Інші праці КВМ ДІІТ

Permanent URI for this collection

EN: Other Works

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 43
 • Item
  Вища математика. Математичний аналіз. Частина 1
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Бусарова, Тетяна Миколаївна; Гришечкіна, Тетяна Сергіївна; Звонарьова, Ольга Віталіївна; Семенець, Галина Іванівна
  UKR: Посібник містить основний теоретичний матеріал розділу, велику кількість розв’язаних прикладів, приклади для самостійного розв’язання, варіанти індивідуальних завдань, а також приклади тестових завдань з наведеними відповідями. Для студентів першого курсу інженерно-технічних спеціальностей. Ліцензовано за ліцензією Creative Commons Attribution (CC BY-NC-SA 4.0).
 • Item
  Вища математика : методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів всіх спеціальностей денної форми навчання (бакалаврський рівень). Ч. 1. Ряди
  (Український державний університет науки і технологій, 2022) Левкович, Ольга Олексіївна
  UKR: У методичних рекомендаціях наведені приклади для самостійної підготовки до модульного контролю для студентів, що вивчають вищу математику на усіх спеціальностях. Теоретичні відомості, а також ряд докладних розробок типових прикладів. Для студентів ступеня бакалавра всіх спеціальностей денної форми навчання.
 • Item
  Аналітична геометрія
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Бусарова, Тетяна Миколаївна; Гришечкіна, Тетяна Сергіївна; Звонарьова, Ольга Віталіївна; Семенець, Галина Іванівна
  UKR: Посібник містить теоретичний матеріал і велику кількість розв’язаних прикладів за темою «Аналітична геометрія». Для студентів денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей. Іл. 99. Табл. 1. Бібліогр.: 3 назви.
 • Item
  Стенд для дослідження сили тертя у ковзунах візка вантажного вагона (патент 109955)
  (ДП “Український інститут промислової власності”, Київ, 2015) Мямлін, Сергій Віталійович; Міщенко, Андрій Анатолійович; Клименко, Ірина Володимирівна; Панасенко, Віталій Якович; Федоров, Євген Федорович
  UKR: 1. Об'єкт винаходу: стенд для дослідження сили тертя у ковзунах візка вантажного вагона. 2. Галузь використання: випробувальна техніка, а саме - для дослідження сили тертя у ковзунах - бокових опорах кузова на візок вантажного вагона при його обертанні відносно кузова вагома. 3. Стенд для дослідження сили тертя у ковзунах візка вантажного вагона має рейки, закріплені в центральній частині на поворотній навколо вертикальної осі платформі, що опирається на опорний підшипник, П-подібну стійку, закріплену на фундаменті, органи вертикального та горизонтального навантаження, пульт керування, контролювання та записування результатів дослідження. Новим є те, що на П-подібній стійці на нерухомій перекладині закріплено орган вертикального навантаження, на штоку якого закріплено рухому балку, яка імітує шворневу балку кузова вагона з п’ятником і ковзунами, рейки жорстко закріплені па рухомій платформі, котра закріплена на опорному підшипнику та має центрувальний підшипник, який служить центром повороту рухомої платформи з можливістю повертання навколо вертикальної осі органом горизонтального навантаження подвійної дії, закріпленим до фундаменту, до якого закріплений упор для контакту з виступом рухомої платформи, положення якого визначає кут α з вершиною на осі шворня візка, визначений площиною контакту між ковзунами та кінцевим вимикачем органу горизонтального навантаження. 4. Альтернативне рішення: стенд для дослідження сили тертя у ковзунах вагона, який не має органу вертикального навантаження, що ускладнює конструкцію стенда та підвищує кошторис ремонту вагона. 5. Технічний результат. Організації вертикального навантаження на візок і визначення сили тертя у ковзунах в залежності від навантаження візка та надання під час випробуваннях на стенді візку природних умов роботи: можливість забігати одній боковині відносно іншої, вибирати зазори між гребенем коліс та головкою рейок, переміщення надресорної балки на можливі зазори.
 • Item
  Підставка під вудлище
  (ДП “Український інститут промислової власності”, Київ, 2013) Панасенко, Віталій Якович; Клименко, Ірина Володимирівна
  UKR: Підставка під вудлище містить металеву стійку, стержень, поперечину, ребра жорсткості, Г-подібний відросток, загартовані загострення, фіксатор.
 • Item
  Фрикційний клиновий гаситель коливань екіпажного візка транспортного засобу (патент 78952)
  (ДП "Український інститут промислової власності", м. Київ, 2013) Гаркаві, Наум Якович; Панасенко, Віталій Якович; Клименко, Ірина Володимирівна
  UKR: Фрикційний клиновий гаситель коливань екіпажного візка транспортного засобу, у якому зносостійкі елементи виконані у вигляді змінних пластинок з бейнітного чавуну із сфероїдальним графітом, а стальна пластина, на якій закріплено зносостійкий матеріал, вставлена у вусики клина.
 • Item
  Гальмова важільна передача візка залізничного транспортного засобу (патент 78953)
  (ДП “Український інститут промислової власності”, Київ, 2013) Блохін, Євгеній Петрович; Мямлін, Сергій Віталійович; Панасенко, Віталій Якович; Клименко, Ірина Володимирівна
  UKR: Гальмова важільна передача візка залізничного транспортного засобу містить тріангелі та закріплені на них гальмові колодки. Вертикальні важелі в своїй нижній частині з'єднані з розпірною тягою через кінематичні пари четвертого класу у вигляді кульового підшипника.
 • Item
  Гальмова важільна передача візка залізничного транспортного засобу (патент 78951)
  (ДП “Український інститут промислової власності”, Київ, 2013) Блохін, Євгеній Петрович; Мямлін, Сергій Віталійович; Панасенко, Віталій Якович; Клименко, Ірина Володимирівна
  UKR: Гальмова важільна передача візка залізничного транспортного засобу містить закріплені на надресорній балці та боковинах важелі, тріангелі та закріплені на них гальмові колодки, які передають зусилля на поверхню кочення колеса колісної пари. Вертикальні важелі в своїй нижній частині з'єднані з розпірною тягою через кінематичні пари четвертого класу у вигляді гумової втулки.
 • Item
  Удосконалення системи утримання технічних об’єктів залізничного транспорту з урахуванням залежних відмов їх елементів (дисертація)
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2021) Гришечкіна, Тетяна Сергіївна
  UKR: Дисертаційна робота присвячена проблемі підвищення надійності локомотивів у експлуатації за рахунок удосконалення їх системи утримання шляхом урахування залежних відмов елементів. Виконано огляд сучасних систем утримання локомотивів, розглянуто методики вибору раціональних систем утримання. З’ясовано, що причинами більшості транспортних подій у локомотивному господарстві є залежні відмови елементів. При цьому жодна існуюча методика не враховує такі відмови при побудові раціональної системи утримання. У рамках вирішення цієї проблеми запропоновано врахування залежних відмов для вдосконалення системи утримання тягового рухомого складу та підвищення його експлуатаційної надійності. Виведено рекурентне співвідношення на множинах, яке описує поширення залежних відмов по технічній системі. На основі цього співвідношення розроблено модель, яка дозволяє визначати вплив залежних відмов на вартість непланових ремонтів, враховувати витрати на усунення наслідків залежних відмов. Запропоновано раціональну систему утримання, яка враховує витрати коштів, часу та екологічних ресурсів при обмеженні показника інтенсивності відмов. Для оцінювання виконання системи утримання запропоновано використання єдиного інтегрального показника, який будується на основі статистичних даних із застосуванням методів зниження розмірності, що дозволило врахувати інформацію про систему технічного обслуговування та ремонту, а також вплив додаткових показників (наприклад, вантажообіг) на систему утримання. Також було виконано оцінювання стану безпеки руху в локомотивному господарстві з використанням запропонованої методики, яка дозволила перейти від 33 показників до одного, який достатньою мірою (зі збереженням 85 % вихідної інформації) характеризує стан безпеки руху. Запропоновано раціональну систему утримання локомотивів, яка враховує залежні відмови обладнання, та надано оцінку її економічної ефективності на прикладі ТЕД електровоза серії ДЕ1. Виконані дослідження показали, що запропонована система утримання дозволяє зменшити вартість життєвого циклу 1 ТЕД цього електровоза на 10,51 тис. грн.
 • Item
  Стенд для дослідження сили тертя у ковзунах візка вантажного вагона (патент 92527)
  (ДП "Український інститут промислової власності", м. Київ, 2014) Мямлін, Сергій Віталійович; Міщенко, Андрій Анатолійович; Клименко, Ірина Володимирівна; Панасенко, Віталій Якович; Федоров, Євген Федорович
  UK: Стенд для дослідження сили тертя у ковзунах візка вантажного вагона містить рейки, закріплені в центральній частині на поворотній навколо вертикальної осі платформі, що опирається на опорний підшипник, П-подібну стойку, закріплену на фундаменті, органи вертикального та горизонтального навантаження, пульт керування, контролювання та записування результатів дослідження. На П-подібній стойці на нерухомій перекладині закріплено орган вертикального навантаження, на штоку якого закріплено рухому балку, яка імітує шкворневу балку кузова вагона з п'ятником і ковзунами, рейки жорстко закріплені на рухомій платформі, котра закріплена на опорному підшипнику та має центрувальний підшипник, який служить центром повороту рухомої платформи з можливістю повертання навколо вертикальної осі органом горизонтального навантаження подвійної дії, закріпленим до фундаменту, до якого закріплений упор для контакту з виступом рухомої платформи, положення якого визначає кут α з вершиною на осі шкворня візка, визначений площиною контакту між ковзунами та кінцевим вимикачем органу горизонтального навантаження.
 • Item
  Гальмова важільна передача візка залізничного транспортного засобу
  (ДП "Український інститут промислової власності", м. Київ, 2014) Блохін, Євгеній Петрович; Мямлін, Сергій Віталійович; Панасенко, Віталій Якович; Клименко, Ірина Володимирівна
  UK: 1. Об'єкт винаходу: гальмова важільна передача візка залізничного транспортного засобу. 2. Галузь застосування: залізничний транспорт, може бути використано в конструкції гальмової важільної передачі транспортного засобу. 3. Суть винаходу. Гальмова важільна передача візка залізничного транспортного засобу має закріплені на надресорній балці та боковинах важелі, тріангелі та закріплені на них гальмові колодки, які передають зусилля на поверхню кочення колеса колісної пари. Новим є те, що вертикальні важелі в своїй нижній частині з'єднані з розпірною тягою через кінематичні пари четвертого класу у вигляді гумової втулки. 4. Відома гальмова важільна передача візка транспортного засобу, яка використовується для збільшення зусилля від штока гальмового циліндра та для передачі цього зусилля на гальмові колодки. Передача складається з важелів, які між собою з'єднуються шарнірами, тобто обертовими кінематичними парами. 5. Технічний результат. Підвищення ефективності роботи гальмової важільної передачі через використання в ній технічних рішень, які технологічно обґрунтовані, а також підвищення надійності функціонування гальмової важільної передачі, особливо в кривих ділянках колії, що в свою чергу позитивно вплине на безпеку руху на залізницях.
 • Item
  Буксовий вузол (патент 91071)
  (ДП "Український інститут промислової власності", м. Київ, 2010) Панасенко, Віталій Якович; Клименко, Ірина Володимирівна
  UK: Винахід належить до вагонобудування. Буксовий вузол має буксу колісної пари, на яку опирається боковина візка через кінематичний опорний підшипник кочення. Останній складається з пластин високої твердості, одна з яких жорстко закріплена у верхній частині буксового прорізу боковини, а друга жорстко закріплена між приливками корпуса букси. З пластинами контактують кульки, розміщені в отворах обойми, жорстко закріпленої між приливками корпуса букси. Діаметр кожної кульки більше висоти приливків букси. Товщина обойми менше діаметра кульки. Технічним результатом є самовстановлювання колісної пари на рейках при зменшенні інтенсивного зносу елементів колісної пари.
 • Item
  Буксовий вузол (патент 92202)
  (ДП "Український інститут промислової власності", м. Київ, 2010) Панасенко, Віталій Якович; Клименко, Ірина Володимирівна; Міщенко, Андрій Анатолійович
  UK: 1. Об'єкт винаходу: буксовий вузол. 2. Галузь застосування: залізничний транспорт, а саме у візку вантажного вагона. 3. Суть винаходу. Буксовий вузол має буксу колісної пари, на яку опирається боковина візка. Новим є те, що боковина опирається на буксу через кінематичну пару третього роду, в якій пружний елемент циліндричної або прямокутної форми виготовлений з поліуретанового матеріалу, має вирізи у нижній своїй частині для зачеплення з ребрами опорної площини корпуса букси, розміщений між поздовжніми приливами корпуса та має висоту, котра перебільшує висоту приливів на величину можливої його деформації. 4. Альтернативне рішення. З'єднання боковини з буксою колісної пари, в якому має місце сухе тертя металу по металу. 5. Технічний результат: включення у з'єднання боковини з буксою кінематичної пари третього роду, що дозволить самовстановлюватись колісній парі на рейках та зменшить знос колісної пари і.
 • Item
  Стенд для дослідження сили тертя у ковзунах візка вантажного вагона (патент 95829)
  (ДП "Український інститут промислової власності", м. Київ, 2011) Блохін, Євген Петрович; Коротенко, Михайло Леонідович; Мархай, Володимир Вікторович; Ісопенко, Іван Васильович; Панасенко, Віталій Якович; Грановський, Роман Беркович; Клименко, Ірина Володимирівна; Федоров, Євген Федорович; Шевченко, Валентин Петрович
  UK: Стенд для дослідження сили тертя у ковзунах візка вантажного вагона належить до випробувальної техніки. Стенд містить закріплені колеса візка та рейки, закріплені в центральній частині на поворотній навколо вертикальної осі платформі, у центрі якої розміщений центрувальний підшипник, та органи горизонтального навантаження. Платформа має вертикальні опори, через які на платформу передається навантаження від коліс візка. Кожна опора закінчуються котком, який має можливість перекочуватися по фундаментних плитах по колу відносно осі платформи. А органами горизонтального навантаження є домкрати з реєструючими пристроями, які закріплені на фундаменті стенда по діагоналі платформи. Стенд забезпечує зменшення навантаженості поворотної платформи, що приводить до зменшення її інерційності та витрат матеріалу, що підвищує якість випробувань.
 • Item
  Стенд для дослідження сили тертя у ковзунах візка вантажного вагона (патент 92398)
  (ДП "Український інститут промислової власності", м. Київ, 2010) Коротенко, Михайло Леонідович; Блохін, Євген Петрович; Панасенко, Віталій Якович; Клименко, Ірина Володимирівна; Грановський, Роман Беркович; Федоров, Євген Федорович
  UK: Стенд для дослідження сили тертя у ковзунах візка вантажного вагона належить до випробувальної техніки. Стенд містить рейки, П-подібний стояк, закріплений на фундаменті, органи вертикального та горизонтального навантаження, поворотну навколо вертикальної осі опору кочення, опорний та центрувальний підшипники, пристрій для фіксації положення візка на стенді та його виштовхування, пульт керування та пристрій для записування результатів досліджень. На поперечній балці П-подібного стояка жорстко закріплений орган вертикального навантаження подвійної дії. По осі рухомої частини цього органу через опорний та центрувальний підшипники закріплена рухома, за рахунок розміщеного між нерухомою та рухомою частинами опорного підшипника механізму поворотної дії горизонтального навантаження, балка, яка імітує шворневу балку піввагона. Балка додатково підвішена до згаданої вище поперечної балки за допомогою податливих елементів. А нерухома частина опорного підшипника має зв'язок з цією поперечною балкою за допомогою напрямних у вигляді шліцевих з'єднань. За рахунок вдосконалення конструкції стенд дозволяє з більшою достовірністю виявляти силу тертя у ковзунах та визначати її величину.
 • Item
  Пристрій для очищення колісної пари (патент 86264)
  (ДП "Український інститут промислової власності", м. Київ, 2009) Мямлін, Сергій Віталійович; Панасенко, Віталій Якович; Михайлов, Володимир Сергійович; Клименко, Ірина Володимирівна
  UK: Пристрій для очищення колісної пари має портал, захисний кожух з функцією підйому, приводи обертання та скидання колісної пари, соплову систему, яка має розподілювач та патрубки з закріпленими соплами, направленими на поверхню дисків та в місця посадки дисків на осі, а також патрубки з горизонтальною площадкою із соплами, які зміщено в горизонтальній площині відносно вертикалі розташування колісної пари. Для підвищення якості очищення колісної пари кількість патрубків пропорційна довжині поверхні колісної пари, що очищується, кожний з них безпосередньо підключений до колектора та має рівну кількість конічно звужених до виходу сопел, рівновіддалених від поверхонь, що очищуються
 • Item
  Стенд для дослідження сили тертя у ковзунах візка вантажного вагона (патент 87752)
  (ДП "Український інститут промислової власності", м. Київ, 2009) Коротенко, Михайло Леонідович; Блохін, Євген Петрович; Панасенко, Віталій Якович; Клименко, Ірина Володимирівна; Грановський, Роман Беркович; Федоров, Євген Федорович
  UK: Винахід належить до випробувальної техніки і може бути використаний для дослідження сил тертя у ковзунах - бокових опорах кузова на візки вантажного вагона при його обертанні відносно кузова вагона. Стенд для дослідження сили тертя у ковзунах візка вантажного вагона має рейки, нерухому платформу, П-подібну стійку, закріплену на фундаменті, органи вертикального та горизонтального навантаження, поворотну навколо вертикальної осі опору кочення, пульт керування, пристрій для записування результатів досліджень. На нерухомій основі, розміщеній нижче рівня головок рейок, по вертикальній осі стенда змонтовано орган вертикального навантаження, на рухомій частині якого жорстко зафіксовано основу опорного підшипника кочення, в центрі її знаходиться другий підшипник кочення, який служить центром повороту рухомої частини опорного підшипника, що має балку та захвати за середню частину осей колісних пар візка, а поперечна балка П-подібної стійки імітує конструкції шворневої балки кузова вагона з п'ятником, ковзунами, верхня частина опорного підшипника виконана з можливістю повертання навколо вертикальної осі органом горизонтального навантаження подвійної дії, закріпленим до неповоротної частини опорного підшипника, а його шток шарнірно закріплений до поворотної частини опорного підшипника, при цьому до нерухомої частини закріплено упор для контакту з виступом рухомої частини підшипника, положення якого визначає кут з вершиною на осі шворня візка, визначений площиною контакту між ковзунами, та кінцевий вимикач органу горизонтального навантаження. Крім того стенд обладнано пристроєм центрування та фіксації візка відносно вертикальної осі стенда та пристроєм виштовхування візка зі стенда. Стенд для дослідження сили тертя у ковзунах візка вантажного вагона дозволяє виявити силу тертя у ковзунах та визначити величину цієї сили, а також моменту сили тертя при вилянні візка відносно кузова.
 • Item
  Буксовий вузол (патент 38901)
  (ДП "Український інститут промислової власності", м. Київ, 2009) Панасенко, Віталій Якович; Клименко, Ірина Володимирівна; Міщенко, Андрій Анатолійович
  UK: Буксовий вузол має буксу колісної пари, на яку опирається боковина візка. Боковина опирається на буксу через кінематичну пару третього роду, в якій пружний елемент циліндричної або прямокутної форми виготовлений з поліуретанового матеріалу, має вирізи у нижній своїй частині для зачеплення з ребрами опорної площини корпуса букси, розміщений між поздовжніми приливками корпуса та має висоту, котра перевищує висоту приливків на величину можливої його деформації.
 • Item
  Ковзун візка залізничного вагона
  (ДП "Український інститут промислової власності", м. Київ, 2008) Мямлін, Сергій Віталійович; Босов, Аркадій Аркадійович; Панасенко, Віталій Якович; Клименко, Ірина Володимирівна
  UK: Ковзун візка залізничного вагона має пружно-пружинну конструкцію у вигляді Г-подібної плити з жорстко закріпленим на ній приливком для фіксації пружини, на пружину встановлено фрикційний клин, похила поверхня якого взаємодіє з опорною площадкою плити через зносостійкий елемент, причому зносостійкі елементи виконано у вигляді змінних металокерамічних пластинок, жорстко закріплених на площинах тертя.
 • Item
  Стенд для дослідження сили тертя у ковзанах візка вантажного вагона (патент 31842)
  (ДП "Український інститут промислової власності", м. Київ, 2008) Коротенко, Михайло Леонідович; Блохін, Євген Петрович; Панасенко, Віталій Якович; Клименко, Ірина Володимирівна; Грановський, Роман Беркович; Федоров, Євген Федорович
  UK: Стенд для дослідження сили тертя у ковзунах візка вантажного вагона містить рейки, нерухому платформу, П-подібну стійку, закріплену на фундаменті, органи вертикального та горизонтального навантаження, поворотну навколо вертикальної осі опору кочення, пульт керування, пристрій для записування результатів досліджень. На нерухомій основі, розміщеній нижче рівня головок рейок, по вертикальній осі стенда змонтовано орган вертикального навантаження, на рухомій частині якого жорстко зафіксовано основу опорного підшипника кочення, в центрі її знаходиться другий підшипник кочення, який служить центром повороту рухомої частини опорного підшипника, що має балку та захвати за середню частину осей колісних пар візка, а поперечна балка П- подібної стійки імітує конструкції шворневої балки кузова вагона з п'ятником, ковзанами, верхня частина опорного підшипника виконана з можливістю повертання навколо вертикальної осі органом горизонтального навантаження подвійної дії, закріпленого до неповоротної частини опорного підшипника, а його шток шарнірно закріплений до поворотної частини опорного підшипника, при цьому до нерухомої частини закріплено упор для контакту з виступом рухомої частини підшипника, положення якого визначає кут з вершиною на осі шворня візка, визначений площиною контакту між ковзунами, та кінцевий вимикач органа горизонтального навантаження, крім того стенд обладнано пристроєм центрування та фіксації візка відносно вертикальної осі стенда та пристроєм виштовхування візка зі стенда.