Випуск 25

Permanent URI for this collection


UK:
Зі статтями авторів, що не працюють в ДНУЗТ, можна ознайомитится на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського   або на сайті журналу "Наука та прогрес транспорту."
EN:
Articles of authors who are not employees DNURT, is available online at Vernadsky National Library of Ukraine   or on the website of the journal " Science and Transport Progress "

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 36
 • Item
  Вип. 25 Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2008)
  UK: У статтях наведені наукові дослідження, виконані авторами в Дніпропетровськом національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна та інших організаціях. Статті присвячені вирішенню актуальних питань залізничного транспорту по наступних напрямках: автоматизовані системи керування, екологія на транспорті, економіка транспорту, електричний транспорт, залізнична колія, моделювання задач транспорту та екології, ремонт та експлуатація засобів транспорту, рухомий склад і тяга поїздів, транспортне будівництво. Вісник становить інтерес для працівників науково-дослідних організацій, викладачів вищих навчальних закладів, докторантів, аспірантів, магістрантів та інженерно-технічних працівників.
 • Item
  Концепция статусности в комплексном анализе прочности конструкций подземных сооружений
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2008) Тютькин, Алексей Леонидович
  RUS: В статье приведены теоретические положения концепции определения статуса конструкций подземных сооружений для проведения комплексного анализа.
 • Item
  Расчет многокомпонентных стержневых систем методом декомпозиции
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2008) Распопов, Александр Сергеевич
  RU: Для декомпозиции двух- и трехмерных стержневых систем разработан эффективный алгоритм разделения системы на блоки и соответствующая методика кодирования состояний каждой из подсистем. Показано, что структурный состав многомерных моделей можно задавать с помощью пространственных матриц на основе исследования топологических свойств графа системы.
 • Item
  Вплив суперпластифікатора C-3 на основні властивості бетонної суміші і бетону
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2008) Пшінько, Олександр Миколайович; Афанасьєва, Тетяна Іванівна
  UK: На прикладі дрібнозернистого бетону з добавкою суперпластифікатора C-3 і складових його фракцій різної молекулярної маси вивчено вплив молекулярної маси і дозування добавок на рухливість бетонної суміші і твердіння бетону.
 • Item
  Особенности динамики мостового крана с вакуум-присосным оборудованием
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2008) Морозов, Герман Леонидович; Куклев, М. А.; Товт, Богдан Николаевич
  UK: Виконано аналіз реальної механічної системи мостового крана з вакуум-присосним обладнанням і запропоновано розрахункову схему для створеної на базі аналізу математичної моделі динамічних процесів.
 • Item
  Встановлення раціональної послідовності усунення обмежень швидкості, зумовлених станом залізничної колії
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2008) Мухіна, Наталія Анатоліївна; Чернишова, Оксана Сергіївна; Курган, Микола Борисович
  UK: Запропоновано методику щодо встановлення раціональної послідовності усунення обмежень швидкості руху поїздів.
 • Item
  Специальная реперная система для контроля положения пути в плане
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2008) Корженевич, Иван Петрович
  UK: Розглядається спеціальна реперна система для підвищення точності зйомки плану залізничної колії.
 • Item
  Тривалість осаджування вагонів і фактори, що на неї впливають
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2008) Журавель, Вячеслав Вікторович
  UK: Встановлено вид рівнянь регресії, які адекватно описують зв’язок між похибкою гальмування відчепів і факторами, що впливають на середню тривалість осаджування у розрахунку на один перероблений вагон. Запропоновано розв’язання задачі визначення середньої тривалості осаджування у розрахунку на один состав у залежності від вагової категорії вагонів у потоці, що переробляється.
 • Item
  Использование возможностей трехмерного моделирования системы АutoCAD в преподавательской деятельности для выполнения графических задач
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2008) Краснюк, Андрей Витальевич; Татаринов, Александр Федорович; Ульченко, Татьяна Владимировна
  UK: В статті наведені можливості використання тривимірного моделювання системи AutoCAD для виконання графічних задач. На основі наведених досліджень визначено особливості використання системи автоматизованого проектування та запропоновані способи, які дозволяють суттєво зменшити кількість помилок при виконанні креслень.
 • Item
  Системи реального часу, аналіз можливостей їх застосування при управлінні парком дорожньо-будівельних машин
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2008) Яковлєв, Сергій Олександрович; Хрищенюк, Сергій Іванович
  UKR: На даний час обчислювальні машини більше використовуються в режимі пакетної обробки або вирішення окремих задач, що викликаються з пульта оператора. Не дивлячись на те, що на сьогодні переваги систем реального часу і діалогових режимів їх функціонування стали очевидними, проблемі застосування цих прогресивних методів для управління парками будівельних машин поки приділяється мало уваги.
 • Item
  Математичне моделювання планування експериментів
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2008) Босов, Аркадій Аркадійович; Артемчук, Віктор Васильович
  UK: У статті викладено результати теоретичних досліджень з метою математичного моделювання планування експериментів. Новим є те, що планування експериментів ведеться одночасно за трьома показниками якості. Цими показниками є міцність з’єднання покриття з основою, зносостійкість та товщина покриття. Розробка математичного моделювання планування експерименту за декількома показниками дає можливість зменшити кількість та вартість експериментів.
 • Item
  Визначення оптимального структурного стану залізничного колеса
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2008) Грищенко, Микола Анатолійович; Перков, Олег Миколайович; Вакуленко, Ігор Олексійович
  UKR: Аналіз зміни структури після різноманітних термомеханічних обробок вуглецевої сталі дозволяє визначити умови підвищення якості залізничних коліс.
 • Item
  Визначення параметрів деформаційного зміцнення в об’ємах окремих зерен полікристалів
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2008) Вакуленко, Леонід Ігорович; Грищенко, Микола Анатолійович
  UKR: Розглянуті питання оцінки мікротвердості при зміні навантаження на індентор при навантаженнях в одне і те ж місце зразка.
 • Item
  Математичне моделювання процесу кристалізації сердечників стрілочних переводів у двошаровій ливарній формі
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2008) Смірнов, Борис Миколайович; Плітченко, Сергій Олександрович
  UK: В статті наведена математична модель температурного поля системи «відливок – двошарова ливарна форма», спроможна оцінити характер розповсюдження фронту кристалізації по перетину відливки і визначити параметри ливарної форми, які забезпечать найбільш сприятливі теплові умови формування структури сердечників.
 • Item
  Оцінка ефективності функціонування пасивних згладжуючих фільтрів тягових підстанцій постійного струму
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2008) Сиченко, Віктор Григорович; Зубенко, Василь Анатолійович
  UK: В статті наведені результати експериментальної оцінки ефективності функціонування пасивних згладжуючих фільтрів тягових підстанцій постійного струму.
 • Item
  Влияние температуры обмоток асинхронного тягового двигателя на величину критических значений момента и абсолютного скольжения
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2008) Напара, Юрий Борисович; Плитченко, Сергей Александрович
  UK: Стаття присвячена дослідженню впливу нагріву обмоток асинхронного двигуна на величину критичних значень моменту і абсолютного ковзання.
 • Item
  Визначення питомого об’єму статичних перетворювачів тягового електроприводу з двигунами постійного струму для багатосистемних електровозів
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2008) Муха, Андрій Миколайович; Кузнєцов, О. В.
  UKR: У статті порушені питання визначення питомого об’єму статичних перетворювачів для багатосистемного електрорухомого складу залізниць.
 • Item
  Перспективні наноматеріали для залізничного транспорту
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2008) Міщенко, Тетяна Миколаївна; Носик, Т. О.
  UK: Пропонується застосування перспективних нанобетону та наноматеріалів для використання на залізничному транспорту.
 • Item
  Нормування витрат електроенергії на власні потреби постів секціонування та пунктів паралельного з’єднання постійного струму
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2008) Кузнецов, Валерій Геннадійович; Іванов, М. О.; Матусевич, Олександр Олександрович
  UK: Запропоновано методи визначення норм витрати електроенергії на власні потреби постів секціонування та пунктів паралельного з’єднання постійного струму.
 • Item
  Визначення еквівалентного струму навантаження при випробуванні тягових електродвигунів на нагрівання без вентиляції
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2008) Дубинець, Леонід Вікторович; Устименко, Дмитро Володимирович; Лоза, Петро Олексійович
  UKR: Запропоновано методику теоретичного визначення еквівалентного струму навантаження при випробуванні тягових електродвигунів на нагрівання без примусової вентиляції. Наведено результати розрахунку вказаного струму для тягового двигуна типу ЭД-118А та експериментально підтверджено точність методу.
© Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна