Інші праці ГНДЛ ДМРС

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 6 of 6
 • Item
  Пристрій для фіксації контейнера на залізничній платформі
  (ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, м. Київ, 2019) Кебал, Юрій Вікторович; Смирнов, Андрій Сергійович
  UKR: Пристрій для фіксації контейнера на залізничній платформі складається з стержньової опори, яка має штир і фіксуючий брус, осі, двох вушок і упорної плити. Штир має форму зрізаного конуса з отвором фіксації, який розташовано посеред штиря
 • Item
  Стенд для дослідження сили тертя у ковзунах візка вантажного вагона (патент 109955)
  (ДП “Український інститут промислової власності”, Київ, 2015) Мямлін, Сергій Віталійович; Міщенко, Андрій Анатолійович; Клименко, Ірина Володимирівна; Панасенко, Віталій Якович; Федоров, Євген Федорович
  UKR: 1. Об'єкт винаходу: стенд для дослідження сили тертя у ковзунах візка вантажного вагона. 2. Галузь використання: випробувальна техніка, а саме - для дослідження сили тертя у ковзунах - бокових опорах кузова на візок вантажного вагона при його обертанні відносно кузова вагома. 3. Стенд для дослідження сили тертя у ковзунах візка вантажного вагона має рейки, закріплені в центральній частині на поворотній навколо вертикальної осі платформі, що опирається на опорний підшипник, П-подібну стійку, закріплену на фундаменті, органи вертикального та горизонтального навантаження, пульт керування, контролювання та записування результатів дослідження. Новим є те, що на П-подібній стійці на нерухомій перекладині закріплено орган вертикального навантаження, на штоку якого закріплено рухому балку, яка імітує шворневу балку кузова вагона з п’ятником і ковзунами, рейки жорстко закріплені па рухомій платформі, котра закріплена на опорному підшипнику та має центрувальний підшипник, який служить центром повороту рухомої платформи з можливістю повертання навколо вертикальної осі органом горизонтального навантаження подвійної дії, закріпленим до фундаменту, до якого закріплений упор для контакту з виступом рухомої платформи, положення якого визначає кут α з вершиною на осі шворня візка, визначений площиною контакту між ковзунами та кінцевим вимикачем органу горизонтального навантаження. 4. Альтернативне рішення: стенд для дослідження сили тертя у ковзунах вагона, який не має органу вертикального навантаження, що ускладнює конструкцію стенда та підвищує кошторис ремонту вагона. 5. Технічний результат. Організації вертикального навантаження на візок і визначення сили тертя у ковзунах в залежності від навантаження візка та надання під час випробуваннях на стенді візку природних умов роботи: можливість забігати одній боковині відносно іншої, вибирати зазори між гребенем коліс та головкою рейок, переміщення надресорної балки на можливі зазори.
 • Item
  Стенд для дослідження сили тертя у ковзунах візка вантажного вагона (патент 92527)
  (ДП "Український інститут промислової власності", м. Київ, 2014) Мямлін, Сергій Віталійович; Міщенко, Андрій Анатолійович; Клименко, Ірина Володимирівна; Панасенко, Віталій Якович; Федоров, Євген Федорович
  UK: Стенд для дослідження сили тертя у ковзунах візка вантажного вагона містить рейки, закріплені в центральній частині на поворотній навколо вертикальної осі платформі, що опирається на опорний підшипник, П-подібну стойку, закріплену на фундаменті, органи вертикального та горизонтального навантаження, пульт керування, контролювання та записування результатів дослідження. На П-подібній стойці на нерухомій перекладині закріплено орган вертикального навантаження, на штоку якого закріплено рухому балку, яка імітує шкворневу балку кузова вагона з п'ятником і ковзунами, рейки жорстко закріплені на рухомій платформі, котра закріплена на опорному підшипнику та має центрувальний підшипник, який служить центром повороту рухомої платформи з можливістю повертання навколо вертикальної осі органом горизонтального навантаження подвійної дії, закріпленим до фундаменту, до якого закріплений упор для контакту з виступом рухомої платформи, положення якого визначає кут α з вершиною на осі шкворня візка, визначений площиною контакту між ковзунами та кінцевим вимикачем органу горизонтального навантаження.
 • Item
  Тензометричний підсилювач на несучій частоті
  (ДП "Український інститут промислової власності", м. Київ, 2016) Глухов, Віктор Валентинович; Федоров, Євген Федорович; Карпенко, Володимир Володимирович
  UK: Тензометричний підсилювач на несучій частоті, що містить вимірювальний міст, задаючий генератор синусоїдальної напруги несучої частоти, підсилювач потужності живлення вимірювального моста парафазною синусоїдальною напругою, попередній підсилювач несучої частоти, демодулятор, активний фільтр нижніх частот з програмно-керованими частотами зрізу, підсилювач постійної напруги з програмно-перемикним коефіцієнтом підсилення, балансувальний пристрій, пристрій калібрування, джерело еталонної опорної напруги, дешифратор команд управління, пристрій управління режимами вимірювального каналу, аналого-цифровий перетворювач, системну магістраль, пристрій автоматичної стабілізації напруги живлення вимірювального моста і комп'ютер, який відрізняється тим, що додатково введено радіочастотний фільтр, фільтр верхніх частот, два фільтри нижніх частот, перетворювач рівня і мікроконтролер, що виконує функції дешифратора адреси та пристрою управління режимами роботи вимірювального каналу; підсилювач потужності живлення вимірювального моста парафазною синусоїдальною напругою з автоматичною стабілізацією амплітуди містить два буферних підсилювача, що охоплені негативними зворотними зв'язками з вимірювальним мостом; балансувальний пристрій містить два незалежних контури омічного і ємнісного балансування розкиду активних і реактивних параметрів вимірювального моста і з'єднувальних кабелів, при цьому контур омічного автоматизованого балансування винесено з ланцюгів попереднього підсилювача несучої частоти і містить джерело еталонної опорної напруги, цифро-аналоговий перетворювач, суматор, перетворювач рівня аналогового сигналу і мікроконтролер, а контур автоматичного балансування по ємності містить додатково введені демодулятор, фільтр нижніх частот, фазозсувний каскад, інтегратор, коригуючу ланку, аналоговий помножувач і перетворювач напруга-струм; вихід задаючого генератора несучої частоти з'єднаний зі входами основного демодулятора, фазозсувного каскаду і першими входами буферних підсилювачів; другі входи і виходи буферних підсилювачів, а також входи пристрою калібрування підключені до живлючої діагоналі вимірювального моста кабельними лініями зв'язку; вихід фазозсувного каскаду з'єднаний з керуючим входом додаткового демодулятора і першим входом аналогового помножувача; вихід додаткового демодулятора через фільтр нижніх частот, інтегратор, коригуючу ланку з'єднаний з другим входом аналогового помножувача; вихід помножувача підключений до входу перетворювача напруга-струм; виходи перетворювача напруга-струм і пристрою калібрування з'єднані з одним із входів попереднього підсилювача несучої частоти, при цьому обидва його входи через радіочастотний фільтр підключені до вимірювальної діагоналі моста, а вихід - через фільтр верхніх частот до аналогових входів основного і додаткового демодуляторів; вихід основного демодулятора через фільтр нижніх частот підключений до одного із входів суматора, його другий вхід - до виходу цифро-аналогового перетворювача, що сполучений з виходом джерела еталонної опорної напруги; вихід суматора через активний фільтр нижніх частот з програмно-керованими частотами зрізу підключений до входу підсилювача постійної напруги з програмно-перемикним коефіцієнтом підсилення; керуючі цифрові входи цифро-аналогового перетворювача і активного фільтра нижніх частот підключені до мікроконтролеру через двохдротову лінію, а підсилювач постійної напруги - через паралельну шину; вихід підсилювача постійної напруги з'єднаний зі входом аналого-цифрового перетворювача і через перетворювач рівня з аналоговим входом мікроконтролера; цифрові входи і виходи мікроконтролера і аналого-цифрового перетворювача з'єднані через системну магістраль; аналого-цифровий перетворювач підключений до комп'ютера.
 • Item
  Тренажер для навчання машиніста локомотива
  (ДП "Український інститут промислової власності", м. Київ, 2009) Блохін, Євген Петрович; Железнов, Констянтин Ігорович; Урсуляк, Людмила Вікторівна; Глухов, Віктор Валентинович; Євдомаха, Григорій Васильович; Бабакова, Оксана Вікторівна; Клюєвський, В'ячеслав Васильович
  UK: Тренажер для навчання машиніста локомотива являє собою макет кабіни локомотива, в якому розташоване робоче місце машиніста зі штатним устаткуванням, необхідним для керування локомотивом, засобами сигналізації та індикації.
 • Item
  Стенд для дослідження сили тертя у ковзунах візка вантажного вагона
  (ДП "Український інститут промислової власності", м. Київ, 2009) Коротенко, Михайло Леонідович; Блохін, Євген Петрович; Панасенко, Віталій Якович; Клименко, Ірина Володимирівна; Грановський, Роман Беркович; Федоров, Євген Федорович
  UK: Стенд для дослідження сили тертя у ковзунах візка вантажного вагона містить рейки, П-подібний стояк, закріплений на фундаменті, органи вертикального та горизонтального навантаження, поворотну навколо вертикальної осі опору кочення, опорний та центрувальний підшипники, пристрій для фіксації положення візка на стенді та його виштовхування, пульт керування, пристрій для записування результатів досліджень. На поперечній балці П-подібного стояка жорстко закріплений орган вертикального навантаження подвійної дії, по осі рухомої частини якого через опорний та центрувальний підшипники закріплена рухома, за рахунок розміщеного між нерухомою та рухомою частинами опорного підшипника механізму поворотної дії горизонтального навантаження, балка, котра імітує шворневу балку піввагона. Додатково рухома балка підвішена до згаданої вище поперечної балки за допомогою податливих елементів. Нерухома частина опорного підшипника має зв'язок з цією поперечною балкою за допомогою напрямних у вигляді шліцьових з'єднань.