Вплив суперпластифікатора C-3 на основні властивості бетонної суміші і бетону

Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Abstract
UK: На прикладі дрібнозернистого бетону з добавкою суперпластифікатора C-3 і складових його фракцій різної молекулярної маси вивчено вплив молекулярної маси і дозування добавок на рухливість бетонної суміші і твердіння бетону.
RU: На примере мелкозернистого бетона с добавкой суперпластификатора C-3 и составляющих его фракций разного молекулярного веса изучено влияние молекулярного веса и дозировки добавок на подвижность бетонной смеси и твердения бетона.
EN: On the example of fine-grained concrete with addition of superplasticizer C-3 and constituents of its factions of different molecular weight the influence of molecular weight and dosage of additions on the mobility of concrete mixture and the hardening of concrete is studied.
Description
О. Пшінько: ORCID 0000-0002-1598-2970
Keywords
дрібнозернистий бетон, суперпластификатор С-3, молекулярна маса, бетонна суміш, мелкозернистый бетон, молекулярная масса, бетонная смесь, fine-grained concrete, superplasticizer C-3, molecular weight, concrete mix, КУПББМ
Citation
Пшінько, О. М. Вплив суперпластифікатора С-3 на основні властивості бетонної суміші і бетону / О. М. Пшінько, Т. І. Афанасьєва // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 25. – С. 102–104. – DOI: 10.15802/stp2008/14399.