радіаторів на ЕОМ. Практична значимість полягає в отриманні більш ефективних моделей таконструкцій секцій радіаторів.
 • Item
  Інтероперабельність системи взаємодії людина-обладнання-процедури під час відновлення пошкоджених об’єктів залізничного транспорту
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Тригуб, Олексій Миколайович
  UKR: Метод дослідження – аналітичний. Дипломну магістерську роботу присвячено питанням інтероперабельності системи взаємодії «людина-процедури-обладнання» під час відновлення пошкоджених об’єктів залізничного транспорту. Наведено аналіз стану безпеки руху на залізницях України та роботу відновлювальних бригад. Розглянуто недоліки існуючої на залізницях України пожежної безпеки та позначено основні напрямки щодо удосконалення роботи при відновленні залізничних об’єктів на залізниць України.
 • Item
  Організація моніторингу стану рухомого складу згідно вимог ТСІ при здійсненні пасажирських перевезень
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Токарський, Сергій Олегович
  UKR: Дипломна магістерська робота складається з 4 розділів та загальних висновків. Робота включає 47 рисунків та 10 таблиць. Загальний обсяг дипломного проекту становить 115 сторінок. Кількість використаних літературних джерел – 31. Об'єктом досліджень є залізничний пасажирський рухомий склад. У роботі було порушено такі проблемні питання як: причини зменшення парку експлуатаційного рухомого складу, який задіяний у перевезенні пасажирів; оновлення пасажирського рухомого складу на базі підвищення безпеки пасажирських перевезень шляхом організації моніторингу стану рухомого складу відповідно до вимог інтероперабельності; можливий економічний ефект від запровадження нового технічного обладнання та нових методів обслуговування складів. Для досягнення зазначених цілей було проаналізовано наукові роботи у напрямі систем контролю безпеки як вагона, так і складу в цілому. Також відпрацьовано дані балансових комісій, штатні розклади, калькуляції філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця».
 • Item
  Поліпшення ходових якостей локомотивів з урахуванням європейських норм
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Спондич, Юрій Ігоревич
  UKR: Дипломна магістерська робота складається з 4 розділів та загальних висновків. Робота включає 31 рисунок та 5 таблиць. Загальний обсяг дипломного проекту становить 93 сторінки. Кількість використаних літературних джерел – 41. Об'єктом досліджень є тяговий рухомий склад залізниць колії 1520 мм та 1435 мм (існуючий та перспективний). В магістерській роботі проаналізовано напрацювання вчених України, вітчизняні класичні праці та праці, що розміщені у реферативній базі даних SCOPUS, які присвячені темі дослідження. Встановлено, що у вітчизняній науці існують різні підходи до трактування поняття «рамна сила». Здійснено порівняння чинних в Україні вимог нормативних документів, що регламентують ходові якості рухомого складу і нормативних документів ЄС. Встановлено, що в Україні діють нормативні документи, які розроблені в державі-агресорі і які містять у собі принципи, що є відмінними від вимог європейських норм. Розроблено методику ходових випробувань рухомого складу за допомогою тензометричних колісних пар. Розглянуті конструкції різних типів тензометричних колісних пар та різні методи вимірювання сил взаємодії між колесом і рейкою. Запропоновано спосіб покращення ходових якостей рухомого складу шляхом впровадження колісних пар з примусовим поворотом у кривих. Проведені розрахунки показали зниження ключових показників, якими характеризуються ходові якості рухомого складу.
 • Item
  Дослідження впливу європейських високопродуктивних колійних машин на розрахункову чисельність монтерів колії
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Сорочак, Юлія Василівна
  UKR: Дипломна магістерська робота складається з 4 розділів та загальних висновків. Робота включає 14 таблиць. Загальний обсяг дипломного проекту становить 80 сторінок. Кількість використаних літературних джерел – 16. Об'єктом досліджень є вплив європейських високопродуктивних колійних машин на розрахункову чисельність монтерів колії. У магістерській роботі розглядається питання впливу застосування європейських високопродуктивних колійних машин на розрахункову чисельність монтерів колії з метою сприяння економному використанню робочого часу зниження витрат, зростанню продуктивності праці, підвищенню ефективності виробництва. Проведено аналіз видів ремонтних робіт, вивчено технології застосування високопродуктивних колійних машин, проведено порівняння застосування техніки та живої праці. У результаті досліджень встановлено, що Вартість машини RU 800 S складає 3,1 млн $. На кожному кілометрі ремонту колії виграється 7 год. часу та 50 монтерів колії, що складає біля 45 тис. грн./км. За сезон база КМС ремонтує біля 480 км. Тоді економічний ефект складає 570 тис. $ на рік. Термін окупності 5,4 роки, що менше нормативного строку 10 років. Застосування колійної машини RU 800 S на залізницях України призведе до підвищення продуктивності праці, а значить, частково вирішить проблему плинності кадрів та потребу в інших видах машин важкого типу та інструментах.
 • Item
  Методика оцінки технічного стану хрестовин стрілочних переводів із застосуванням інерційних вимірювальних технологій відповідно до вимог інтероперабельності
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Соловій, Ігор Васильович
  UKR: Дипломна магістерська робота складається з 4 розділів та загальних висновків. Робота включає 50 рисунків та 3 таблиці. Загальний обсяг дипломного проекту становить 69 сторінок. Кількість використаних літературних джерел – 49. Об’єкт розробки – хрестовини стрілочних переводів залізничної колії. Мета роботи – розробка методики оцінки технічного стану хрестовин стрілочних переводів із застосуванням інерційних вимірювальних технологій відповідно до вимог інтероперабельності та проведення експериментальних досліджень хрестовин. Метод дослідження – аналіз нормативної документації України та ЄС. Експерментальні вимірювання параметрів динамічної взаємодії системи «рухомий склад-хрестовина» із використанням інерційних вимірювальних технологій. У магістерській роботі проведено дослідження дефектів хрестовин стрілочних переводів в умовах експлуатації та встановлено найбільш поширенні причини вилучення хрестовин із експлуатації. Проведено аналіз вимог норм Європейського Союзу та України і методів оцінки технічного стану хрестовин стрілочних переводів. Проведено експериментальні вимірювання параметрів динамічної взаємодії системи «рухомий склад-хрестовина» із використанням інерційних вимірювальних технологій. Розроблено рекомендації із оцінки технічного стану хрестовин стрілочних переводів в умовах експлуатації із застосуванням сучасних технічних засобів та технологій. У результаті досліджень встановлено, що при інерційних динамічних випробуваннях хрестовин стрілочних переводів, індикатором оцінки технічного стану хрестовини є величина вертикальних прискорень. Для підвищення життєвого циклу хрестовин стрілочних переводів необхідно запровадити на залізницях сучасні вимірювальні системи контролю технічного стану хрестовин, які будуть попереджати про погіршення стану хрестовин.
 • Item
  Аналіз принципів підвищення екологічної ефективності експлуатації залізничної інфраструктури
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Сліпчук, Олександр Віталійович
  UKR: Дипломна магістерська робота складається з вступу, чотирьох розділів і висновків. Робота включає 9 рисунків і 2 таблиці. Загальний обсяг дипломного проекту становить 60 сторінок. Кількість використаних літературних джерел – 37. Об'єктом дослідження даної дипломної магістерської роботи є виробничо-господарська діяльність підприємств залізничного транспорту. В магістерській роботі наведено нові методичні підходи до економічної оцінки ефективності виробничо-господарської діяльності підприємств залізничного транспорту, з використанням побудови інноваційного сценарію її розвитку, що дозволить у стратегічній перспективі узгодити економічну вигоду підприємства залізничного транспорту, мети державної екологічної політики та корпоративних природоохоронних програм, знизити ризики виникнення непродуктивних втрат та забезпечити суттєве прискорення темпів розвитку бізнес-суб'єктів галузі. Проведено систематизацію наукових знань у галузі прийняття управлінських рішень та існуючого методичного забезпечення оцінки економічної ефективності виробничо-господарської діяльності підприємств залізничної інфраструктури у сучасних умовах. Результати магістерської роботи рекомендовані для впровадження на об’єктах залізничної інфраструктури.
 • Item
  Оцінка шумового навантаження від рухомого складу залізниць при виконанні маневрової роботи на ст. Львів відповідно до вимог інтероперабельності
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Сенишин, Роман Андрійович
  UKR: Дипломна магістерська робота складається з 4 розділів та загальних висновків. Робота включає 38 рисунків та 3 таблиці. Загальний обсяг дипломного проекту становить 62 сторінки. Кількість використаних літературних джерел – 54. Об’єкт розробки – шумове навантаження від залізничного транспорту при проведенні маневрової роботи на станції. Мета роботи – оцінка та розробка рекомендацій із зменшення шумового навантаження від рухомого складу залізниць при проведені маневрової роботи на станції Львів відповідно до вимог інтероперабельності. Метод дослідження – аналіз нормативної документації України та ЄС. Експеримент із вимірювання шумового навантаження при проведені маневрової роботи на залізничній станції Львів. У магістерській роботі проведено аналіз вимог норм Європейського Союзу та України стосовно рівнів шумового навантаження від залізничного транспорту. Проведено аналіз методів оцінки та зниження шумового навантаження від залізничного транспорту, які використовуються на залізницях Європейського Союзу. Виконано експеримент із вимірювання шумового навантаження при проведені маневрової роботи на залізничній станції Львів. Розроблено рекомендації із зниження шумового навантаження на прилеглі території при виконанні маневрової роботи на залізничних станційних коліях. У результаті досліджень встановлено, що середні значення шумового навантаження від поїздів перевищують допустиму величину 60 дБ, що вимагається нормами України та допустиму величину 55 дБ, що вимагається нормами країн членів Європейського Союзу. Тому це вимагає розробки заходів зниження негативного шумового впливу на навколишнє середовище. Для зниження шумового навантаження на прилеглі території станції Львів запропоновано влаштування шумозахисних екранів у східній та західній горловинах станції.
 • Item
  Дослідження можливостей заміни виду тяги у міжнародному сполученні
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Сачко, Євгеній Олександрович
  UKR: Кваліфікаційна магістерська робота складається з 3 розділів та загальних висновків. Робота включає 2 рисунка та 5 таблиць. Загальний обсяг магістерської роботи становить 75 сторінок. Кількість використаних літературних джерел – 25. У магістерській кваліфікаційній роботі розглянуте актуальне питання можливості забезпечення міжнародних перевезень між країнами Євросоюзу через Україну залізничним транспортом у даний час, а також пошук можливостей їх покращення. Розглянуто вимоги інтероперабельності до рухомого складу та інфраструктури, зокрема статті Директив (ЄС) 2016/798 та 2016/797. Для забезпечення міжнародних перевезень на ділянці Львів-Чернівці проаналізовано можливість заміни теплової тяги на електричну. У зв’язку з перспективою електрифікації ділянки Івано-Франківськ – Коломия та можливого обслуговування її вітчизняними електровозами серії ДЕ1, проведено порівняльні тягові розрахунки для цієї ділянки з порівнянням з теперішнім тепловозом 2м62. Розрахунок маси составу показав, що застосування електричної тяги та електровозу ДЕ1 на ділянці Івано-Франківськ-Коломия призведе до зростання маси поїзда на 500 т, що підвищить пропускну здатність ділянки. Побудовані криві швидкості, часу ходу поїзда та струму електровозу серії ДЕ1, які дозволили визначити час ходу, технічну швидкість на ділянці, та витрату дизельного палива і електроенергії на переміщення поїзда. Встановлено, що графіковий час проходження поїзда з електровозом серії ДЕ1 на ділянці Івано-Франківськ – Коломия скоротиться на 18 хв у порівнянні з тепловозом 2М62, що підтверджує доцільність заміни тяги.