Досвід експериментальних досліджень рухомого складу з використанням стендового обладнання

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ТОВ «Рухомий склад», Харків
Abstract
UK: Показано можливості наукових шкіл в галузі механіки залізничного транспорту та їх вплив на сучасний стан теоретичних і експериментальних досліджень. Презентовано позитивний досвід розробки, виготовлення, удосконалення та використання наукового стендового обладнання на прикладі каткових стендів для випробувань візків рейкового рухомого складу.
RU: Показаны возможности научных школ в области механики железнодорожного транспорта и их влияние на современное состояние теоретических и экспериментальных исследований. Представлен положительный опыт разработки, изготовления, совершенствование и использование научного стендового оборудования на примере катковых стендов для испытаний тележек рельсового подвижного состава.
Description
Л. Недужа: ORCID 0000-0002-7038-3006
Keywords
експериментальні дослідження, рухомий склад залізниць, катків стенд, моделювання динаміки візків рейкових екіпажів, экспериментальные исследования, подвижной состав железных дорог, катков стенд, моделирование динамики тележек рельсовых экипажей, КТБМ, КБМ
Citation
Калівода, Я. Досвід експериментальних досліджень рухомого складу з використанням стендового обладнання / Я. Калівода, Л. О. Недужа // Вагонний парк. — 2017. — № 3—4 (120—121). — С. 28—30.