Стенд для дослідження сили тертя у ковзунах візка вантажного вагона (патент 109955)

Abstract
UKR: 1. Об'єкт винаходу: стенд для дослідження сили тертя у ковзунах візка вантажного вагона. 2. Галузь використання: випробувальна техніка, а саме - для дослідження сили тертя у ковзунах - бокових опорах кузова на візок вантажного вагона при його обертанні відносно кузова вагома. 3. Стенд для дослідження сили тертя у ковзунах візка вантажного вагона має рейки, закріплені в центральній частині на поворотній навколо вертикальної осі платформі, що опирається на опорний підшипник, П-подібну стійку, закріплену на фундаменті, органи вертикального та горизонтального навантаження, пульт керування, контролювання та записування результатів дослідження. Новим є те, що на П-подібній стійці на нерухомій перекладині закріплено орган вертикального навантаження, на штоку якого закріплено рухому балку, яка імітує шворневу балку кузова вагона з п’ятником і ковзунами, рейки жорстко закріплені па рухомій платформі, котра закріплена на опорному підшипнику та має центрувальний підшипник, який служить центром повороту рухомої платформи з можливістю повертання навколо вертикальної осі органом горизонтального навантаження подвійної дії, закріпленим до фундаменту, до якого закріплений упор для контакту з виступом рухомої платформи, положення якого визначає кут α з вершиною на осі шворня візка, визначений площиною контакту між ковзунами та кінцевим вимикачем органу горизонтального навантаження. 4. Альтернативне рішення: стенд для дослідження сили тертя у ковзунах вагона, який не має органу вертикального навантаження, що ускладнює конструкцію стенда та підвищує кошторис ремонту вагона. 5. Технічний результат. Організації вертикального навантаження на візок і визначення сили тертя у ковзунах в залежності від навантаження візка та надання під час випробуваннях на стенді візку природних умов роботи: можливість забігати одній боковині відносно іншої, вибирати зазори між гребенем коліс та головкою рейок, переміщення надресорної балки на можливі зазори.
Description
С. Мямлін: ORCID 0000-0002-7383-9304; А. Міщенко: ORCID 0000-0002-5543-8435; І. Клименко: ORCID 0000-0001-8889-8713; Є. Федоров: 0000-0002-2930-2796
Keywords
МПК G01M 17/00, G01M 17/08, випробувальна техніка, візки вантажного вагона, ковзуни, дослідження сили тертя, патент, КБЖД, КВМ, КВВГ, ГНДЛ ДМРС
Citation
Стенд для дослідження сили тертя у ковзунах візка вантажного вагона : пат. 109955 Україна: МПК G01M 17/00, G01M 17/08. № a201401247; заявл. 10.02.2014; опубл. 26.10.2015, бюл. № 20. 6 с.